Exkurze do ČHMU a geologický pavilón VŠB

Zařazeno v EVVO/UNESCO Associated Schools Network by Gabriela Tramplerová

Dne 9.12. 2022 se studenti třídy E2 a E4 zúčastnili exkurze do ČHMU Ostrava. Studenti měli možnost seznámit se s meteorologickými přístroji a vybavením ČHMU. Přednášku a exkurzi vedl odborník z praxe pan doktor Lipina.

Studenti navštívili také Geologický pavilon prof. Františka Pošepného. Studenti si vyslechli přednášku Dr. Poláškové, poznávali nerosty a horniny, prohloubili si vědomosti v interaktivní části geologického pavilónu.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava a je součástí jejího areálu v Ostravě – Porubě.

V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti.

Mgr. Martin Maryniok