Zpravodajství

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Nástavba

Jak vylepšit vzhled Hlavní třídy? Tím se trápí nejen radnice, ale i občané, dokonce i teenageři. Naši žáci obor aranžér přišli s nápadem vytvořit alespoň pro některé prodejny  výkladní skříně tak, jak se to učí ve škole s paní učitelkou Mgr. Martinou Damkovou. Ne u všech provozovatelů či majitelů prodejen mladí aranžéři našli pochopení, přesto že nežádali o  nějaký  finanční podíl na nákladech. Za to paní starostka přijala tento návrh s nadšením, dokonce vnukla myšlenku zažádat si o dotaci. A tak vznikl projekt s žádostí o finanční podporu Města Český Těšín „Výkladní skříň prodává“. Ve městě bylo vytvořeno pět „vzorových profesionálních“ výkladních skříní. Projděte se městem, sami zkuste určit, které výkladní skříně jsou aranžovány budoucími odborníky aranžéry dnes ještě žáky naší školy.

12.06.2019
10.06.2019

 MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÉ STUDENTSKÉ SYMPOZIUM V ČESKÉM TĚŠÍNĚ.

Na téma „ Mezinárodní rok periodické soustavy chemických prvků“.

International Year of the Periodic Table of Chemical Elements.

 

Dne 25. června 2019, od 9,00 – 15,00 hodin, v prostorách Kulturního a společenského střediska Střelnice, Střelniční 256/1, Český Těšín. Prezence účastníků  bude probíhat od 8,00 hod. Sympozium slavnostně zahájí v 9,00 hod. paní ředitelka Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně Ing. Vanda Palowská. MESS je vzdělávací akcí pro žáky a učitele českotěšínských škol, ale také  spřátelených škol z Polska a Slovenska. Ekologické sympozium bude obohaceno o soutěžní výstavu výtvarných, fotografických, kreativních děl a posterů, které budou vytvářet českotěšínské děti MŠ, ZŠ a SŠ.

Pozvánka + program

09.06.2019

Během příštího školního roku 2019/2020 se naši žáci budou setkávat v hodinách anglického jazyka a také v odborných hodinách se slečnou Courtney Nicole Kobos, která díky Fulbrightově komisi bude působit na naší škole a jejím úkolem bude konverzovat s našimi žáky v anglickém jazyce, více v odkaze Info pro rodiče a žáky

08.04.2019

Naši žáci ve čtvrtek a v pátek 21. 3. - 22. 3. 2019 předvedli bravurní výkon v celostátní konverzaci v cizích jazycích v Poděbradech!!!

Míša Turanová z HT 2. A získala 1. místo v 1. kateg. v německém jazyce.

Ondřej Byrtus z HT 4. B získal 2. místo ve 2. kateg. v anglickém jazyce.

Čtěte více v odkaze HOTELOVÁ.

GRATULUJEME !!! COOL !!!

23.03.2019

Majáles studentů českotěšínských středních škol po roční pauze letos opět bude díky iniciativě paní starostky Gabriely Hřebačkové (děkujeme!!!) a naší školy. Na úvodním setkání zástupců města Český Těšín a zástupců všech středních škol bylo ustanoveno nové pojetí této tradiční akce. Majáles bude pro všechny ročníky  středních škol a navíc pro nejstarší žáky škol základních. Termín konání letos byl stanoven na pátek 31. května 2019 v dopoledních hodinách, měl by být i do budoucna s vazbou na městský svátek Den dětí. Průvod městem a symbolické předání klíče od bran města, včetně kulturního programu na náměstí, zůstává. Možná toho bude ještě víc! Záleží, s jakou iniciativou přijde letošní přípravný výbor majálesu, složený ze zástupců studentů a učitelů všech středních škol. Naše škola se ujala nemalého úkolu, stala se hlavním pořadatelem Majálesu 2019.

Těšíme se na společnou velkolepou oslavu mládí v našem městě!

Děkujeme Městu Český Těšín za velkou podporu.

 

15.03.2019
15.03.2019

Naše "přání" otevřít nový obor bylo "vyslyšeno"! Na základě rozhodnutí Ministerstva školství ČR otevíráme od září 2019 nový obor s vazbou na vysokou uplatnitelnost na trhu práce, a to obor Sladovník-pivovarník (v rámci oborové skupiny výrobce potravin). To tu ještě nebylo! V ČR jsme jedna ze dvou státních škol s nabídkou tohoto lukrativního oboru vzdělávání. Ojedinělost oboru je výjimečná! Výuka bude probíhat prioritně v denní formě vzdělávání, jsou možné i jiné formy dle požadavků a skladby uchazečů o studium. Posoudíme každého uchazeče individuálně, přijati mohou být i uchazeči, kteří dříve získali střední vzdělání v jiném oboru. Kontaktujte nás - telefon 558 425 201, 739 204 582 nebo navštivte naši školu,poradíme, vysvětlíme!

28.02.2019

 Dne 25. ledna vystoupením na Slavnostech odborného vzdělávání Albrechtovy SŠ -  SOVA 2019 – se rozloučila další generace členů školní skupiny drumline – našich skvělých bubeníků. Děkujeme všem dosavadním členům drumline  za vzornou reprezentaci naší školy. Každé vystoupení bylo vždy ojedinělé, obohacující, překvapivé, působivé…..Školní skupina drumline tímto nekončí. Nově bude ustanovená na začátku září 2019 tedy v příštím školní roce. Těšíme se na vás! Přihlásit se můžete již teď u „koučky“ paní Mgr. Agáty Sochorové.

18.02.2019

NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ„BADATELSKÁ ČINNOST ŽÁKŮ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL”

 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vás zvou na vzdělávací seminář, pro učitele, který je tradiční součástí konference „Setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji“. více v odkaze EVVO - aktuality.

07.02.2019
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1