17.08.2017

Sdružení rodičů a přátel školy

Na základě závěrů z jednání výboru SRPŠ ze dne 13. 10. 2016 a paní ředitelky Ing. Vandy Palowské byl navržen rozpočet SRPŠ pro školní rok 2016/2017. Finanční prostředky budou zaměřené na podporu žáků školy (např. na nákupy odměn u odborných školních soutěží, na dovybavení školních knihoven, na úhrady organizace sportovní h a kulturních soutěží, na zájmovou činnost žáků, na lyžařský a turistický kurz, na podporu reprezentantů školy, apod.). Významnou oblastí zůstane podpora sociálně slabších žáků.

Rozpočet  SRPŠ  bude vycházet z prostředků získaných přispěním rodičů  (dle usnesení výroční schůze  SRPŠ dne 23. 11. 2016)  částka ve výši 200,- Kč na žáka/na rodinu/školní rok 2017/2018.

Činnost SRPŠ bude realizovat výbor schválený výroční schůzí.

Děkujeme všem rodičům za podporu působení SRPŠ na naší škole  (příspěvek lze zaplatit přímo TU).

 Ing. Vanda Palowská, ředitelka      Jaroslav Šintaj, předseda       Mgr. Anna Vavříková, koordinátor

24.11.2016
23.11.2016
08.11.2016
27.11.2014

Výbor SRPŠ při ASŠ Český Těšín

Školní rok 2015/16

Složení výboru SRPŠ/ Spolku rodičů

a přátel Albrechtovy střední školy 2015/2016

 

Předseda výboru:                          Jaroslav Šintaj

Místopředsedkyně výboru:            Lada Klusová

Člen výboru, pokladník                  Bc. Marcela Chylová

 

Předseda kontrolní komise:                    Ing. Jindřich Machů

Místopředsedkyně kontrolního komise: Mgr. Iveta Malíková

Člen kontrolní komise:                           Mgr. Anna Vavříková

 


22.11.2013

Dne 20. 11. 2013 na výroční schůzi SRPŠ byla odsouhlašena výše finančního příspěvku Kč 150,- do pokladny SRPŠ na žáka (1 na rodinu).

Rozpočet na rok 2013/2014


22.11.2013

Sdružení rodičů a přátel školy

ve sloučené střední škole – ASŠ, Český Těšín bude pokračovat ve své činnosti!

Na základě závěrů z jednání dne 7. 11. 2013 za účasti zástupců rodičů a vedení SOŠ, Český Těšín, bude činnost SRPŠ pokračovat.  Aktivity Sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ budou zaměřené na podporu žáků školy (např. na nákupy odměn u odborných školních soutěží, na dovybavení školních knihoven, na úhrady organizace sportovních a kulturních soutěží, na zájmovou činnost žáků, na lyžařský a turistický kurz, na podporu reprezentantů školy, apod.). Významnou oblastí zůstane podpora sociálně slabších žáků a také žáků nadaných.

 

Rozpočet  SRPŠ  bude vycházet z prostředků získaných přispěním rodičů  (dle usnesení výroční schůze  SRPŠ dne 20. 11. 2013)  částka ve výši 150,- Kč na žáka/na rodinu/školní rok .

 

Činnost SRPŠ bude realizovat výbor schválený výroční schůzí.

 

Děkujeme všem rodičům za podporu působení SRPŠ na naší škole (příspěvek lze zaplatit přímo TU).

 

 Ing. Vanda Palowská, ředitelka      Jaroslav Šintaj, předseda       Mgr. Danuta Siderková, koordinátor

 


12.11.2013
Složení výboru SRPŠ

Termíny třídních schůzek + SRPŠ ve školním roce 2012/2013

 • 21. listopadu 2012 (středa) v 16.00 hod. třídní schůzky
 • Výroční schůze SRPŠ + doplňující volby do výboru ve víceúčelové hale
 • 10. dubna 2013 (středa) v 16.00 hod. třídní schůzky POZOR! ZMĚNA! 24. 4. 2013
 • SRPŠ od 15.30 hod. ve školní jídelně

Informační schůzka rodičů 1. ročníků + SRPŠ

se bude konat: 6. 9. 2012 (čtvrtek) v 16.00 hod.

Podzimní prázdniny:
 • 25. a 26. 10. 2012
  Vánoční prázdniny:
 • od 23. 12. 2012 do 2. 1. 2013 (nástup do školy 3. 1. 2013 - čtvrtek lichý týden)
  Pololetní prázdniny:
 • 1. 2. 2013
  Jarní prázdniny:
 • od 11. do 15. 2. 2013
  Velikonoční prázdniny:
 • 28. a 29. 3. 2013

 • 28.02.2013
  Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

  Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

  http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1