Úvodní stránka » HOTELOVÁ » Odborný výcvik

Odborný výcvik 

je zajišťován ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, formou skupinové a individuální výuky. Výuku zajišťují UOV, na individuálních pracovištích ve spolupráci s instruktory. 
Odborný výcvik je zařazen mezi odborné předměty a je klasifikován. Žáci absolvují OV v týdenních cyklech. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku dle stanoveného rozvrhu hodin, který je závazný pro daný školní rok. 
Smluvní pracoviště pro odborný výcvik musí vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a schvaluje je pro provoz OV ředitel SŠ. 

Realizace OV 

Žáci 1. ročníku vykonávají OV většinou na skupinových pracovištích pod dohledem UOV a žáci od druhých ročníků mohou být zařazeni na individuální provozovny, kde probíhá procvičování dovedností žáků za vedení a dozoru schváleného instruktora. 
 

 

Schválená pracoviště odborného výcviku pro školní rok 2018/2019


Obor: Kuchař-číšník

Skupinové pracoviště:

školní kuchyň Albrechtovy SŠ,  kavárna  AVION – NOIVA Český Těšín, Třinecké gastroslužby


Individuální pracoviště:

Český Těšín- restaurace Rybí dům, Restaurace MAX,
Třinec a okolí - restaurace Trisia, hotel Vitality, motorest Rosea,

Petrovice u Karviné - Zámeček

Havířov – restaurace Na Kopečku, Kavárna Svět

      

Obor: Cukrář

Skupinové pracoviště: 

kavárna AVION -  NOIVA Český Těšín,  odborná učebna  Albrechtovy SŠ - CUPEK ul. Tyršova

Individuální pracoviště

Český Těšín- Kumax, cukrána Na nábřeží, cukrárna La Almare,
Třinec a okolí – hotel Vitality, Bajusz - Bystřice, cukrárna Cake Art,
Havířov -  cukrána Lada

       

 Obor: Pekař

Skupinové pracoviště: 
školní  pracoviště CUPEK ul. Tyršova 

Individuální pracoviště: 

 

Třinec a okolí – Tesco Třinec, pekárna Bajusz - Bystřice, pekárna Pyszková- Jablunkov, Sikora-Dolní Lomná
Havířov  – Glóbus, Semag

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprvé v historii školy máme vlastní pracoviště praktického vzdělávání... a jaké!


Kavárna a čítárna NOIVA


byla vybudována na místě legendární kavárny AVION v Českém Těšíně u hraničního mostu.
Prostory byly škole pronajaty Městem Český Těšín a slouží jako odloučené místo vzdělávání oborů se zaměřením na gastro.

Zajišťujeme provoz kávového baru, zimní zahrady a terasy.
Nabízíme exkluzivní nápoje a cukrářský sortiment.
Poskytujeme nadstandardní servis.
Škola je partnerem Městské knihovny, která objekt provozuje jako čítárnu.

 

Všechny srdečně zveme k návštěvě! Knihovna Vám nabízí kulturní menu (viz program na daný měsíc) a naše škola Vám nabízí kulinářské menu. Dobrou pohodu a pochutnání všem!

     


01.11.2018

Již  čtvrtým  rokem , probíhá odborný výcvik našich žáků v oboru Kuchař - Číšník ve firmě Třinecké gastroslužby,  s. r. o.

Žáci, kteří jsou ochotní pracovat a mají zájem o tuto profesi, jsou vítaní. Pro žáky je připraven stipendijní program, zatím ho využívá student Mello Tobias Bohuslav, ze třídy KČ 2.

Práce v hlavní kuchyni je různorodá,  pestrá  a v žádném případě se žáci během odborném výcviku nenudí. Neustálým procvičováním odborných dovedností se z nich postupně stávají velice zruční kuchaři.

Mnoho našich absolventů, kteří získali výuční list v oboru kuchař-číšník,  našlo v Třineckých gastroslužbách své pracovní uplatnění.

Jsem ráda, že máme takové pracoviště a že můžeme společně pracovat a dále se zdokonalovat. Všem svým žákům děkuji za snahu a dobře odvedenou práci.

Libuše Tonowská, UOV

     

01.04.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1