Úvodní stránka » Archív » Aktuality minulého roku
NAŠI ŽÁCI OBORU CUKRÁŘ OCENĚNÍ KRAJEM A FIRMOU MARLENKA

V úterý 27. června 2017 v sídle Krajského úřadu Moravskoslzeského kraje v Ostravě byli ocenění nejlepší žáci oboru cukrář hejtmanem panem Ivo Vondrákem, místohejtmanem panem Folwarcznym a zástupci firmy Marlenka. Mezi nejlepšími ze sedmi středních škol MSK byli i dva naši žáci oboru cukrář – Anna Byrtusová, 3. ročník, Vladislav Hojstrič, 2. ročník, spolu s paní Bc. Annou Čunderlovou, učitelkou odborného výcviku oboru cukrář, která se dlouhodobě a úspěšně věnuje našim  talentovaným žákům na pracovišti v kavárně Avion. Děkujeme a blahopřejeme!

MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÉ STUDENTSKÉ SYMPOZIUM 2017 a MEMORANDUM

MESS 2017, letos na téma Agroturistika – cesta za zdravou potravinou,  se uskutečnil 20. 6. 2017 v Kulturním a společenském středisku Střelnice pod záštitou ministra zemědělství a s osobní účastí hejtmana MSK. Celkem 250 účastníků absolvovalo velice zajímavá vystoupení žáků ZŠ, SŠ, VŠ, také podnikatelských partnerů, vědeckých pracovníků, zastupitelů, apod. Nechyběli ani letos žáčci mateřských škol, kteří problémy ekologie prezentovali „po svém“. Zahráli pohádku „O řepě“. V rámci sympozia bylo podepsáno memorandum o spolupráci CZ-PL-SK mezi zahraničními spřátelenými zemědělskými středními školami – naše škola, Miedzyswiec a Žilina. Vyhodnoceny byly i doprovodné soutěže zástupci města Český Těšín. Celé město žilo ten den ekologií a zemědělstvím. Nejvíce profesního cítění zaznělo v prezentaci zástupce Zemědělského svazu ČR a pana Kotajného, Farma Koňákov. Děkujeme hlavní organizátorce Ing. Anně Hromkové, odborné učitelce oboru ekologie na naší škole. Na shledanou na 3. ročníku MESS 2018.

OCENĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ MĚSTEM ČESKÝ TĚŠÍN

Letos poprvé oceňovalo město Český Těšín nejlepší žáky středních škol  (dosud to byli jen žáci ZŠ). Naše škola měla možnost nominovat hned 3 výjimečné žáky. Z našich nominací byli oceněni – Kateřina Fujáková, obor kuchař-číšník, 3. ročník, Samuel Bocek, obor polygrafie, 3. ročník, Marek Holajn, obor agropodnikání, 4. ročník. Děkujeme a blahopřejeme!

RYPP 2017 - SOUTĚŽ V RYCHLOSTI PSANÍ NA POČÍTAČI
Dovednost psaní na počítači hmatovou metodou se v současné době stává nezbytností. Všechny maturitní obory mají k výuce  této dovednosti vyčleněn prostor v předmětu Profesní komunikace. Na přelomu května a června se konala školní soutěž, ve které mohli studenti zjistit, jak rychle a kvalitně se naučili psát metodou ZAV.
Pravidla soutěže a výsledkovou listinu si můžete prohlédnout v sekci PODNIKÁNÍ.

FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI NAPLNILY NAŠE CÍLE
Prezentaci naší školy na Farmářských slavnostech 2017 navštívili žáci všech základních škol města i okolí, také zemědělští partneři, výrobci a prodejci, široká veřejnost. Svou návštěvou poctili mimořádnou akci osobnosti -  starosta města, náměstkyně hejtmana, ředitel TŽ, senátor, představitelé zemědělských asociací a dokonce ministr zemědělství pan Marian Jurečka. V odborné soutěži středních zemědělských škol jsme obsadili první místo. Jsme nejlepší. Trochu jsme bojovali s počasím, ale to už k zemědělství patří. Tak zase za tři roky na shledanou.
PROJEKT PILGRIM

O projektu Pilgrim čtěte v sekci Zemědělská

NAVŠTIVTE FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2017

Jen jednou za tři roky pořádá naše škola ve spolupráci s partnery a s přispěním zřizovatele velkolepou akci na podporu přírodovědného vzdělávání a zemědělství. Letos 16. – 17. 6. 2017 na farmě Koňakov u Českého Těšína. Účast přislíbil i pan ministr zemědělství(!). Přijďte se podívat, nebudete litovat! Pozvěte známé a sousedy a jejich děti.

ODBORNÝ STUDENTSKÝ ČASOPIS – SKVĚLÝ ÚSPĚCH!

Vynikajícího výsledku dosáhli studenti třídy PO1 Jakub Kubina a Lukáš Grbal, kteří se pod vedením Ing. Drozdové pustili do soutěže ve tvorbě odborného časopisu. Nejednoduché téma, kterého se měl časopis týkat - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - zvládli bravurně a obsadili v celorepublikové konkurenci nádherné 2. místo. Více v sekci PODNIKÁNÍ.

ANGLICKÝ SLAVÍK 2017
Tradiční soutěž ve zpěvu anglických písní se konala 9. 6. 2017 v klubu Alfa v Ostravě. Naše barvy zde hájili Jakub Raszka z HT2. A a Gabriela Janků z HT2. B. Více v sekci Podnikání.
NAŠE STUDENTKY OCENĚNY NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Naše studentky Tereza Cibová a Karolína Dejová, obor agropodnikání 1. ročník, se umístily na neuvěřitelném 3. místě (!!!) v celostátní soutěži, ve které bylo osloveno celkem 65 zemědělských středních škol ČR. Ve čtvrtek 8. června 2017 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže na téma „Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti“, kterou vyhlásila Česká společnost rostlinolékařská, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a ORL ČAZV, to vše  ve velkém sále Ministerstva zemědělství v Praze Těšnově za účastí zemědělských celebrit. Konzultantem našich reprezentantek při přípravě na soutěž byl Ing. Zdeněk Mruzek, učitel odborných předmětů zemědělských. Děvčatům a panu učiteli děkujeme a blahopřejeme!

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ MATURANTŮ 2016/2017

V pátek 2. června sál městského kina Central byl naplněn až po okraj. Rodiče, prarodiče, přátelé, hosté, vedení školy, třídní, vyučující, maturanti – abiturienti,….slavnostní šaty, vůně květin a parfémů, foťáky, kamery, hudba, …emoce…..na podiu se střídaly všechny naše obory a maturitní třídy 2016/2017 a třídní – HT4.A Bc.Helena Šikulincová, HT4.B Mgr. Milada Marcalíková, PG4. RNDr. Alena Recmanová, AGE4. Mgr. Ivana Huťková, PO2. Ing. Helena Foltynová, DP3. Mgr. Jana Klusková. Předány byly pamětní složky, pamětní cedulky, diplomy, poprvé bylo uděleno členství ESSA v kategorii prospěch, v kategorii odborné dovednosti, v kategorii reprezentace školy. Abiturientům popřála Mgr. Danuta Siderková za Školskou radu a pan Jaroslav Šintaj za Spolek rodičů a přátel školy, maturanti pak škole a paní ředitelce. Po oficiálním ceremoniálu následoval na Střelnici abiturientský ples. Zahájení se zúčastnil i kníže Albrecht, dokonce tančil úvodní polonézu. Zábavu zpestřil náš školní kouzelník, taneční skupina, DJ-em byl náš absolvent, královnou a králem se stali Karolína Gromková, HT4.A a Jakub Legierski, AGE4., hlavní cenu – půlku selete si opět odnesla vegetariánka tentokrát z HT4.B….. Děkujeme organizačním týmům za přípravu a průběh, za fantastickou atmosféru….. Věříme, že pro abiturienty a jejich blízké to byl jeden velký nezapomenutelný zážitek. Přejeme všem jen to nejlepší!

