Ředitelka:

 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování:

 

Zástupce ředitele pro praktické vyučování:

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku:

 

Vedoucí učitel (ka) pro praktické vyučování:

 

Výchovný poradce:

 

Školní metodik prevence:

 

Knihovna:

 

Grémium školy dále tvoří:

 • Mgr. Martina Bojdová - předsedkyně komise jazyka českého
 • Mgr. Gabriela Tramplerová – předsedkyně komise jazyků
 • Mgr. Dagmar Szturcová– předsedkyně komise společenských a přírodních věd
 • Mgr. Ivan Makaj – předseda subkomise tělesné výchovy
 • Ing. Helena Foltynová – předsedkyně komise ekonomiky a podnikání
 • Mgr. Pavel Cieslar – odvětvový garant hotelnictví, předseda kom. gastr., koordinator stud. parlamentu
 • Mgr. MgA. Michal Popieluch - odvětvový garant polygrafie, předseda kom. polygrafie a aranžování
 • Ing. Dalibor Šigut - odvětvový garant zemědělství, předseda komise zemědělských oborů
 • Mgr. Taťána Polášková – hlavní koordinátor ŠVP
 • Ing. Helena Foltýnová - koordinator ŠVP
 • Ing. Anna Hromková - koordinátor EVVO
 • Mgr. Pavla Tomisová – koodinátor EVVO
 • Mgr. Ivana Huťková– koordinátor autoevaluace
 • Mgr. Gabriela Tramplerová – koordinátor pro zahraniční vztahy
 • Ing. Alice Flachbartová – koordinátor pro volnočasové aktivity a projektový pracovník
 • Bc. Helena Šikulincová – předsedkyně komise hotelnictví a cestovního ruchu
 • Ing. Pavlína Drozdová – koordinátorka pro talenty a ESSA

 

Sekretariát:

 • Pavlína Aujezdecká, asistentka, personalistka, pavlina.aujezdecka@albrechtovastredni.cz
 • Romana Mjartanová, prac. spisové služby, sekretářka, romana.mjartanova@albrechtovastredni.cz

 

Účtárna:

 • Mgr. Jana Kozielová, personalistka, mzdová účetní, jana.kozielova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Kateřina Zaoralová, personalistka, asistentka, katerina.zaoralova@albrechtovastredni.cz
 • Helena Malinová, finanční referent, helena.malinova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Žaneta Majetná, účetní, finanční referent, zaneta.majetna@albrechtovastredni.cz
 • Darina Lipovská, pokladní, účetní, darina.lipovska@albrechtovastredni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

 •  Mgr. Martina Bojdová, martina.bojdova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Lukáš Broda, lukas.broda@albrechtovastredni.cz
 • Markéta Březinová, marketa.brezinova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Pavel Cieslar, pavel.cieslar@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Pavlína Drozdová, pavlina.drozdova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Alice Flachbartová, alice.flachbartova@albrechtovastredni.cz 
 • Ing. Helena Foltynová, helena.foltynova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Kamila Foltynová, kamila.foltynova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Pavla Fuksová, pavla.fuksova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Lumír Havrlant, lumir.havrlant@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Jaroslava Heczková, jaroslava.heczkova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Radomír Holý, radomir.holy@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Věra Hošková, vera.hoskova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Anna Hromková, anna.hromkova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Ivana Huťková, Ivana.hutkova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Jana Klusková, jana.kluskova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Júlia Kočarová, julia.kocarova@albrechtovastredni.cz 
 • Mgr. Marcela Konieczná, marcela.konieczna@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Barbara Kowalczyková, barbara.kowalczykova@albrechtovastredni.cz
 • Mariola Kukuczková, mariola.kukuczkova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Ivan Makaj, ivan.makaj@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Milada Marcalíková, milada.marcalikova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Iveta Masopustová, iveta.masopustova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Martin Maryniok, martin.maryniok@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Radka Mižďochová, radka.mizdochova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Danuta Molendová, danuta.molendova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Zdeněk Mruzek, zdenek.mruzek@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Ivona Ondrušková, ivona.ondruskova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Zdeňka Pašková, zdenka.paskova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Petr Petřek, petr.petrek@albrechtovastredni.cz
 • Mgr., MgA Michal Popieluch, michal.popieluch@albrechtovastredni.cz
 • RNDr. Alena Recmanová, alena.recmanova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Marek Rusz, marek.rusz@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Ondřej Sikora, ondrej.sikora@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Lenka Smékalová, lenka.smekalova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Agáta Sochorová, agata.sochorova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Dagmar Szturcová, dagmar.szturcova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Helena Šářecová, helena.sarecova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Dalibor Šigut, dalibor.sigut@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Helena Šikulincová, helena.sikulincova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Pavla Tomisová, pavla.tomisova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Gabriela Tramplerová, gabriela.tramplerova @albrechtovastredni.cz
 • Ing. Andrea Umlaufová, andrea.umlaufova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Anna Vavříková, anna.vavrikova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Jolana Vladařová, jolana.vladarova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Anetta Vojvodová, anetta.vojvodova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Yvona Wolná, yvona.wolna@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Pavla Zuzčáková, pavla.zuzcakova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Drahoslava Žilková, drahoslava.zilkova@albrechtovastredni.cz

