Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení

Zařazeno v Aktuálně by Jakub Sveda

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro obory HOTELNICTVÍ a ŘEZNÍK-UZENÁŘ.

Přihlášky odevzdávejte do 12. září 2022 na sekretariátě školy.

 

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme 27. září 2022 ve 12 hod. na stránkách školy.

 

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona). Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu budou evidováni pod registračními čísly.

Kritéria přijímacího řízení pro 4. kolo