Úvodní stránka » POLYGRAFICKÁ

Dne 4. -  6. 4. 2018 se žáci oboru polygrafie   Lucie Siegelsteinová a Jiří Vošta zúčastnili „Soutěže dovedností mladých grafiků“. Jednalo se o 13. ročník mezinárodní soutěže, kterou pořádala Střední průmyslová škola polytechnická Zlín. Soutěž probíhala pod záštitou MŠMT a pana Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro školství.

Soutěžilo 9 týmů. Cílem soutěže je konfrontovat a zdokonalit se v polygrafických dovednostech. A navázat kontakty mezi stejně oborově zaměřenými školami.

Naši studenti získali v soutěžním úkolu "Reportážní fotografie" 2. místo a celkově se umístili na skvělém 4. místě.

Blahopřejeme!

18.04.2018

Český Těšín 21. března 2018

Soutěže se účastnily tyto školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Zespol Szkól rolniczych w Miedzyswieciu Poľsko  a Albrechtova střední škola, Český Těšín.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – velikonoční věnec a velikonoční košík.

Naši školu reprezentovaly Karolína Frollová a Lenka Siudová  AC 3. A získaly cenu za nejlépe naaranžovaný velikonoční košík.

Putovní pohár a celkové vítězství získala  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina.

     

01.04.2018

V pátek 23. března 2018 proběhla na naší škole vernisáž výstavy plakátů na téma "Život bez drog".

Do akce se zapojili studenti oborů aranžér a polygrafie pod vedením svých učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Výstava plakátů je spojena se školním kolem soutěže, nejlepší plakáty budou oceněny cenami a diplomem u příležitosti Dne vzdělávání. Součástí akce je i dotazníkové šetření na uvedené téma.

Výstavu instalovali žáci prvního ročníku oboru aranžér v rámci odborného výcviku.

Jako na každé vernisáži nechyběli hosté, autoři plakátů i drobné občerstvení.

Držíme žákům pěsti a přejeme krásný zážitek.

Mgr. Martina Damková, Mgr. Kamila Foltýnová a spol.

     

01.04.2018

Pořadatelem soutěže je Albrechtova SŠ a generálním partnerem je firma Finidr s.r.o.

16. 3. 2018 v  9.00 hod. se konferenční sál Albrechtovy střední školy zaplnil studenty druhého a třetího ročníku oboru polygrafie a studenty prvního ročníku oboru tiskař. Přítomni byli odborní učitelé  Mgr. MgA. Michal Popieluch, Markéta Březinová, Jan Šamšula, paní ředitelka školy Ing. Vanda Palowská a další členové vedení školy.

Setkání bylo slavnostní. Vyhlašovala se nová, originální a ojedinělá soutěž pro  studenty oborů polygrafie a tiskař.

Do soutěže byli učiteli nominováni studenti, kteří disponují odbornými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní soutěž úspěšně zvládnout. Žáci budou pracovat na soutěžních úkolech dubnu a květnu. Práce žáků budou hodnotit  hlavně odborníci z praxe, kteří budou pracovat v jednotlivých komisích. Na slavnostní vyhlášení vítězů se můžeme těšit 13. 6. 2018

   

19.03.2018
Navrhni plakát s protidrogovou tématikou pro mezinárodní soutěž!!!
Střední odborná škola obchodu a služeb Bratislava organizuje již 12. ročník mezinárodní soutěže u příležitosti dne boje proti drogám
ŽIVOT BEZ DROG

Podmínky soutěže:
- formát A3
- libovolná technika
- námět: protidrogová tematika s optimistickým pojetím (bez morbidních obrázků)
- na zadní stranu plakátu uvést jméno autora
- termín: do 16. března 2018
 
Vítězné práce budou oceněné věcnými cenami a vystavené ve výstavní síni.  Takže Vás možná čeká báječný výlet do Bratislavy!
 
