Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ
01.07.2017
20.06.2017

Každý správný zemědělec již má seno či senáž z první letošní seče ve stodole......v praktickém cvičení jsme senzoricky zhodnotili vzorky sena.

  

19.06.2017
16.06.2017

 Albrechtova střední škola, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje z Českého Těšína pořádá 20. června 2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma:

„Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín. Nad sympoziem převzali záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Program je sestaven za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy, Klubu ekologické výchovy Praha, Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty, Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z. s. V rámci doprovodného programu se mohou účastnici těšit z výstavy výtvarných a fotografických prací od žáků škol. Jako bonus pro účastníky bude připravena ochutnávka zemědělských produktů z rodinných farem.

MESS 2017 - pozvanka

Program sympozia

25.05.2017
02.05.2017
19.4.2017 se žáci naší školy vydali do Národního Hřebčína Kladruby nad Labem, kde jsme absolvovali 2 hodinovou prohlídku  stájí s reprodukční zootechničkou a prohlídku postrojovny a kočárovny. Dále jsme měli objednáno předvedení plemenného hřebce (viz foto), jednalo se o předvedení exteriéru hřebce v zootechnickém postoji, a poté předvedení na ruce v kroku a klusu, kdy jsme měli možnost shlédnout jedinečnost pohybu tohoto "galakarosiéra".
Poté jsme přejeli do Hřebčína Slatiňany, kde jsou ustájeni vraníci, následovala opět prohlídka s odborným výkladem.
28.04.2017
24.04.2017

 Žáci naší školy se připojili k oslavám Dne Země, které se konaly 20. dubna 2017 v DDM v Českém Těšíně.

Pro žáky českotěšínských škol si připravili ukázky půdních typů a druhů, horniny, nerosty, vzorky semen a rostlin obilovin, separaci odpadů, stopy zvířat, křížovky, omalovánky, pracovní listy, pexesa s přírodovědnou tématikou. Nechyběla také tradiční ochutnávka čajů.

Na oslavách Dne Země se sešlo přes 300 žáků a učitelů.

Děkujeme žákům třídy AGE3 a AGE1 za vzornou přípravu a reprezentaci školy.

 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969.

První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku.

Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Ing. Anna Hromková

   

 

24.04.2017

Naši žáci uklízeli U příležitosti oslav Dne země lokalitu příměstského lesa Hrabina v Českém Těšíně.

V rámci oslav Dne Země uklízeli žáci 1. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí příměstský les Hrabina. Žáci procházeli postupně celý les a sbírali odpad různého druhu: sklo, papír, nábytek, láhve, konzervy, matrace atd. Odpad dávali do igelitových pytlů. Odvoz odpadu zajišťoval pan Křenek z Městského úřadu v Českém Těšíně.

Pozorovali jsme také jarní aspekt – blatouchy, orseje, plicníky, devětsily, sněženky, jaterníky…

Les je významným krajinným prvkem. Láká návštěvníky členitým terénem, druhovou pestrostí fauny a flóry. Příměstský les významně přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí v městské krajině a příznivě ovlivňuje mikroklima prostředí. Lesní porosty v příměstském lese jsou velmi rozmanité. Můžeme zde najít potočiny s převládajícím podílem jasanu a olše, habru a dubu, s příměsí smrku, modřínu, akátu, borovice a lípy.  Les vytváří přirozenou přírodní protiváhu městskému prostředí.

Děkujeme všem za vyčištění lesa jako významného krajinného prvku a podporu pro zachování flóry a fauny v této lokalitě.

Ing. Anna Hromková

   

19.04.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem