Úvodní stránka » POLYGRAFICKÁ

 Žákyně druhého ročníku oboru aranžér vyrobily kašírované modely a zapojily se do soutěže v této disciplíně, kterou pořádala 28. 2. 2019  ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav.

Umístily se takto:

4. místo – Kristýna Metzová, Klára Kajzarová

6. místo – Soňa Lipusová, Alexandra Štefková

8. místo - Natálie Kubiznová, Daniela Bednářová 

9. místo - Veronika Blažková, Adriana Muroňová

Blahopřejeme!

UOV Mgr. Martina Damková

         

05.03.2019

Graffiti v budově školy, podle anglického street artového umělce neznámé identity s pseudonymem Banksy, vytvořili žáci a učitelé oboru aranžér.

         

28.12.2018

Ve dnech 12. 12. a 18. 12. 2018 jsme se studenty všech ročníků oboru aranžér navštívili Slezskoostravský hrad v Ostravě, kde se konal již 18. ročník výstavy betlémů. Sbírka betlémů je velmi obsáhlá a pochází od autorů z několika zemí.

 

Nechyběly betlémy z nejrůznějších materiálů, např. z papíru, šustí, dřeva nebo skříňkové historické betlémy z 19. století. Viděli jsme více jak 60 betlémů. Svá díla vystavovali také lidoví řezbáři  Oldřich Unar z Valašských Klobouků,  Horst Benek z Kravař a další.  Více jak  desítku betlémů  zapůjčilo ze své sbírky Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Erebem. Ani letos nechyběly  keramické betlémy paní  Brigity Simky z Polska, keramičky Hany Pěchulové z Opavy, paní Hořínkové z Nové Bělé, která vyrábí betlémy metodou patchwork a betlémy paní Aleny Kaisturové. Svou sbírku betlémů představil i pan Leonard Onderka.

 

Žáci si mohli prohlédnout i vánoční výzdobu hradu, centra města a vánoční výkladní skříně.

 

Pedagogický doprovod žáků:  Lenka Jokielová, Mgr. Martina Damková, Mgr. Šárka Mrozková, Mgr. Michaela Ondruchová

   

28.12.2018

18. ročník celostátní soutěže AR junior se konal 8. a 9. listopadu 2018 v Českých Budějovicích. Do soutěže se zapojilo 17 škol z celé České republiky. Soutěžilo se ve 12 disciplínách.

Které disciplíny jsme obsadili a jak jsme se umístili?

Výkladní skříň – Karina Heczková AT 2. – 5. místo

Písmo ručně psané – Denisa Staroňová  AC 3. – 5. místo

Plakát – Petr Hladil AT 1. – 5. místo

Drátěný program – Barbora Podhorná AT 2. – 6. místo

Počítačová grafika – Michal Szczotka AC 3. – 13. a 15. místo

Na soutěž žáky připravovaly: Mgr. Martina Damková, Mgr. Kamila Liberdová, Lenka Jokielová

   

 

22.11.2018

 Aranžéři druhého ročníku bodovali...

získali 1. a 3. místo v celostátní soutěži "Okouzlení přírodou" na téma EKOFÓR, kterou vyhlásilo sdružení Brontosaurus.

1. místo získala  Natálie Dostálová - Blíže ke hvězdám

3. místo obsadila Pavlína Pekařová a Anna Vaňková - Svět přes růžové brýle

Gratulujeme studentům!!!

   

10.09.2018

Studenti oborů aranžér a polygrafie se zapojili do mezinárodní soutěže žákovských prací s protidrogovou tematikou.

Školní kolo soutěže se konalo v březnu 2018, soutěžní práce byly zaslány k hodnocení do Bratislavy a čekali jsme na výsledky.

Studentka třetího ročníku oboru aranžér Tereza Galaczová získala 1. místo! 

Celostátní soutěž "Život bez drog" pořádá již šestnáct let „Stredná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča“ v Bratislavě.

Vítězce a všem studentům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme a přejeme krásné prázdniny!

Učitelé oboru aranžér

29.06.2018
19.04.2018

Dne 4. -  6. 4. 2018 se žáci oboru polygrafie   Lucie Siegelsteinová a Jiří Vošta zúčastnili „Soutěže dovedností mladých grafiků“. Jednalo se o 13. ročník mezinárodní soutěže, kterou pořádala Střední průmyslová škola polytechnická Zlín. Soutěž probíhala pod záštitou MŠMT a pana Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro školství.

Soutěžilo 9 týmů. Cílem soutěže je konfrontovat a zdokonalit se v polygrafických dovednostech. A navázat kontakty mezi stejně oborově zaměřenými školami.

Naši studenti získali v soutěžním úkolu "Reportážní fotografie" 2. místo a celkově se umístili na skvělém 4. místě.

Blahopřejeme!

18.04.2018

Český Těšín 21. března 2018

Soutěže se účastnily tyto školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Zespol Szkól rolniczych w Miedzyswieciu Poľsko  a Albrechtova střední škola, Český Těšín.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – velikonoční věnec a velikonoční košík.

Naši školu reprezentovaly Karolína Frollová a Lenka Siudová  AC 3. A získaly cenu za nejlépe naaranžovaný velikonoční košík.

Putovní pohár a celkové vítězství získala  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina.

     

01.04.2018

V pátek 23. března 2018 proběhla na naší škole vernisáž výstavy plakátů na téma "Život bez drog".

Do akce se zapojili studenti oborů aranžér a polygrafie pod vedením svých učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Výstava plakátů je spojena se školním kolem soutěže, nejlepší plakáty budou oceněny cenami a diplomem u příležitosti Dne vzdělávání. Součástí akce je i dotazníkové šetření na uvedené téma.

Výstavu instalovali žáci prvního ročníku oboru aranžér v rámci odborného výcviku.

Jako na každé vernisáži nechyběli hosté, autoři plakátů i drobné občerstvení.

Držíme žákům pěsti a přejeme krásný zážitek.

Mgr. Martina Damková, Mgr. Kamila Foltýnová a spol.

     

01.04.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1