12.09.2017
DOSTALO SE NÁM PODĚKOVÁNÍ

V těchto dnech nás navštívil předseda zemědělského družstva Kokory u Přerova. S družstvem spolupracujeme už dlouhodobě s plnou spokojeností na obou stranách. Naši žáci oborů zemědělských byli i tentokrát nesmírně chválení za odpovědný přístup k práci. Kladného ohodnocení se dostalo pedagogům pod vedením  Ing. Dalibora Šiguta. Děkujeme všem za naplňování cílů výchovy ze světa práce. A těšíme se zase za rok.

BESKIDZKI KONKURS MŁODYCH CUKIERNIKÓW

Naše cukrářky opět bodovaly na soutěži v Polsku. Více v sekci hotelová.

MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÉ STUDENTSKÉ SYMPOZIUM - MESS 2017

Albrechtova střední škola, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje z Českého Těšína pořádá 20. června 2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma:

„Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín. Nad sympoziem převzali záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Program je sestaven za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy, Klubu ekologické výchovy Praha, Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty, Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z. s. V rámci doprovodného programu se mohou účastnici těšit z výstavy výtvarných a fotografických prací od žáků škol. Jako bonus pro účastníky bude připravena ochutnávka zemědělských produktů z rodinných farem. Více v odkaze: Zemědělská

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2017 Letošní maturitní zkoušky začaly celostátně už 11. dubna písemnými pracemi z ČJL, pokračovaly pak od 2. 5. 2017 didaktickými testy z ČJL, z cizího jazyka a z matematiky. Ty pak vystřídaly zkoušky praktické a ústní od 16. 5., které potrvají do konce měsíce května. Je to prostě maratón(!). Maturanti našich oborů v naší odborné škole přistupují celkem až k 11 (!) dílčím maturitním zkouškám. Kam se hrabou gymnázia....Slavnostní rozloučení abiturientů se školou se uskuteční v pátek 2. 6. 2017 v městském kině Central.
WHITE PARTY

v pátek 28. dubna  se konalo grilování s rodiči v prostorách Gastrocentra. Přišlo 45 rodičů, prarodičů a příbuzných žáků třídy HT2. A více v sekci HOTELOVÁ

ALBRECHT´S CHEF 2017

ve čtvrtek 27. dubna se konal nultý ročník gastronomické a zároveň kulinářské show  rodič x žák v prostorách Gastrocentra, více v sekci HOTELOVÁ

KONFERENCE PROJEKTU PL_CZ_A

V pátek 28. 4. 2017 se uskutečnila v polské Pszczyně závěrečná konference přeshraničního ekologického projektu polsko-česko-rakouského. Partnerem za CZ byla naše škola s koordinátorem Ing. Zdeňkem Mruzkem. Prezentaci bravurně  zvládly tři naše studentky Veronika Uhrová, Lucja Pawlas, Natálie Michálková ve třech jazykových verzích - češtině, polštině, němčině. Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k získání certifikátu. Děkujeme také Lukáši Procházkovi za zajištění média-servisu.

12.09.2017
MARLENKA CUP 2017

Náš žák oboru cukrář je druhým nejlepším žákem ve svém oboru v Moravskoslezském kraji. Velký dík patří UOV Bc. Anně Čunderlové, která žáky na odborné soutěže připravuje. Více v sekci hotelová.


NAŠE ŠKOLA PARTNEREM FARMÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ 2017

Po úspěšném třídenním Těšínském krmáši v roce 2014 a dle ujednání po třech letech ve spolupráci s Rodinnou farmou Koňakov pořádáme akci  ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 2017 v Koňakově u Českého Těšína ve dnech 16. – 17. června 2017. Srdečně všechny zveme! více na přiloženém plakátě v záložce v sekci zemědělská.


