Úvodní stránka » POLYGRAFICKÁ

18. ročník celostátní soutěže AR junior se konal 8. a 9. listopadu 2018 v Českých Budějovicích. Do soutěže se zapojilo 17 škol z celé České republiky. Soutěžilo se ve 12 disciplínách.

Které disciplíny jsme obsadili a jak jsme se umístili?

Výkladní skříň – Karina Heczková AT 2. – 5. místo

Písmo ručně psané – Denisa Staroňová  AC 3. – 5. místo

Plakát – Petr Hladil AT 1. – 5. místo

Drátěný program – Barbora Podhorná AT 2. – 6. místo

Počítačová grafika – Michal Szczotka AC 3. – 13. a 15. místo

Na soutěž žáky připravovaly: Mgr. Martina Damková, Mgr. Kamila Liberdová, Lenka Jokielová

   

 

22.11.2018

 Aranžéři druhého ročníku bodovali...

získali 1. a 3. místo v celostátní soutěži "Okouzlení přírodou" na téma EKOFÓR, kterou vyhlásilo sdružení Brontosaurus.

1. místo získala  Natálie Dostálová - Blíže ke hvězdám

3. místo obsadila Pavlína Pekařová a Anna Vaňková - Svět přes růžové brýle

Gratulujeme studentům!!!

   

10.09.2018

Studenti oborů aranžér a polygrafie se zapojili do mezinárodní soutěže žákovských prací s protidrogovou tematikou.

Školní kolo soutěže se konalo v březnu 2018, soutěžní práce byly zaslány k hodnocení do Bratislavy a čekali jsme na výsledky.

Studentka třetího ročníku oboru aranžér Tereza Galaczová získala 1. místo! 

Celostátní soutěž "Život bez drog" pořádá již šestnáct let „Stredná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča“ v Bratislavě.

Vítězce a všem studentům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme a přejeme krásné prázdniny!

Učitelé oboru aranžér

29.06.2018
19.04.2018

Dne 4. -  6. 4. 2018 se žáci oboru polygrafie   Lucie Siegelsteinová a Jiří Vošta zúčastnili „Soutěže dovedností mladých grafiků“. Jednalo se o 13. ročník mezinárodní soutěže, kterou pořádala Střední průmyslová škola polytechnická Zlín. Soutěž probíhala pod záštitou MŠMT a pana Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro školství.

Soutěžilo 9 týmů. Cílem soutěže je konfrontovat a zdokonalit se v polygrafických dovednostech. A navázat kontakty mezi stejně oborově zaměřenými školami.

Naši studenti získali v soutěžním úkolu "Reportážní fotografie" 2. místo a celkově se umístili na skvělém 4. místě.

Blahopřejeme!

18.04.2018

Český Těšín 21. března 2018

Soutěže se účastnily tyto školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Zespol Szkól rolniczych w Miedzyswieciu Poľsko  a Albrechtova střední škola, Český Těšín.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – velikonoční věnec a velikonoční košík.

Naši školu reprezentovaly Karolína Frollová a Lenka Siudová  AC 3. A získaly cenu za nejlépe naaranžovaný velikonoční košík.

Putovní pohár a celkové vítězství získala  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina.

     

01.04.2018

V pátek 23. března 2018 proběhla na naší škole vernisáž výstavy plakátů na téma "Život bez drog".

Do akce se zapojili studenti oborů aranžér a polygrafie pod vedením svých učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Výstava plakátů je spojena se školním kolem soutěže, nejlepší plakáty budou oceněny cenami a diplomem u příležitosti Dne vzdělávání. Součástí akce je i dotazníkové šetření na uvedené téma.

Výstavu instalovali žáci prvního ročníku oboru aranžér v rámci odborného výcviku.

Jako na každé vernisáži nechyběli hosté, autoři plakátů i drobné občerstvení.

Držíme žákům pěsti a přejeme krásný zážitek.

Mgr. Martina Damková, Mgr. Kamila Foltýnová a spol.

     

01.04.2018

Pořadatelem soutěže je Albrechtova SŠ a generálním partnerem je firma Finidr s.r.o.

16. 3. 2018 v  9.00 hod. se konferenční sál Albrechtovy střední školy zaplnil studenty druhého a třetího ročníku oboru polygrafie a studenty prvního ročníku oboru tiskař. Přítomni byli odborní učitelé  Mgr. MgA. Michal Popieluch, Markéta Březinová, Jan Šamšula, paní ředitelka školy Ing. Vanda Palowská a další členové vedení školy.

Setkání bylo slavnostní. Vyhlašovala se nová, originální a ojedinělá soutěž pro  studenty oborů polygrafie a tiskař.

Do soutěže byli učiteli nominováni studenti, kteří disponují odbornými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní soutěž úspěšně zvládnout. Žáci budou pracovat na soutěžních úkolech dubnu a květnu. Práce žáků budou hodnotit  hlavně odborníci z praxe, kteří budou pracovat v jednotlivých komisích. Na slavnostní vyhlášení vítězů se můžeme těšit 13. 6. 2018

   

19.03.2018
Navrhni plakát s protidrogovou tématikou pro mezinárodní soutěž!!!
Střední odborná škola obchodu a služeb Bratislava organizuje již 12. ročník mezinárodní soutěže u příležitosti dne boje proti drogám
ŽIVOT BEZ DROG

Podmínky soutěže:
- formát A3
- libovolná technika
- námět: protidrogová tematika s optimistickým pojetím (bez morbidních obrázků)
- na zadní stranu plakátu uvést jméno autora
- termín: do 16. března 2018
 
Vítězné práce budou oceněné věcnými cenami a vystavené ve výstavní síni.  Takže Vás možná čeká báječný výlet do Bratislavy!
 
Více informací u Mgr. Kamily Foltynové, Mgr. Martiny Damkové, Mgr. Kamily Liberdové, Lenky Jokielové
13.02.2018

Žáci prvního ročníku oboru aranžér vytvářeli v rámci odborného výcviku dekorace pro výzdobu interiérů mateřské školky v Českém Těšíně. Dekorace byla vyrobena pro pirátský karneval.

Jak se nám práce podařila?

Píše paní Anna Jarmolíková z mateřské školy Masarykovy sady.

Srdečně děkuji všem, kteří nám připravili a naaranžovali halu mateřské školy na dětský maškarní karneval. Výzdoba je tematická, estetická, nápaditá a dětem se moc líbí. My, učitelky, jsme taktéž překvapeny zajímavými nápady vašich studentů. A to nejen nápady, ale také zručností a kreativnosti, které finální podoba výzdoba má právě díky vašim šikovným studentům.

26. 1. 2018 žáci AT 1. a UOV Mgr. Martina Damková

     

07.02.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1