Úvodní stránka » Projekty » Aktuální
27.03.2018
27.06.2016

Ve škole proběhly prezetnace projektu pro ostatní studenty polygrafického oboru a také i pro jiné obory.

     

 

Článek - zahraniční stáž studentů v Berlíně 2015/2016

       

  

27.06.2016
12.10.2015

„ Dziedzictwo kulturowe sąsiada równie ciekawe jak swoje!” 

Dne 15. -18. 6. 2015 v rámci projektu„ Dziedzictwo kulturowe Sąsiada równie ciekawe jak swoje!” jsme měli možnost, jet do Polska. V Polsku jsme navštívili město Pszczynu a jeho krásné okolí. Připravili pro nás zajímavý program, který jsme si užili. Viděli jsme zámek, muzeum, zahradu zubrů, Skansen.Také jsme zkoušeli střílet, hráli jsme bowling a volleyball. Poslední den jsme navštívili fabriku na automobily Fiat, kde jsme mohli viděli jednotlivé fáze výroby. Čas s námi trávili polští studenti, se kterýma jsme si dobře rozuměli a hezky se o nás starali.

Jakub Kaleta PG 3.

     

25.06.2015
14.06.2015

Název projektu:  Jazykové učebny středních odborných škol

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01718

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je dynamický rozvoj výuky jazyků ve vybraných středních odborných školách a dalších aktivit prostřednictvím modernizace a materiálového vybavení jazykových učeben/laboratoří.

Podstatou projektu je prostřednictvím vybavení jazykových učeben/laboratoří na 11 středních odborných školách v Moravskoslezském kraji zvýšit úroveň jazykového vzdělání žáků středních škol. Díky pořízení nového vybavení budou žáci vyučováni v podmínkách, které odrážejí současné trendy ve výuce cizích jazyků. Modernizované učebny/laboratoře budou primárně sloužit pro výuku cizích jazyků žáků škol zapojených do projektu. V odpoledních hodinách, resp. po skončení výuky, budou tyto prostory sloužit pro přípravu žáků na zkoušky k získání jazykových certifikátů či státnic.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

26.05.2015

Ve dnech 9.-10. října 2014 se konal v Polsku ve wellness hotelu Dwór Dębowiec přeshraniční workshop pro žáky, který probíhal v rámci česko-polského projektu Akcent@com a jehož se zúčastnili také studenti naší školy, konkrétně Juliane Krutsche z HT 3. A, Veronika Bilková z G 2., Jakub Sikora a Michal Niemiec z HT 4. B. Z euroregionu Těšínské Slezsko a z polské části Slezska byly zastoupeny vždy 3 školy (každá čtyřmi žáky a vyučující).

Prvním bodem programu a zároveň naší dvoudenní spolupráce bylo představování a seznamování. Odpolední program začal po obědě, kdy všichni společně vyrazili do města Cieszyna a navštívili Muzeum Drukarstwa. Poté měli studenti dílny, kde si pod dohledem odborníků vyrobili vlastní linoryt a sešitek. Dále ve skupinkách řešili předem připravené úkoly a hledali na ně odpovědi po obou stranách řeky Olše. Večer nás čekal bowling a veselá zábava. Další den se pracovalo opět ve skupinkách; velice zábavná byla prezentace, během níž měli studenti hovořící polsky mluvit česky a naopak. Spolupráce a komunikace byla velmi příjemná, ubytování lze dokonce označit za královské.

 Mgr. Jana Tacinová 

  

22.10.2014

Naše škola je partnerem projektu realizovaným Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.

Název projektu: Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0050

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu vzdělávání

pro konkurenceschopnost

 

20.10.2014
25.07.2014
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1