  

REGIOJET – „Z LAVICE NA PALUBU“

 

Dne 24. 4. 2017 se konala náborová akce firmy RegioJet, která takto chce získat mladé lidi na pozice hostesek ve svých vlacích a autobusech. Setkání s představiteli této firmy se zúčastnily třídy AGE 4., PG 4., HT 4. A, HT 4. B a PO 2.  Prezentace firmy byla vedena velmi zajímavým způsobem a není vyloučeno, že řada našich absolventů doplní řady zaměstnanců této firmy a budeme se moct s nimi potkat na svých cestách.

STROM K DESÁTÉMU VÝROČÍ MAJÁLESU

Ve středu 19. 4. 2017 ve sněhové vánici byl vysázen pamětní strom k jubilejnímu desátému ročníku Majálesu. Strom věnovalo město, přípravu výsadby a vše ostatní zajistila naše škola. Děkujeme panu starostovi za aktivní účast. Středoškolský Majáles v našem městě iniciovala naše škola, přesně paní ředitelka, která myšlenku navrhla panu starostovi a on souhlasil. Je krásné, že Majáles žije a rozvíjí se. Ten letošní byl nejzdařilejší.  Za deset let novodobé existence vděčí Majáles nejen naší škole, ale také Gymnáziu J. Božka, které se ujalo pořádání už v prvním ročníku, na organizaci se podílí také ostatní střední školy Českého Těšína. Koordinátorem za naši školu je pan Ing. Radomír Holý. Společně jde všechno líp.    

UDĚLENÍ CENY „ALBRECHT 2017“

I letos na Dnu vzdělávání byla udělována Studentským parlamentem cena „Albrecht 2017“ – ocenění pro „nejlepšího učitele roku“ dle výsledků ankety končících ročníků. Ocenění získal Ing. Dalibor ŠIGUT, odborný učitel zemědělských předmětů, předseda zemědělské komise a garant oborové větve zemědělství na naší škole. Blahopřejeme!

VÍTĚZSTVÍ V JEZDECKÉM ZÁVODU

VÍTĚZSTVÍ V JEZDECKÉM ZÁVODU, více čtěte v sekci zemědělská.

JAK ZÍSKAT LOVECKÝ LÍSTEK ?

U nás to je jednoduché(!). Absolvujete odborný předmět myslivost, přihlásíte se ke zkouškám, zaplatíte zvýhodněný na 50 % poplatek, před komisí šarmantních sedmi myslivců v uniformách pak 15 minut odpovídáte na otázky. Pokud uspějete, následuje slavnostní pasování s trubačem. Lovecký lístek vám vydá váš městský úřad. V letošním roce využilo tuto možnost a uspělo šest našich studentů oboru agropodnikání, které na zkoušky připravil tradičně Ing. Zdeněk Mruzek, náš odborný učitel. Markéta Sikorová prospěla dokonce s vyznamenáním.....uvidíte ji na fotce v sekci zemědělská.

HISTORICKY PRVNÍ VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍ SKUPINY BUBENÍKŮ
Na letošním Dnu vzdělávání dne 6. 4. 2017 vystoupila po prve naše školní skupina bubeníků. Byl to zážitek!  Ve stylu "drumline". Skupina vznikla v lednu. Koučem se stala paní Mgr. Agata Sochorová, uměleckým vedoucím pan Samuel Bocek, učitel ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně. Těšíme se na další vystoupení.
OBROVSKÝ ÚSPĚCH V KLATOVECH

Na prestižní celostátní znalostní a dovednostní soutěži zemědělských škol ČR náš student Marek HOLAJN, třída AGE4., obsadil 2.místo v hlavní disciplíně jízdě zručnosti traktorem a celkově pak 3. místo(!). BLAHOPŘEJEME! Děkujeme panu Ing.Daliboru Šigutovi za kvalitní přípravu našeho reprezentanta. Je to historický úspěch školy - naší zemědělské větve!

NA FESTIVALE OSTRAVOVÁNÍ!!! NAŠE ŠKOLA ZABODOVALA
V pátek 7. 4. 2017 byly vyhlášeny výsledky soutěže hotelových škol našeho kraje na festivale v Clarion Congress Hotelu Ostrava a my máme...hádejte..... PRVNÍ MÍSTO(!). Děkujeme děvčatům z KČ2. a trenérkám paní Mgr. Anně Vavříkové a Bc.Ivetě Masopustové. Slavnostní zahájení festivalu obohatilo vystoupení naší školní skupiny bubeníků. Byla to "bomba"! Děkujeme také žákům, kteří zajistili hodinovou  prezentaci naší školy - moderátorce a zpěvačce Gabce, čajomilcům, sommeliérkám, našemu kouzelníkovi a všem ostatním.
NÁŠ ABSOLVENT REŽISÉREM A SCÉNÁRISTOU
V pátek 7. 4. 2017 v městském kině Central se uskutečnila premiéra filmu "Babi". Scénář napsal a film režíroval Marek David absolvent naší školy z roku 2013 oboru hotelnictví, třídní Bc.Helena Šikulincová. Marek se tak představil už po druhé českotěšínské veřejnosti se svou autorskou originální tvorbou. Před rokem to bylo scénické drama "Bílá labuť" v KaSS Střelnice. Marku jen tak dál! Čím nás překvapíš příště?
NEMÁTE PROGRAM NA VÍKEND? NAVŠTIVTE FESTIVAL OSTRAVOVÁNÍ !!!

V pátek a v sobotu 7. a 8. dubna 2017 od 10.00 h do 18.00 h v Clarion Congerss Hotelu v Ostravě (naproti ČEZ Aréně) se koná festival OSTRAVOVÁNÍ !!! s účastí naší školy, sedmi dalších gastronomických a hotelových škol Moravskoslezského kraje.

Festival OSTRAVOVÁNÍ je projektem, který odráží stále rostoucí boom gastro scény, který náš kraj v posledních letech zažívá. I díky tomu přijalo naše pozvání mnoho zajímavých hostů. Festival je tak určený jak odborníkům z oboru, milovníkům jídla, bloggerům či zvídavým studentům středních a základních škol a jejich rodičům, ale i všem nadšencům, kteří se o gastronomii zajímají v jakékoliv podobě.Více na www.ostravovani.cz

ŽIVOT DĚTEM 2017

O sbírce a nadaci 6ivot děte čtěte v sekci: Podnikání

SOUTĚŽ CUKRÁŘŮ

ZVEME VÁS NA SOUTĚŽ CUKRÁŘŮ DO NOIVY více v sekci hotelová

12.09.2017
OCENĚNÍ NEJVYŠŠÍ KE DNI UČITELŮ

MEDAILI OD MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ PŘEVZALA ING. ANNA HROMKOVÁ

Naše kolegyně a učitelka Ing. Anna Hromková převzala dne 28. 3. 2017 z rukou Kateřiny Valachové ve Valštějnském paláci v Praze medaili za vynikající pedagogickou práci. Zařadila se mezi nejlepší učitele v ČR a přispěla k dobrému jménu naší školy.  Z tiskové zprávy citujeme: Ing. Anna Hromková jako středoškolská učitelka zemědělských oborů zasvětila svou pedagogickou praxi především ekologii a stala se průkopnicí zavádění environmentálního vzdělávání do výuky na středních školách v ČR.

Záznam

 

PRŮMĚRNÉ ROZMĚRY ŘÍZKŮ 22 x 23 cm…ANEB STUDENTI SVÝM UČITELŮM

Takových rozměrů dosáhly řízky, které byly podávány na oslavě Dne učitelů 2017. Nejen řízky, ale celá oslava byla „velká“.  Den učitelů 2017 se zapsal do historie školy zlatými písmeny.  Zasloužil se o to Studentský parlament, SRPŠ, žáci HT 2. ročník, naše zpěvačky a zpěváci, náš školní kouzelník, členové organizačního týmu DU z větve gastro a komise cizích jazyků ….a další. Děkujeme.

