Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ celý článek

Aktuality

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY PREZENTOVALI BADATELSKÉ PRÁCE | 14.11.2018 Zpět na seznam aktualit Aktuality

 ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY PREZENTOVALI BADATELSKÉ PRÁCE


NA STŘEDOŠKOLSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCI V PRAZE.


15. ročník konference byl zaměřen stejně jako v předchozích letech na prezentaci badatelských žákovských prací (individuálních i týmových) zaměřených na problematiku životního prostředí, udržitelného rozvoje. Prezentovány byly i práce přírodovědné, společenskovědní, ale také technického, ekonomického zaměření. Práce musely zahrnovat výzkumné aktivity. Garantem konference byla Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Konference se konala dne 9. listopadu 2018 ve velké zasedací místnosti MŠMT v Praze. Celkem se prezentovalo 9 nejlepších prací ze škol z celé České republiky.

Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně zastupovali žáci Vít Palowski a Viktor Mlynček z AGE2 s prací „Vliv padlých stromů na mikroklima lesa“. Žáci odebírali vzorky z padlých stromů v pralese Mionší. Dokázali po vysušení vzorků, že padlé stromy udržují obrovské množství vody. Řešili tak aktuální problém v České republice – údržba vody v krajině. Práce byla tematicky velice hodnotná.

Děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.

Ing. Anna Hromková

Koordinátorka EVVO

 

   

 Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1