Úvodní stránka » Info pro rodiče a žáky » Maturitní aktuality

Upozornění pro maturanty z matematiky!!!!

Dne 2.5. v 7.30 proběhne na hlavní budově Tyršova v 1. patře (ve sborovně nebo na křeslech před ní) kontrola kalkulaček a tabulek.

Přineste si s sebou velkou obálku, do které budou po kontrole tabulky i kalkulačka zalepeny.  

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby (hlavně dvě dobře píšící průpisky - modře nebo černě), funkční kalkulačka, matematické tabulky - se záložkami, příp. barevným vyznačením důležitých vzorců. V tabulkách nesmí být cokoli napsáno, takové tabulky nebudou povoleny. RNDr. Alena Recmanová

25.04.2018

Přihlašování k výběrové zkoušce Matematika+ 2018

Nejpozději do 31. ledna 2018 se mohou žáci maturitních ročníků středních škol přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ přes výsledkový portál žáka (VPŽ) na adrese vpz.cermat.cz.

Maturantům při přihlašování zkoušky Matematika+ je doporučeno udělit souhlas s poskytnutím informace o jejich přihlášení řediteli školy.

04.01.2018

Kánon literárních děl pro ústní maturitní zkoušku 2017/2018

Tabulka - tiskopis pro zápis seznamu literarních děl

Seznam maturitních okruhů společné části - školní pro cizí jazyky:

HT 4. A+B/AJ, PG 4./AJ, DP 3.+PO 2./AJ, AG. 4.+E 4./AJ, DP 3./NJ, DP3/RJ

Profilové maturitní zkoušky 2017/2018

Stránky Nová maturita - vše o maturiní zkoušce

Přihláška - tiskopis

24.09.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem