Srovnávací analýza ekologického stavu školy

Zařazeno v EVVO/UNESCO Associated Schools Network, Novinky by Gabriela Tramplerová

Srovnávací analýza ekologického stavu školy –  leden 2022  

Naše škola se řadí mezi instituce, které se problematice environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty věnují skutečně důkladně. Průřezová témata EVVO jsou začleněna do výuky všech předmětů, každoročně se aktualizuje plán EVVO naší školy, na webu školy a ve výročních zprávách figurují environmentální záznamy, také aktivity školy z této oblasti jsou známy v celém MSK.

Jedním z důvodů proč je naše škola v tomto aktuálním celosvětovém trendu úspěšná, je pravidelné vypracovávání a vyhodnocování srovnávací analýzy ekologického stavu školy. Ta se provádí zhruba každé čtyři roky a jsou v ní zainteresováni žáci i zaměstnanci školy.

Prioritně jsou monitorovány odpady, energie, voda, prostředí školy, doprava a šetrný spotřebitel. V lednu 2022 byla tato analýza vytvořena ve spolupráci žáků třídy HT1B, dalšími žáky školy, některými učiteli, zástupci vedení školy, provozními zaměstnanci a koordinátorkou EVVO p. Tomisovou. Výstup srovnávací analýzy, včetně grafů spotřeby energií a vody, slouží jako podklad ke zlepšení ekologického klimatu školy, je předkládán vedení školy a umístěn na veřejném webu, přístupný všem zájemcům.

Pokud bychom chtěli zhodnotit letošní výstup v minimalizované verzi, můžeme říci, že se nám každoročně daří snižovat spotřeba energií a vody, v třídění odpadů jsme opravdu úspěšní, zaměstnanci i žáci se v prostředí školy cítí dobře a snaží se chovat zodpovědně a ohleduplně k životnímu prostředí.

graf – Přehled spotřeby energií a vody Albrechtovy SŠ