ČLEN SÍTĚ ŠKOL UNESCO

Zařazeno v EVVO/UNESCO Associated Schools Network by Ales Kuncicky

 

Dne 15. 12. 2022 byla Albrechtova střední škola oficiálně přijata do Mezinárodní Sítě přidružených škol UNESCO. Převzetí certifikátu proběhlo v historických prostorách Černínského paláce v Praze.

Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu.

Hlavním cílem projektu je „přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“.

Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají prioritními oblastmi:

-celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí;

-udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl;

-mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

V tomto kontextu zapojené školy využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody, spolupracují s ostatními školami a rozvíjejí u svých žáků a studentů znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v dnešním světě.

Základním dokumentem Sítě přidružených škol UNESCO je strategie na léta 2014 až 2021 „Celosvětová síť škol odpovídá na celosvětové otázky: budování celosvětového občanství a podpora udržitelného rozvoje“, která vychází z tzv. První iniciativy OSN pro celosvětové vzdělávání z roku 2012. Tato iniciativa se zaměřuje na nutnost zajištění vzdělávání pro všechny děti, zlepšování kvality vzdělávání a posilování celosvětového občanství.

Činnost sítě rovněž přispívá k provádění rozvojového cíle č. 4 – kvalitní vzdělávání v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a Incheonského prohlášení „Vzdělávání pro všechny 2030“ z roku 2015.

V Českém Těšíně 16. 12. 2022

Mgr. Pavla Tomisová

 

Certifikát UNESCO-Albrechtova Secondary School