Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ

Návšteva TECHAGA, mezinárodní veleth zemědělské techniky dne 9.4.2018 navštívili veletrh v Brně, studenti 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání.

21.04.2018
11.04.2018

oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí, třídy AGE 4. proběhlo dne 3. 4. 2018 v konferenčním sále školy, za účasti vedení školy, pedagogů odborných předmětů a všech žáků ze tříd AGE  1.,2.,3. Výsledky prezentoval pan Ing. Dalibor Šigut, odborný garant sekce zemědělské. Paní Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, poděkovala žákům za účast v testování a popřála jim mnoho úspěchů u maturitních zkoušek.

04.04.2018

14. 4. 2018 pořádá MERIDIAN TEAM z.s., Chotěbuz MH0279 Jarní jezdecké závody. Spolupořadatelem je naše škola. Závody se konají od 9.00 hod. v areálu MERIDIAN TEAM, Zemědělská 421, 735 61 Chotěbuz.

Jste zváni!

01.04.2018

  Na Gymnáziu v Karviné se dne 21. 3. 2018 konal již 10. ročník konference prezentace žákovských badatelských projektů, které byly zaměřeny na environmentální problematiku a udržitelný rozvoj. Hlavní organizátor Martin Duda z Gymnázia Karviná, který je krajským předsedou Klubu ekologické výchovy, nám prozradil: „Úroveň prezentací je rok, co rok vyšší,“ dále dodal: „Nepojímáme akci jako soutěž, která by žáky rozdělovala podle pozice na stupnici, celá naše idea je postavena na představení rozdílných prací, které směřují ke společenské odpovědnosti.“ A na závěr dodal: „Cílem konference je motivovat mladé lidi, aby nalézali kreativní řešení, která jsou příznivá k ochraně životního prostředí, nabádají ke zlepšení životního stylu a vedou k zamyšlení nad problematikou udržitelnosti a společenské odpovědnosti, která bez společného přispění všech není možná.“

27.03.2018
27.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
05.03.2018

Tato vzdělávací akce je tradičním završením lednového setkání koordinátorů environmentální výchovy.

Seminář slavnostně zahájila Ing. Vanda Palowská, ředitelka z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Škola je aktivním členem sítě škol Klubu ekologické výchovy. Tento druhý ročník semináře se opět zaměřil, jak realizovat v mateřských, základních, středních i vysokých školách badatelsky orientované vyučování. Na vzdělávání si pedagogové předávali své zkušenosti z badatelské praxe, kterou uskutečňují na svých školách. V rámci prezentací byli seznámeni se společensky odpovědným vzděláváním. Seminář nabídl účastníkům množství inspirací pro jejich práci ve školách, poukázal na návaznost badatelské činnosti na jednotlivých stupních škol a poskytl náměty na exkurze.

05.03.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1