Úvodní stránka » ZEMĚDĚLSKÁ

 Ve spolupráci s firmou Schaumann jsme se dne 17.10. naučili tvořit krmné dávky pro skot a nahlédli do tajů „krmivařiny „ J

Tímto děkujeme firmě Schaumann a především panu Ing. Kořínkovi, za poskytnutí krmivářského programu, návodu na tvorbu krmných dávek pro jednotlivé kategorie a cenné rady.

Ing. Mižďochová

      

18.10.2017

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně je již druhým rokem partnerem Celostátní sítě pro venkov.

V úterý 3. 10. 2017 se konalo v Opavě společné setkání partnerů, kterého se zúčastnili z naší školy Ing. Dalibor Šigut a Ing. Anna Hromková.

Projednávala se vzájemná spolupráce, podpora regionálního zemědělství, regionálních značek a finanční podpora akcí, které podporují české zemědělství.

Naše škola bude v příštím roce 2018 organizovat již jubilejní 15. ročník biojarmarku. Na tuto propagační akci nám byla přislíbena finanční pomoc.

Navázali jsme další spolupráci s MAS Podbeskydí, možnosti zapojení se do projektů, propojení teorie s praxí.

Ing. Anna Hromková

09.10.2017
07.10.2017
30.08.2017

Všichni milovníci koní, studenti oboru Jezdec a chovatel koní a Agropodnikání jsou zváni dne 3. 9. 2017 na závodiště klusáckých dostihů v Bravanticích u Ostravy, kde se koná od 14:00 České klusácké derby. Přijeďte se podívat, nasát atmosféru klusáckých dostihů v našem regionu J

Na shledání s Vámi se těší Ing. Mižďochová

29.08.2017
01.07.2017
20.06.2017

Každý správný zemědělec již má seno či senáž z první letošní seče ve stodole......v praktickém cvičení jsme senzoricky zhodnotili vzorky sena.

  

19.06.2017
16.06.2017

 Albrechtova střední škola, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje z Českého Těšína pořádá 20. června 2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma:

„Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín. Nad sympoziem převzali záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Program je sestaven za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy, Klubu ekologické výchovy Praha, Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty, Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z. s. V rámci doprovodného programu se mohou účastnici těšit z výstavy výtvarných a fotografických prací od žáků škol. Jako bonus pro účastníky bude připravena ochutnávka zemědělských produktů z rodinných farem.

MESS 2017 - pozvanka

Program sympozia

25.05.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem