44.ročník SOČ na Albrechtově střední škole.

Zařazeno v Novinky, SOČ by Gabriela Tramplerová

44.ročník SOČ na Albrechtově střední škole.

Dne 22.3.2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo SOČ. Letošní 44. ročník je opět vyhlašován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Od ledna 2014 působí v této oblasti jako garant Národní institut pro další vzdělávání. Cílem SOČ je vedení talentovaných žáků k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které studenti osobně obhajují před porotou.

Členy komise byli: Mgr. Martin Maryniok,  Ing. Anna Hromková, Ing. Lumír Havrlant a Mgr. Dana Višňovská (Slovensko). Tohoto školního kola se zúčastnily celkem tři práce. Celý program doplnili svými nesoutěžními, ale inspirativními příspěvky také hosté ze spřátelené školy ze Slovenska. Úroveň všech prezentujících byla vysoká, proto se odborná porota, po krátké poradě, rozhodla doporučit všechny práce k postupu do okresního kola, které se uskuteční 24. března 2022 v SVČ Amos Český Těšín, Frýdecká 690/32.Přejeme hodně štěstí a pevné nervy.

Umístění
Název oboru
Téma
Konzultant
Řešitel
Tř.
1.
Ochrana a tvorba ŽP.
Monitoring autobusových zastávek nebezpečných pro ptactvo v Českém Těšíně.
Ing. Anna Hromková
Anežka Jarolímová

Adéla Račková

E.4
1.
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.
Lexikon zvířat Zoo Ostrava – učební pomůcka
Ing. Anna Hromková
Alan Popiolek
E.4
1.
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.
Znečištění řeky Olše
Mgr. Martin Maryniok
Barbora Žatecká
E.3

Garant školního kola SOČ Mgr. Martin Maryniok.