Název

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace

Sídlo

ul. Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

00577235

IZO

130001 341

DIČ

CZ 396-00577235, neplátce DPH

Identifikátor právnické osoby

600171 213

Tel./fax

Tyršova 2 – telefon 558 425 200, 558 425 201.

mobil: 739 204 582739 204 582

datová schránka             arzfda8

sshopct@po-msk.cz (pouze pro úřední styk)

E-mail

skola@albrechtovastredni.cz

Web stránka

 www.albrechtovastredni.cz

 Právní forma školy

 příspěvková organizace

 Zřizovatel

 Moravskoslezský kraj
IČO 70 890 692
ul. 28. října 117/2771
702 18 Ostrava

 Zahájení činnosti

 1. července 2001 – ZL/124/2001

Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě

11. 7. 2018, č.j. MŠMT – 20708/2018-2

 Statutární orgán

 Ing. Vanda Palowská

Právnická osoba vykonává činnost školy a školského zařízení:

 

 střední škola

kapacita – 1100 žáků
IZO 130 001 341

 školní jídelna

kapacita – 450 stravovaných žáků
IZO 110 035 984

 odloučená pracoviště

737 01 Český Těšín, Frýdecká 37/819
737 01 Český Těšín, Tyršova 2/611
737 01 Český Těšín, Hlavní třída 2061

 737 01  Český Těšín, Cihelní 

 

 

 

 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 

  • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • poskytuje střední vzdělání s výučním listem
  • připravuje především pro výkon odborných činností
  • připravuje i pro studium na vysoké škole
  • zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně

 


10.10.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1