Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ
15.01.2018

Soutěže se letos účastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Konkurence byla tedy letos obzvláště vysoká.

07.01.2018

Ekologická olympiáda 2017 – školní kolo.

Školní kolo Ekologické olympiády se konalo 29. 11. 2017 v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně.

Ekologickou olympiádu zahájila paní ředitelka Ing. Vanda Palowská, která vyzvedla význam soutěže, ekologie a ochrany přírody.

     

05.12.2017

na Středoškolské ekologické konferenci v Praze.

14. ročník konference byl zaměřen stejně jako v předchozích letech na prezentaci badatelských žákovských prací (individuálních i týmových) zaměřených na problematiku životního prostředí, udržitelného rozvoje a cestovního ruchu. Prezentovány byly i práce přírodovědné, společenskovědní, ale také technického, ekonomického či pedagogického zaměření. Práce musely zahrnovat výzkumné aktivity. Garantem konference byla Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

15.11.2017
13.11.2017

 Ve spolupráci s firmou Schaumann jsme se dne 17.10. naučili tvořit krmné dávky pro skot a nahlédli do tajů „krmivařiny „ J

Tímto děkujeme firmě Schaumann a především panu Ing. Kořínkovi, za poskytnutí krmivářského programu, návodu na tvorbu krmných dávek pro jednotlivé kategorie a cenné rady.

Ing. Mižďochová

      

18.10.2017

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně je již druhým rokem partnerem Celostátní sítě pro venkov.

V úterý 3. 10. 2017 se konalo v Opavě společné setkání partnerů, kterého se zúčastnili z naší školy Ing. Dalibor Šigut a Ing. Anna Hromková.

Projednávala se vzájemná spolupráce, podpora regionálního zemědělství, regionálních značek a finanční podpora akcí, které podporují české zemědělství.

Naše škola bude v příštím roce 2018 organizovat již jubilejní 15. ročník biojarmarku. Na tuto propagační akci nám byla přislíbena finanční pomoc.

Navázali jsme další spolupráci s MAS Podbeskydí, možnosti zapojení se do projektů, propojení teorie s praxí.

Ing. Anna Hromková

09.10.2017
07.10.2017
30.08.2017

Všichni milovníci koní, studenti oboru Jezdec a chovatel koní a Agropodnikání jsou zváni dne 3. 9. 2017 na závodiště klusáckých dostihů v Bravanticích u Ostravy, kde se koná od 14:00 České klusácké derby. Přijeďte se podívat, nasát atmosféru klusáckých dostihů v našem regionu J

Na shledání s Vámi se těší Ing. Mižďochová

29.08.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem