Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

Zařazeno v Aktuálně by Jakub Sveda

 

OBOR
MAX. POČET PŘIJÍMANÝCH PRO 3. KOLO
TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
poznámka
Hotelnictví a turismus
24
15. 8. 2022
NE
Cukrář
5
15. 8. 2022
NE
Tiskař na polygrafických strojích
5
15. 8. 2022
NE
Podpořeno krajským stipendiem
Řezník-uzenář
10
15. 8. 2022
NE
Podpořeno krajským stipendiem

 

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona). Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu budou evidováni pod registračními čísly.

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo