4. ročník semináře s badatelskou tématikou v Českém Těšíně

Zařazeno v Novinky by Gabriela Tramplerová

  1. ročník semináře s badatelskou tématikou v Českém Těšíně

Tato vzdělávací akce, která se konala 13. února 2020 je tradičním završením lednového setkání koordinátorů environmentální výchovy.

Seminář slavnostně zahájila Ing. Anna Hromková a Mgr. Martin Maryniok, učitelé z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Škola je aktivním členem sítě škol Klubu ekologické výchovy. Tento druhý ročník semináře se opět zaměřil, jak realizovat v mateřských, základních, středních i vysokých školách badatelsky orientované vyučování. Na vzdělávání si pedagogové předávali své zkušenosti z badatelské praxe, kterou uskutečňují na svých školách. V rámci prezentací byli seznámeni se společensky odpovědným vzděláváním. Seminář nabídl účastníkům množství inspirací pro jejich práci ve školách, poukázal na návaznost badatelské činnosti na jednotlivých stupních škol a poskytl náměty na exkurze.

Všichni vysoce hodnotili tento seminář, protože kde jinde, než právě zde máme možnost poznat práci svých kolegů ať z nižšího či vyššího stupně škol. Pedagogové obdrželi účastnický list a poté se přesunuli na zajímavá místa v Českém a Polském Těšíně, kde je čekal zajímavý výklad o historických místech v obou městech.

Hlavní organizátorka Anna Hromková na závěr účastníkům sdělila: “ Vážení, můžete se těšit na další významnou akci v Českém Těšíně. Před prázdninami se uskuteční již páté mezinárodní setkání dětí, žáků, studentů, pedagogů a oborníků z praxe MESS 2020 pod záštitou ministra zemědělství a hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., který toto Mezinárodní ekologické studentské sympozium slavnostně zahájí.“

Badatelská činnost – program semináře – 13. února 2020