Úvodní stránka » NÁSTAVBA

  Vítězné místo v soutěži 

„Labyrintem ekonomie“ 2018

      

27.03.2018

Dne 22. 3. 2018 se konala pro všechny maturující třídy beseda o nezaměstnanosti a možnostech umístění absolventů na trhu práce. Lektorky seznámily žáky i s právy a povinnostmi, vyplývajícími z evidence uchazečů o zaměstnání a podmínkách zaměstnání v cizině. Beseda probíhala ve dvou cyklech,  prvního cyklu se zúčastnily třídy HT 4. A, HT 4. B v učebně č. 83 na Frýdecké 32 a besedu vedla zástupkyně ředitelky těšínské pobočky Úřadu práce p. Helena Lisztwanová a Bc. Kateřina Kuligová a druhý cyklus pro třídy PG 4, AG 4, E 4 v budově na ulici Tyršově. Závěrem probíhala i diskuze, kdy lektorky odpovídaly na dotazy žáků.

Beseda byla pro všechny žáky velmi poučná a byla i doplňkem do učiva ekonomiky.

Ing. Helena Foltynová

23.03.2018
31.01.2018

Slezská univerzita v Karviné vyhlásila soutěž pro studenty středních škol na témata, která jsou mladé generaci velmi blízká a souvisí s rozvojem moderních technologií. V tomto případě se univerzita zaměřila na nakupování, cestování v budoucnosti a život s internetem a mobilem nebo naopak bez něj. Což si už v dnešní době neumí nikdo moc představit. Dalším úkolem bylo přemýšlet o bydlení prostřednictvím hypotéky a úrovni mzdové politiky v ČR.

07.01.2018

Soutěže se letos účastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Konkurence byla tedy letos obzvláště vysoká.

07.01.2018
06.12.2017

22. 11. 2017

Časopis DTest nám nabídl uspořádání odborných přednášek pro studenty středních škol. Přednášejícími jsou studenti právnických fakult. Naše škola využila této možnosti a objednala přednášku na téma Nákup, záruka a reklamace. Přednášky byly určeny pro žáky tříd HT 4. A, HT 4. B, PO 2. a AGE 4.

V první části přednášky se žáci dozvěděli vše o právech a povinnostech spotřebitele a ve druhé části pro ně přednášející připravili úkoly, které žáci řešili v týmu.

Přednáška trvala 45 minut a ve všech skupinách se žáci často dotazovali na problémy, se kterými se už  sami setkali.

Vedoucí akce: Ing. Helena Foltynová

25.11.2017
31.10.2017
20.06.2017

Obecně prospěšná společnost dTest, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a europoslankyně Olgy Sehnalové vyhlašuje každý rok soutěž ve tvorbě spotřebitelského časopisu pro mládež na stanovené téma. To letošní nebylo vůbec jednoduché. Týkalo se možnosti mimosoudního řešení sporu mezi spotřebitelem a prodejcem. Studenti PO1 Lukáš Grbal a Jakub Kubina pod patronací Ing. Drozdové se tématu nezalekli. Prostudovali dostupné informace, obrátili se na ústřední inspektorát České obchodní inspekce v Praze, provedli elektronické dotazníkové šetření a výsledkem je časopis - Poradíme co a jak.

A co se v něm můžete dozvědět: informace o záruční době a lhůtě pro vyřízení reklamace, jak využít možnost mimosoudního řešení sporu s prodejcem, tři příběhy nespokojených spotřebitelů a výsledky dotazníkového šetření. Na závěr si můžete ověřit své znalosti ve vědomostním testíku.

Kluci odvedli kus práce a v celorepublikové konkurenci obsadili skvělé 2. místem. Za odměnu je mimo jiné čeká i několikadenní zájezd do Štrasburku s návštěvou Evropského parlamentu a se setkáním s europoslankyní Olgou Sehnalovou, která jim tento zájezd věnovala.

Dík patří i p. učitelce Březinové, která se studenty polygrafie časopis velice kvalitně vytiskla.

Další informace: https://www.spotrebaprozivot.cz/studentska-soutez-spotreba-pro-zivot-2017-zna-sve-viteze-167.html

Obálka

Časopis - PORADÍME CO A JAK

13.06.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem