Dne 16. 11. 2015 žáci 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí absolvovali praxi v obci Třanovice. Téma praxe „ ekologické hospodaření obce“. Počasí nám moc nepřálo, ale zvládli jsme absolvovat nově otevřenou naučnou stezku, “ Za poznáním Třanovic“.

19.11.2015
V září se třída AGE 3. věnovala 6 dnů učební praxi. Orali, prováděli předseťovou úpravu půdy, seli, hnojili, pracovali na školním pozemku při údržbě zeleně, prohlédli si střešní zahradu hotelu Vitality ve Vendryni a vyslechli si přímo na střeše přednášku pana ředitele firmy Svobodné zahrady Klus, s.r.o., pana Ing. Rudolfa Kluse, který zahradu projektoval, navštívili okresní výstavu drobných hospodářských zvířat v Třinci apod. 
Výuka praxe je pestrá, žáci získávají a procvičují praktické dovednosti, které budou ve svém budoucím profesním životě potřebovat.

     

     

21.09.2015

Ekologická praxe třídy E4 – zařízení k přikrmování zvěře.

Třída E4 absolvovala dne 17. 12. 2014učební praxi v lokalitě lesního ekosystému – Chotěbuz. Ráno nás osvěžily sněhové vločky, ale ještě v průběhu dopoledne se rázně oteplilo. Lesní porost byl nezvykle, na zimní období zelený.

Zdejší myslivec, pan Gora nám ukázal zařízení, které slouží k přikrmování vysoké zvěře. Krmelce byly naplněny objemovým krmivem - senem a jadrným krmivem - šrotem, nechybělo ani glycidové krmivo - kukuřice. Prohlédli jsme si také zařízení určené k přikrmování zajíců a bažantů.

Ing. Anna Hromková

  

 

14.01.2015

Dne 6. 10. 2014 žáci 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí absolvovali praxi v obci Třanovice. Téma praxe „ ekologické hospodaření obce“ bylo naplněno a počasí nám přálo.

Obec Třanovice byla oceněna zlatou stuhou s právem nosit titul "Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2014".

Navštívili jsme Kapplův dvůr a seznámili s termínem brownfields.  Revitalizace brownfields  se v současné době podílí na provozování galerie na chodbě v 1. patře Kapplova dvora, kde je ke zhlédnutí připravena výstava "Revitalizace brownfields v Moravskoslezkém kraji".

Prohlédli jsme si venkovní průmyslovou zónu, sběrný dvůr, čistírnu odpadních vod, mapu mikroregionu obcí povodí Stonávky. V terénu jsme si prohlédli revitalizaci místních rybníčků.

Absolvovali jsme přednášku o ekologickém hospodaření obce, kterou vedla Ing. Jana Liberdová. Každý žák obdržel CD, jak šetřit energii a vodu v domácnosti, mapy mikroregionu obcí povodí Stonávky a publikace ekologicky šetrného provozu.

Ing. Anna Hromková

  

 

07.10.2014

Termín: Březen 2014

ÚDRŽBA ZELENĚ

Mírná zima a krásné počasí dovolilo v předcházejících dnech provést pokácení napadených a přebytečných dřevin v areálu ZŠ Slovenská. Žáci se pod dohledem odborníků z provozu seznámili se základy při kácení a těžbě dřeva,  sami si vyzkoušeli  práci s motorovou pilou STIHL, kterou škola obdržela jako sponzorský dar od firmy Bohuslav Sikora z Návsí. Množství odvedené práce je viditelné z hromad klestí, které se po naštěpkování použije k zamulčování okrasných záhonů.

Ing. Dalibor Šigut, VUPV

  

31.03.2014

Termín: Březen 2014

Místo odborné praxe: mechanizační středisko Svibice

OPRAVA BUBNOVÝCH BRZD NA MALOTRAKTORU

Žáci prvního ročníku si v rámci praxe vyzkoušeli opravu bubnových brzd na malotraktoru. Po stažení brzdového bubnu došlo k výměně gufera, očištění a odmaštění brzdových čelistí a zpětné montáži. Následné odzkoušení dokázalo, že práce byla provedena odborně a brzdy jsou znovu plně funkční.

Ing. Dalibor Šigut, VUPV

  

 

31.03.2014

Termín: Březen 2014

Místo odborné praxe: mechanizační středisko Svibice

Generální oprava sazeče brambor

Žáci prováděli generální opravu sazeče brambor. Po celkové opravě čeká na stroj už pouze nový nástřik a učební pomůcka je opět připravena k použití pro výuku praxe. Sami žáci se podíleli i na nástřiku stroje.

Ing. Dalibor Šigut, VUPV

  

31.03.2014

Termín: Březen 2014

Místo odborné praxe: mechanizační středisko Svibice

Náplň praxe:

Práce s malotraktorem

Po nezvykle mírné zimě, která byla charakteristická nadprůměrnými teplotami a podprůměrnými srážkami, žáci AG 1. v rámci odborné individuální praxe provedli úklid střediska praktického výcviku ve Svibici. K odstranění nerozložené organické hmoty používali, jak konvenční techniku, tak i nejmodernější technické vybavení. Za několik hodin bylo nádvoří vyčištěné a připravené pro jarní výuku praxe. Velké množství uklizeného biologického materiálu se za několik měsíců promění ve kvalitní kompost.

Ing. Dalibor Šigut, VUPV

  

31.03.2014

Termín: Březen 2014

Místo odborné praxe: mechanizační středisko Svibice

Údržba traktoru

V rámci výuky praxe se žáci prvního ročníku seznámili s denní údržbou traktoru, kterou si i sami vyzkoušeli provézt. Správné a důkladné provedení přípravy stroje k práci, prodlužuje nejen jeho životnost, ale i spolehlivost a kvalitu provedené práce. Toto téma je v dnešní době nesmírně důležité. Žáci za několik měsíců budou samostatně pracovat na farmách v regionu, kde jízda a ovládání traktoru je nedílnou součástí jejich výuky a přípravou na budoucí povolání.

Ing. Dalibor Šigut, VUPV

     

31.03.2014

Březen 2014

Žáci AG 3. se v rámci individuální praxe zúčastnili regeneračního hnojení dusíkem na farmě pana Brozdy. Včasnost tohoto hnojení je limitujícím faktorem výnosu. Dusík dodaný v průmyslové formě nastartuje rostliny v předjaří, kdy je nedostatek volného půdního dusíku. Po ukončení práce je důkladné očištění stroje nutností, aby nedocházelo ke korozi způsobenou agresivitou chemických hnojiv.

VUPV Ing. Dalibor Šigut

    

10.03.2014
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1