Úvodní stránka » POLYGRAFICKÁ
19.04.2018

Dne 4. -  6. 4. 2018 se žáci oboru polygrafie   Lucie Siegelsteinová a Jiří Vošta zúčastnili „Soutěže dovedností mladých grafiků“. Jednalo se o 13. ročník mezinárodní soutěže, kterou pořádala Střední průmyslová škola polytechnická Zlín. Soutěž probíhala pod záštitou MŠMT a pana Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro školství.

Soutěžilo 9 týmů. Cílem soutěže je konfrontovat a zdokonalit se v polygrafických dovednostech. A navázat kontakty mezi stejně oborově zaměřenými školami.

Naši studenti získali v soutěžním úkolu "Reportážní fotografie" 2. místo a celkově se umístili na skvělém 4. místě.

Blahopřejeme!

18.04.2018

Český Těšín 21. března 2018

Soutěže se účastnily tyto školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Zespol Szkól rolniczych w Miedzyswieciu Poľsko  a Albrechtova střední škola, Český Těšín.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – velikonoční věnec a velikonoční košík.

Naši školu reprezentovaly Karolína Frollová a Lenka Siudová  AC 3. A získaly cenu za nejlépe naaranžovaný velikonoční košík.

Putovní pohár a celkové vítězství získala  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina.

     

01.04.2018

V pátek 23. března 2018 proběhla na naší škole vernisáž výstavy plakátů na téma "Život bez drog".

Do akce se zapojili studenti oborů aranžér a polygrafie pod vedením svých učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Výstava plakátů je spojena se školním kolem soutěže, nejlepší plakáty budou oceněny cenami a diplomem u příležitosti Dne vzdělávání. Součástí akce je i dotazníkové šetření na uvedené téma.

Výstavu instalovali žáci prvního ročníku oboru aranžér v rámci odborného výcviku.

Jako na každé vernisáži nechyběli hosté, autoři plakátů i drobné občerstvení.

Držíme žákům pěsti a přejeme krásný zážitek.

Mgr. Martina Damková, Mgr. Kamila Foltýnová a spol.

     

01.04.2018

Pořadatelem soutěže je Albrechtova SŠ a generálním partnerem je firma Finidr s.r.o.

16. 3. 2018 v  9.00 hod. se konferenční sál Albrechtovy střední školy zaplnil studenty druhého a třetího ročníku oboru polygrafie a studenty prvního ročníku oboru tiskař. Přítomni byli odborní učitelé  Mgr. MgA. Michal Popieluch, Markéta Březinová, Jan Šamšula, paní ředitelka školy Ing. Vanda Palowská a další členové vedení školy.

Setkání bylo slavnostní. Vyhlašovala se nová, originální a ojedinělá soutěž pro  studenty oborů polygrafie a tiskař.

Do soutěže byli učiteli nominováni studenti, kteří disponují odbornými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní soutěž úspěšně zvládnout. Žáci budou pracovat na soutěžních úkolech dubnu a květnu. Práce žáků budou hodnotit  hlavně odborníci z praxe, kteří budou pracovat v jednotlivých komisích. Na slavnostní vyhlášení vítězů se můžeme těšit 13. 6. 2018

   

19.03.2018
Navrhni plakát s protidrogovou tématikou pro mezinárodní soutěž!!!
Střední odborná škola obchodu a služeb Bratislava organizuje již 12. ročník mezinárodní soutěže u příležitosti dne boje proti drogám
ŽIVOT BEZ DROG

Podmínky soutěže:
- formát A3
- libovolná technika
- námět: protidrogová tematika s optimistickým pojetím (bez morbidních obrázků)
- na zadní stranu plakátu uvést jméno autora
- termín: do 16. března 2018
 
Vítězné práce budou oceněné věcnými cenami a vystavené ve výstavní síni.  Takže Vás možná čeká báječný výlet do Bratislavy!
 
Více informací u Mgr. Kamily Foltynové, Mgr. Martiny Damkové, Mgr. Kamily Liberdové, Lenky Jokielové
13.02.2018

Žáci prvního ročníku oboru aranžér vytvářeli v rámci odborného výcviku dekorace pro výzdobu interiérů mateřské školky v Českém Těšíně. Dekorace byla vyrobena pro pirátský karneval.

Jak se nám práce podařila?

Píše paní Anna Jarmolíková z mateřské školy Masarykovy sady.

Srdečně děkuji všem, kteří nám připravili a naaranžovali halu mateřské školy na dětský maškarní karneval. Výzdoba je tematická, estetická, nápaditá a dětem se moc líbí. My, učitelky, jsme taktéž překvapeny zajímavými nápady vašich studentů. A to nejen nápady, ale také zručností a kreativnosti, které finální podoba výzdoba má právě díky vašim šikovným studentům.

26. 1. 2018 žáci AT 1. a UOV Mgr. Martina Damková

     

07.02.2018
Odborný výcvik tiskařů je zase o krůček blíže profesionální polygrafické praxi. 11. ledna jsme slavnostně po měsíci a půl intenzívních oprav a školení uvedli do provozu celý proces ofsetového tisku. Systém je založen na autonomní profesionální přípravě tiskových forem v Prinect workflow od Heidelbergu s plynulým osvitem na CTP Prosetter a vyvoláváním pomocí nízkochemického procesu na automatu Raptor. Přípravu tiskových forem bude dočasně prakticky zajišťovat služba polygrafů pod vedením pana učitele Michala Popielucha a paní učitelky Markéty Březinové. 

Celý provoz byl slavnostně pokřtěn za přítomnosti našich učňů-tiskařů a paní ředitelky Ing. Vandy Palowské. Jako první tiskovinu jsme vytiskli v limitované edici zlaté školní propustky na opraveném poloatomatickém dvoubarvovém Heidelberg Quickmaster QM-52. Za obětavou práci při zprovoznění děkujeme především panu učiteli Janu Šamšulovi. [foto v příloze]

Mgr. MgA. Michal Popieluch
garant oboru polygrafie

  

16.01.2018

Od září 2017 studujeme obor aranžér. Učíme se, získáváme první dovednosti potřebné pro aranžéra, pomáháme, spolupracujeme s různými subjekty. Pracovaly jsme  v mateřské školce a vytvářely sváteční, vánoční atmosféru.

Zda se nám to podařilo, můžete posoudit na fotografiích.

15. 12. 2017, UOV Mgr. Martina Damková + žákyně AT 1.

    

18.12.2017

je soutěží všech škol České republiky, vyučující obor aranžér. Soutěž se konala v Českých Budějovicích  23. – 24. listopadu 2017.

Naší školu na výstavišti v Českých Budějovicích reprezentovala: Karolína Frollová AC 3. se soutěžní výkladní skříní, dále Lenka Siudová AC 3. v kategorii balení dárků a Barbora Podhorná AT 1. v kategorii drátěný model.
V ostatních kategoriích byly soutěžní práce dodány již hotové (plakát a počítačová grafika - obal ).

NAŠE NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

Radek Červeňák AC 3.  Plakát „300 let od narození Marie Terezie“ - 3. místo

Barbora Podhorná AT 1. Drátěný program „Děti v pohybu“ – 4. místo

Pro naše aranžérky to byla možnost setkat se studenty ostatních škol, porovnat si úroveň svých pracovních dovedností a celkového nadšení pro věc…

Děkujeme do dobrou reprezentaci školy

Trenérky UOV Mgr. Kamila Liberdová, Lenka Jokielová, Mgr. Martina Damková

     

05.12.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem