Úvodní stránka » Centrum celoživotního učení

 Nabízíme kurz MODELOVÁNÍ KVĚTŮ Z PLASTICKÉ ČOKOLÁDY

Kurz je určen všem (dospělým osobám i žákům), kteří se zajímají o cukrářské umění, rádi tvoří a učí se nové dovednosti.

Kurz se koná 2. 3. 2019 v odborné učebně Albrechtovy střední školy, Český Těšín, lektorkou kurzu je paní Jaroslava Šípková.

 

Podrobnosti čtěte v nabídce.

14.12.2018
29.12.2013

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

 

Více na www.univ.cz.

 

 


06.11.2013

Projekt UNIV 2 KRAJE - Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 - KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.

Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace jako partner projektu připravila a nabízí 3 programy  pro další vzdělávání dospělých v oboru  Kuchař-číšník – „Složitá obsluha hostů“, „Příprava teplých pokrmů“ a „Nápojová gastronomie“.

 

  • Pilotně jsme ověřili 100 hodinový program pro DV „Složitá obsluha hostů“. 10 absolventů získalo osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání.
  • 10 učitelů odborných předmětů získalo osvědčení „KVALIFIKOVANÝ LEKTOR VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH“ vydané Univerzitou Palackého v Olomouci“.
  • Získali jsme zkušenosti v oblasti „MARKETING VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH“ a „KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ“.


10.05.2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY GENERACE  - long-life education

„Učení je našim celoživotním osudem!“

„Rozšiřte si obzory“


Proč je třeba celoživotně se vzdělávat?

Většinou je to z těchto důvodů:

·         udržet krok s dobou a být konkurenceschopný na trhu práce a ve společnosti,

·         dosáhnout svých profesních cílů,

·         otevřít si obzory a další možnosti,

·         mít dobrý pocit z osobního rozvoje,

·         zajímavým způsobem využít svůj volný čas.

 

Nabídka programů dalšího vzdělávání

1.      Programy směřující k získání profesní kvalifikace

2.      Zkoušky z profesních kvalifikací

3.      Kurzy

 

1.     Programy směřující k získání profesní kvalifikace

Pracujete v profesi, kterou jste nevystudovali nebo chcete změnit zaměstnání a potřebujete doplnit znalosti a dovednosti či jen získat osvědčení o svých dovednostech?

Uvedenou problematiku řeší zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zákon definuje pojmy profesní kvalifikace a úplná profesní kvalifikace. Profesní kvalifikací se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci lze získat úspěšným složením zkoušky u autorizované osoby. Složením určitého počtu profesních kvalifikací v kombinaci se stupněm vzdělání či závěrečnou zkouškou lze získat úplnou profesní kvalifikaci - způsobilost vykonávat určité povolání.

Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace nabízí vzdělávací programy

·  Příprava teplých pokrmů,

·  Složitá obsluha hostů,

·  Nápojová gastronomie.

Máte-li zájem o absolvování přípravného vzdělávacího programu ke zkoušce, informujte se u níže uvedené kontaktní osoby.

Podrobnější informace pro zájemce o získání profesních kvalifikací na tel.   558 745 051  nebo e-mailu: alena.lackova@sshopct.cz

 

 2. Zkoušky z profesních kvalifikací

Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín je autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací, které vedou k úplné profesní kvalifikaci  Kuchař (65-99-H/01) a úplné profesní kvalifikaci Číšník, servírka (kód: 65-99-H/02).


Kuchař

·  Příprava teplých pokrmů (65-001-H)

·  Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

·  Příprava minutek (65-004-H)


Číšník

·  Složitá obsluha hostů (65-008-H)


Profesní kvalifikace, která není součástí žádné úplné profesní kvalifikace:

·  Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H)

Máte-li zájem o složení zkoušky z profesní kvalifikace, informujte se u níže uvedené kontaktní osoby.

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 najdete na adrese www.narodni-kvalifikace.cz, ve skupině Gastronomie, hotelnictví a turismus.

 

Informace o zkouškách z profesních kvalifikací získáte  na tel.   558 745 051  nebo e-mailu: alena.lackova@sshopct.cz

 

3. Kurzy

Evropská škola celoživotního vzdělávání

 

při Střední škole hotelové, obchodní a polygrafické, Český Těšín, založená v roce 2008 v rámci projektu Komplexní gastronomicko-obchodně vzdělávací centrum
The Complex of Gastronomic&Bisiness and Education Centre, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v letech 2006-2008.

Nabízí kurzy pro širokou veřejnost

výuka v trimestrech, přihlášky jsou uzavírány k 31. srpnu, 30. listopadu, 28.únoru

 

·  Nabídka kurzů

·  Lektoři

·  Podmínky<


10.05.2013
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1