Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ » Odborný výcvik

Odborný výcvik 

je zajišťován ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, formou skupinové a individuální výuky. Výuku zajišťují UOV, na individuálních pracovištích ve spolupráci s instruktory. Odborný výcvik je zařazen mezi odborné předměty a je klasifikován. Žáci absolvují OV v týdenních cyklech. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku dle stanoveného rozvrhu hodin, který je závazný pro daný školní rok. Smluvní pracoviště pro odborný výcvik musí vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a schvaluje je pro provoz OV ředitel SŠ. 

Realizace OV 
Žáci 1. a 2. ročníku vykonávají OV většinou na skupinových pracovištích pod dohledem UOV a žáci třetího ročníků, v prvním pololetí, mohou být zařazeni na individuální pracoviště, kde probíhá procvičování dovedností žáků za vedení a dozoru schváleného instruktora. 

ODBORNÝ VÝCVIK 2018/2019

Obor: Jezdec a chovatel koní

Skupinové pracoviště

Český Těšín: Stáj U Luka Chotěbuz

Ostrava: Jezdecký klub Baník Ostrava

      

 

Individuální pracoviště:

 

Obor: Řezník-uzenář

Skupinové pracoviště

 

Těšínské jatky, s. r. o.


01.11.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1