07.02.2019

Výbor SRPŠ při ASŠ Český Těšín

Školní rok 2018/2019

Složení výboru SRPŠ/ Spolku rodičů

a přátel Albrechtovy střední školy 2018/2019

Předseda výboru:                                  Jaroslav Šintaj

Místopředsedkyně výboru:                    Radka Nezvalová

Člen výboru, pokladník                          Kateřina Brejšová

 

Předseda kontrolní komise:                   Ivana Capková

Místopředsedkyně kontrolního komise: Dalibor Alter

 

Člen kontrolní komise:                           Mgr. Anna Vavříková


01.11.2018
17.08.2017

Sdružení rodičů a přátel školy

Na základě závěrů z jednání výboru SRPŠ ze dne 13. 10. 2016 a paní ředitelky Ing. Vandy Palowské byl navržen rozpočet SRPŠ pro školní rok 2016/2017. Finanční prostředky budou zaměřené na podporu žáků školy (např. na nákupy odměn u odborných školních soutěží, na dovybavení školních knihoven, na úhrady organizace sportovní h a kulturních soutěží, na zájmovou činnost žáků, na lyžařský a turistický kurz, na podporu reprezentantů školy, apod.). Významnou oblastí zůstane podpora sociálně slabších žáků.

Rozpočet  SRPŠ  bude vycházet z prostředků získaných přispěním rodičů  (dle usnesení výroční schůze  SRPŠ dne 23. 11. 2016)  částka ve výši 200,- Kč na žáka/na rodinu/školní rok 2017/2018.

Činnost SRPŠ bude realizovat výbor schválený výroční schůzí.

Děkujeme všem rodičům za podporu působení SRPŠ na naší škole  (příspěvek lze zaplatit přímo TU).

 Ing. Vanda Palowská, ředitelka      Jaroslav Šintaj, předseda       Mgr. Anna Vavříková, koordinátor

24.11.2016
23.11.2016
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1