19. ročník Biojarmark – Albrechtova střední škola

Zařazeno v EVVO/UNESCO Associated Schools Network by Gabriela Tramplerová

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala ve čtvrtek 22. září 2022 v areálu školy, 19. ročník Biojarmarku. Akce byla pořádána za podpory města Český Těšín a pod záštitou ministra zemědělství České republiky a Zemědělského svazu České republiky.

Letošní Biojarmark se uskutečnil i jako vzpomínka a pokračování práce Ing. Anny Hromkové, která nás v letošním roce náhle opustila. Ing. Anna Hromková tradici Biojarmarku na naší škole založila.

Biojarmark je každoročně organizován v měsíci září, který je považován za měsíc biopotravin. Cílem akce je podpora tradičního zemědělství, ekologického zemědělství našeho regionu. Dále propagace zdravého životního stylu, zdravé výživy. Akce má podpořit zemědělské školství. Proto do akce zapojujeme i studenty naší školy, kteří svým přičiněním propagují ekologii a ochranu životního prostředí a zemědělství.

Byla oslovena a pozvána, prostřednictvím webových stránek školy a sociálních sítí, široká veřejnost. Dále byly osobně osloveny mateřské a základní školy v Českém Těšíně a přilehlém okolí. Vyvěšeny plakáty akce, předány pozvánky. Byly pozvány i subjekty spolupracující s naší školou.

Celá akce probíhala od 9:00 do 17:00 v areálu školy. Uskutečnila se i přes nepřízeň počasí letošního propršeného září. V zahradě před školou byly stánky s bioprodukty, biokosmetikou, zeleninou, džemy, rajčaty z hydroponií farmy Bezdínek, dřevěnými výrobky, minerály, šperky, keramikou. Byla tu ochutnávka sýrů z Trojmezí, ručně vyráběné tyčinky, chleba z různých druhů mouky, biopomazánky, výrobky pekařské a samozřejmě již tradiční guláš. Žákyně oboru aranžér tvořili s dětmi ruční výrobky. Studenti oboru ekologie si připravili didaktické hry, stánek „Zemědělství žije“, tvorbu a zpracování bioodpadů, léčivé čaje. Odborné znalosti nám rozšířil stánek z Vysoké školy Báňské Ostrava s modelem říčního proudu a envo hry. Také stánek včelařů z Českého Těšína edukoval o chovu včel. Studenti oboru agropodnikání připravili výstavu zeleniny a ovoce ve spolupráci se Sady Životice a sázení rostlinek. Výstavu drobných hospodářských zvířat přichystali ve dvoře školy.  Na dvoře potěšila i projížďka traktorem Zetor a prohlídka traktoru značky Valtra N124 z farmy Koňakov. Nad vším bděl náš kníže Albrecht se školním koněm huculem Javorem.

Slavnostní zahájení proběhlo v 10:00 za účasti zástupců města Český Těšín, krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oboru školství a dalších hostů.

Velké poděkování patří stánkařům, sponzorům, především městu Český Těšín, který podpořil akci finančně.

Poděkování patří i studentům školy, zapojeným pedagogům, provoznímu personálu školy a také vedení školy.

Ing. Radka Mižďochová

v Českém Těšíne 23.9.2022

Příloha:

Přehled profesionálních stánků:

Včelí produkty, ZO Včelaři, Český Těšín

Léčivé kameny, p. Platkevičová

Keramika, Blahutová

Fa Pod Kaštany, p. Slívová- Bártů

Bernartíková pečivo

Zelenina, Hlawiczka Jan

Kreativní svícení, p. Robenek

Goldovo pekařství, Příbor

Biokosmetika, Edi naturalis

VŠB Ostrava

Farma Bezdínek

Sponzoři:

Město Český Těšín

Jatka Český Těšín

Sady Životice

Grunt na Trojmezí

Farma Koňakov