Podzimní zasedání Školské rady ve školním roce 2018/2019 se konalo dne 10. října 2018. Ze zasedání se omluvili Ing. Slováček a paní Pernická. V úvodu byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za minulý školní rok. Dále pak byly projednány Školní vzdělávací programy, Školní řád včetně změn a dodatků a plán práce na školní rok 2018/2019. V závěru zasedání se Školská rada věnovala různým aktuálním tématům.

      Radomír Holý                   jednatel Školské rady

 

25.11.2018

Jarní zasedání Školské rady se konalo dne 21. února 2018. Na zasedání byla pozvána jako host zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz paní Ing. Halina Twardziková.

Školská rada projednala Zprávu o činnosti a plnění úkolů školy a rozbor hospodaření za rok 2017 a Návrh rozpočtu školy na rok 2018  a seznámila se s plánem oprav a plánem investičním. Ke všem těmto dokumentům poskytla odborný výklad zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz paní Ing. Halina Twardziková, která následně zodpověděla i všechny dotazy členů Školské rady. Na závěr byla projednána různá aktuální témata.

      Radomír Holý                   jednatel Školské rady

08.03.2018
31.10.2017
02.05.2017

Dne 22. února 2017 jednala tradičně Školská rada Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně (dále ŠR ). Ředitelka školy jmenovala na zasedání volební komisi pro volby na období 2017-2020.

Volební komise:

Mgr. Danuta Siderková

Mgr. Drahoslava Žilková

Ing. Radomír Holý.

 

26. dubna 2017 na třídních schůzkách zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Albrechtovy střední školy zvolí

2 členy do ŠR na období 2017-2020.

Navržení kandidáti:

Radmila Pernická                              dcera Bára Pernická  HT1. B

Petr Tyrlík                                          syn Vojtěch Tyrlík       AG1.

Šárka Mrózková                                 syn Patrik Mrózek      HT1. B

 

08.04.2017

Jednání bylo konstruktivní, plodně, příjemné. Na programu bylo projednání a schvalování změn ŠVP, VZ 2015/2016, Koncepce rozvoje školy, ročního plánu na 2016/2017, školního a klasifikačního řádu, …a dalších aktuálních témat.

Děkujeme všem váženým členům pod vedením pana předsedy Ing. Jaroslava Drahoše.

Děkujeme kolegovi Mgr. Pavlu Cieslarovi za zajištění cateringu hodného hotelové školy.

16.10.2016
II. zasedání Školské rady ve školním roce 2015/16 se bude konat 14. 10. 2015 a 24. 2. 2016, v 15,15 hodin v ředitelně školy.
14.02.2015
02.09.2014

Školská rady se sejde poprvé v novém složení  pro období 2014 – 2017 ve středu dne 8. 10. 2014 od 15.00 hod. v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32 v ředitelně. Projednávat se budou „říjnové“ body programu.

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PRO NOVÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ 2014 - 2017 zde.

01.09.2014
25.04.2014
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1