Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

Zařazeno v Aktuálně by Jakub Sveda

 

OBOR

MAX. POČET PŘIJÍMANÝCH PRO 2. KOLO
TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
poznámka

Hotelnictví a turismus

29
20. 5. 2022
NE

Kuchař-číšník

5
20. 5. 2022
NE

Tiskař na polygrafických strojích

6
20. 5. 2022
NE

Podpořeno krajským stipendiem

Řezník-uzenář
9
20. 5. 2022
NE

Podpořeno krajským stipendiem

Výrobce potravin – sladovník-pivovarník
4
20. 5. 2022
NE

Podpořeno krajským stipendiem

 

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona). Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu budou evidováni pod registračními čísly.

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení