Úvodní stránka » POLYGRAFICKÁ » Odborný výcvik

 

Odborný výcvik 

je zajišťován ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, formou skupinové a individuální výuky. Výuku zajišťují UOV, na individuálních pracovištích ve spolupráci s instruktory. 
Odborný výcvik je zařazen mezi odborné předměty a je klasifikován. Žáci absolvují OV v týdenních cyklech. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku dle stanoveného rozvrhu hodin, který je závazný pro daný školní rok. 
Smluvní pracoviště pro odborný výcvik musí vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a schvaluje je pro provoz OV ředitel SŠ. 

Realizace OV 
Žáci 1. ročníku vykonávají OV většinou na skupinových pracovištích pod dohledem UOV a žáci od druhých ročníků mohou být zařazeni na individuální provozovny, kde probíhá procvičování dovedností žáků za vedení a dozoru schváleného instruktora. 

ODBORNÝ VÝCVIK 2018/2019

Obor: Aranžér

Skupinové pracoviště

Odborná učebna Fr. 37

Individuální pracoviště

Český Těšín: Dům dětí a mládeže, Slezská diakonie, Český Těšín
Havířov, Orlová: Glóbus, Atelier EYE, V&C

         

 

Obor: Tiskař na polygrafických strojích

Skupinové pracoviště

Polygrafické studio na l. Tyršova 611/2

Individuální pracoviště

Český Těšín: Tiskárna Finidr, s. r. o., Těšínská tiskárna,  a.s.

Ostrava a Bohumín: Obaly Adamec a.s.

 


31.10.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1