Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ
03.03.2019
16.01.2019

 ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY PREZENTOVALI BADATELSKÉ PRÁCE

NA STŘEDOŠKOLSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCI V PRAZE.

15. ročník konference byl zaměřen stejně jako v předchozích letech na prezentaci badatelských žákovských prací (individuálních i týmových) zaměřených na problematiku životního prostředí, udržitelného rozvoje. Prezentovány byly i práce přírodovědné, společenskovědní, ale také technického, ekonomického zaměření. Práce musely zahrnovat výzkumné aktivity. Garantem konference byla Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

14.11.2018
07.11.2018
21.10.2018
03.09.2018
29.08.2018

10.5.2018 - Odborná exkurze do Hřebčína Napajedla a Zemského Hřebčince Tlumačov se vydařila !!! Krásná hříbata, nádherní plemeníci, spousta zážitků 

  

19.05.2018

Letošní 23. ročník krajského kola ekologické olympiády se konal na Hukvaldech. Naši školu ve dvoudenním krajském kole reprezentoval tříčlenný tým ve složení Nela Ladanyiová (E2), Natálie Bartlová (E2) a Viktorie Oramová (E3). Studentky se umístily na krásném 5. místě. Náplní soutěže bylo porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.

Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Část úkolů probíhá vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Mgr. Martin Maryniok

  

26.04.2018

25. 4. 2018 se žákyně oboru jezdec a chovatel zúčastnily soutěže “Liga zemědělských škol“. Soutěž pořádala Střední škola zemědělská, Přerov.

Naši školu reprezentovaly žákyně prvního ročníku Dagmar Dordová a Zlata Nohelová.

V jednotlivých soutěžních kolech se umístila Dagmar Dordová na 3. a 4. místě. Zlata Nohelová se probojovala mezi 10 nejlepších jezdců ve zvolené kategorii.

Na soutěž žákyně doprovodila trenérka Olga Potěšilová a učitel odborného výcviku Ing. Petr Pilch.

  

26.04.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1