 

 • Mgr. Ligia Lebedová, asist. pedagoga, ligia.lebedova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Šárka Hanová, asist.pedagoga, sarka.hanova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Šárka Mrózková, asist.pedagoga, sarka.mrozkova@albrechtovastredni.cz
 • Eva Gmuzdková, asist.pedagoga, eva.gmuzdkova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Lucie Ratveiská, asist.pedagoga, lucie.ratveiska@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Eva Vaňková, asist.pedagoga, eva.vankova@albrechtovastredni.cz
 • Lucie Szotkowská, asist. pedagoga, lusie.szotkowska@albrechtovastredni.cz 

   

Pedagogičtí pracovníci - praktické vyučování:

 • Iveta Bervidová, iveta.bervidova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Anna Čunderlová, anna.cunderlova@albrechtovastredni.cz
 • Václav Drobisz, vaclav.drobisz@albrechtovastredni.cz
 • Adriana Henslerová, adriana.henslerova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Zdeňka Jandová, zdenka.jandova@albrechtovastredni.cz
 • Lenka Jokielová, lenka.jokielova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Karla Klepková, karla.klepkova@albrechtovastredni.cz
 • Lubomír Koždoň, lubomir.kozdon@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Jiřina Králová, jirina.kralova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Kamila Liberdová, kamila.liberdov@albrechtovastredni.cz
 • Jan Ovčaří, jan.ovcari@albrechtovastredni.cz
 • Olga Potěšilová, olga.potesilova@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Petr Pilch, petr.pilch@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Zdeňka Poštulková, zdenka.postulkova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Jiřina Szusciková, jirina.szuscikova@albrechtovastredni.cz
 • Libuše Tonowská, libuse.tonowska@albrechtovastredni.cz
 • Václav Vojcik, vaclav.vojcik@albrechtovastredni.cz

 

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Alice Alfoldi, uklízečka, alice.alfoldi@albrechtovastredni.cz
 • Pavlína Aujezdecká, asistentka, personalistka, pavlina.aujezdecka@albrechtovastredni.cz

 • Jarmila Dyworová, uklízečka, jarmila.dyworova@albrechtovastredni.cz
 • Iveta Filipiec - uklízečka, iveta.filipiec@albrechtovastredni.cz
 • Zdenek Godula, údržbář, zdenek.godula@albrechtovastredni.cz
 • Jiřina Grocholová, uklízečka, jirina.grocholova@albrechtovastredni.cz
 • Milada Houdkova, uklízečka,milada.houdkova@albrechtovastredni.cz
 • Jan Janošec, údržbář, jan.janosec@albrechtovastredni.cz
 • Eva Kantorová, uklízečka, eva.kantorova@albrechtovastredni.cz
 • Mgr. Jana Kozielová, mzdová účetní, personalista, jana.kozielova@albrechtovastredni.cz
 • Irena Kramolišová, uklízečka, irena.kramolisova@albrechtovastredni.cz
 • Olga Kruczková, uklízečka, olga.kruczkova@albrechtovastredni.cz
 • Darina Lipovská, pokladní, účetní, darina.lipovska@albrechtovastredni.cz
 • Ing. Žaneta Majętná, účetní, finanční referent,  zaneta.majetna@albrechtovastredni.cz
 • Helena Malinová, finanční referent, helena.malinova@albrechtovastredni.cz
 • Romana Mjartanová, prac. spisové služby, sekretářka, romana.mjartanova@albrechtovastredni.cz
 • Petr Nieszporek, technicko-provozní vedoucí, petr.nieszporek@albrechtovastredni.cz
 • Marie Ondrová, uklízečka
 • Lubomír Podwika, školník, údržbář, lubomir.podwika@albrechtovastredni.cz
 • Renáta Přikrylová, školnice, renata.prikrylova@albrechtovastredni.cz
 • Anna Sniegoňová, domovnice, anna.sniegonova@albrechtovastredni.cz
 • Jaroslav Szebik, školník
 • Andrea Tillová, uklízečka, andrea.tillova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Kateřina Zaoralová, personalista,, asistent, katerina.zaoralova@albrechtovastredni.cz

 

Školní jídelna:

 • Lenka Cybelová pomocná kuchařka, lenka.cybelova@albrechtovastredni.cz
 • Bc. Ludmila Jabůrková, ludmila.jaburkova@albrechtovastredni.cz
 • Pavla Filipová, pomocná kuchařka, pavla.kubienova@albrechtovastredni.cz
 • Stanislava Podlesná - kuchařka, stanislava.podlesna@albrechtovastredni.cz
 • Urszula Smetanová, kuchařka, urszula.smetanova@albrechtovastredni.cz

 


03.10.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1