Obory s výučním listem:

Číslo oboru Název oboru Délka studia Forma studia Ukončení
29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní Výuční list
  (ŠVP: Cukrář)
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ve zkráceném studiu 1 rok denní Výuční list
  (ŠVP: Kuchař-číšník)      
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní Výuční list
  (po 2. ročníku dojde ke specializaci -
  žáci si mohou vybrat zaměření kuchař,
  číšník, kuchař-číšník pro pohostinství)
66-52-H/01 Aranžér 3 roky denní Výuční list
  (ŠVP: Designér v reklamě)
29-53-H/01 Pekař 3 roky denní Výuční list
  (ŠVP: Pekař)      
29-51-H/01 Výrobce potravin   -   NOVÝ obor 3 roky denní Výuční list
  ŠVP Sladovník-pivovarník      
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 3 roky denní Výuční list
  (ŠVP: Jezdec a chovatel koní)
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 3 roky denní Výuční list
29-56-H/01 Řezník uzenář 3 roky denní Výuční list
  ŠVP Řezník-uzenář      

Obory s maturitou:

Číslo oboru Název oboru Délka studia Forma studia Ukončení
34-41-M/01 Polygrafie 4 roky denní Maturita
  (ŠVP: Polygrafie)
65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky denní Maturita
  (ŠVP: Hotelnictví a turismus)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 4 roky denní Maturita
  (ŠVP: Ekologie a životní prostředí)      
41-41-M/01 Agropodnikání 4 roky denní Maturita
  (ŠVP: Agropodnikání)      

Nástavbové maturitní studium pro 3-leté obory s výučním listem

(prodavač, kuchař, číšník a kuchař-číšník):

Číslo oboru Název oboru Podm. pro přijetí Délka studia Forma studia Ukončení
64-41-L/51 Podnikání Vyučen v oboru 2 roky denní Maturita
  (ŠVP: Podnikání)        
 64-41-L/51 Podnikání Vyučen 3 roky dálkové Maturita
  (ŠVP: Podnikání)

 

Učební plány pro školní rok 2018/2019:

přehled učebních plánů pro školní rok 2018/2019

Profily absolventů ŠVP podle oborů:


Školní vzdělávací programy jsou ve smyslu odst. 3) § 5 školského zákona umístěny
v tištěné podobě v kanceláři ZŘ v I. patře v hlavní budově školy a v podobě elektronické na PC ve sborovnách.

Kontakt v budově na ulici Frýdecké Mgr. Taťána Polášková – zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a v budově na Tyršově ulici Ing. Jana Matlochová- zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

 


12.03.2012
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1