Více informací u Mgr. Kamily Foltynové, Mgr. Martiny Damkové, Mgr. Kamily Liberdové, Lenky Jokielové
13.02.2018

Žáci prvního ročníku oboru aranžér vytvářeli v rámci odborného výcviku dekorace pro výzdobu interiérů mateřské školky v Českém Těšíně. Dekorace byla vyrobena pro pirátský karneval.

Jak se nám práce podařila?

Píše paní Anna Jarmolíková z mateřské školy Masarykovy sady.

Srdečně děkuji všem, kteří nám připravili a naaranžovali halu mateřské školy na dětský maškarní karneval. Výzdoba je tematická, estetická, nápaditá a dětem se moc líbí. My, učitelky, jsme taktéž překvapeny zajímavými nápady vašich studentů. A to nejen nápady, ale také zručností a kreativnosti, které finální podoba výzdoba má právě díky vašim šikovným studentům.

26. 1. 2018 žáci AT 1. a UOV Mgr. Martina Damková

     

07.02.2018
Odborný výcvik tiskařů je zase o krůček blíže profesionální polygrafické praxi. 11. ledna jsme slavnostně po měsíci a půl intenzívních oprav a školení uvedli do provozu celý proces ofsetového tisku. Systém je založen na autonomní profesionální přípravě tiskových forem v Prinect workflow od Heidelbergu s plynulým osvitem na CTP Prosetter a vyvoláváním pomocí nízkochemického procesu na automatu Raptor. Přípravu tiskových forem bude dočasně prakticky zajišťovat služba polygrafů pod vedením pana učitele Michala Popielucha a paní učitelky Markéty Březinové. 

Celý provoz byl slavnostně pokřtěn za přítomnosti našich učňů-tiskařů a paní ředitelky Ing. Vandy Palowské. Jako první tiskovinu jsme vytiskli v limitované edici zlaté školní propustky na opraveném poloatomatickém dvoubarvovém Heidelberg Quickmaster QM-52. Za obětavou práci při zprovoznění děkujeme především panu učiteli Janu Šamšulovi. [foto v příloze]

Mgr. MgA. Michal Popieluch
garant oboru polygrafie

  

16.01.2018

Od září 2017 studujeme obor aranžér. Učíme se, získáváme první dovednosti potřebné pro aranžéra, pomáháme, spolupracujeme s různými subjekty. Pracovaly jsme  v mateřské školce a vytvářely sváteční, vánoční atmosféru.

Zda se nám to podařilo, můžete posoudit na fotografiích.

15. 12. 2017, UOV Mgr. Martina Damková + žákyně AT 1.

    

18.12.2017

je soutěží všech škol České republiky, vyučující obor aranžér. Soutěž se konala v Českých Budějovicích  23. – 24. listopadu 2017.

Naší školu na výstavišti v Českých Budějovicích reprezentovala: Karolína Frollová AC 3. se soutěžní výkladní skříní, dále Lenka Siudová AC 3. v kategorii balení dárků a Barbora Podhorná AT 1. v kategorii drátěný model.
V ostatních kategoriích byly soutěžní práce dodány již hotové (plakát a počítačová grafika - obal ).

NAŠE NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

Radek Červeňák AC 3.  Plakát „300 let od narození Marie Terezie“ - 3. místo

Barbora Podhorná AT 1. Drátěný program „Děti v pohybu“ – 4. místo

Pro naše aranžérky to byla možnost setkat se studenty ostatních škol, porovnat si úroveň svých pracovních dovedností a celkového nadšení pro věc…

Děkujeme do dobrou reprezentaci školy

Trenérky UOV Mgr. Kamila Liberdová, Lenka Jokielová, Mgr. Martina Damková

     

05.12.2017

s Centrem sociálních služeb na ulici Sokolovské v Českém Těšíně.

10. 10. 2017 žáci 2. ročníku oboru ARANŽÉR navštívili seniory. Společně vyráběli papírová přáníčka, která žáci nadepsali textem s věnováním podle přání seniorů. Senioři přáníčkem mohli potěšit své blízké.

Akce byla velmi vydařená, došlo i na povídání o životě, rodině atd...

Mgr. Martina Damková, UOV

  

28.10.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1