TEATENDR

Nevíte, co to znamená? Více se dozvíte v sekci hotelová.

BARISTKA SOUTĚŽILA V OSTRAVĚ

Umístila se v bronzovém pásmu. Čtěte v sekci hotelová

ŠKOLA SE STALA ČLENEM PROFESNÍ ASOCIACE A MÍSTEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Navázali jsme spolupráci a stali se členem Asociace soukromých zemědělců ČR. Díky tomu se přiblížíme více „realitě“ i našim partnerům, je předpoklad, že připravíme lépe žáky na budoucí povolání a zajistíme lepší uplatnění. Náš koordinátor Ing. Dalibor Šigut se bude zúčastňovat aktivně činnosti asociace, budeme mít přístup k aktuálnímu odbornému tisku, k dotačním titulům, k odbornému doškolování, atd. Školení už naběhla, zatím se uskutečnila tři, a to přímo u nás ve škole.

NAŠE CUKRÁŘKA ZÍSKALA BRONZOVÝ POHÁR

Čtěte v sekci hotelové

POZVÁNÍ NA 15. ROČNÍK OZVĚN EKOFILMU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. pořádá 15. ročník Ozvěn ekofilmu.

Srdečně zveme všechny příznivce na přehlídku vítězných snímků 42. ročníku Ekofilmu, Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí a kulturním dědictví.

Projekce filmů se bude konat ve dnech 24.-25. dubna 2017 od 8,00 do 15,00 hod.

v konferenčním sále Albrechtovy střední školy na ulici Tyršové.

Programem provázejí a s diváky debatují odborníci z oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekologie. Akce je určena pro ZŠ, SŠ a širokou veřejnost.

Více informací ZDE.

Objednejte se dle rozpisu filmových snímků na e-mailové adrese:

ozveny.ekofilmu@seznam.cz

 

SNÍDANĚ S ŘEDITELKOU - POKRAČOVÁNÍ
V úterý 28. 2. 2017 proběhlo v letošním školním roce v pořadí už čtvrté setkání ředitelky školy s představiteli Studentského parlamentu a dalšími vybranými žáky. Tentokrát to byli studenti oboru agropodnikání a ekologie 3. ročníku. Studenty doprovázel koordinátor SP pro  budovu Tyršova pan Mgr. Marek Rusz,který jako češtinář dokázal zajistit nejlepší ranní pečivo tohoto roku(!). Děkujeme paní Adrianě a našim pekařům za výborná linecká srdíčka. Diskutovalo se celou hodinu, Jednání přineslo řadu podnětů. Tématem byl obsah ŠVP, profilové maturitní zkoušky, odborné praxe, také stravování ve školní jídelně nebo výuka tělesné výchovy, atd. O čem to bude příště?
VÝLETY DO PRAHY

Každorčočně už řadu let jezdíme na výlety do Prahy, hlavně obory gastro, s podporou naší Nadace a SRPŠ. A zážitek je to obrovský! Jsou to spíše hodnotné exkurze než výlety, je to o poznání. Navštěvujeme špičková hotelová zařízení a gastroprovozy, spíme v botelu na Vltavě přímo v centru města, zajdeme na muzikál či do Národního, dostaneme se tam, kde jen tak někdo ještě nebyl, např. do hradčanských vládních či prezidentských prostor, na střešní terasu hotelu u Staroměstském náměstí, apod.. To vše díky organizačním a profesionálním schopnostem paní Mgr. Anny Vavříkové, učitelky odborných předmětů gastro a koordinátorky SRPŠ, která tyto výjezdy organizuje. Děkujeme!

12.09.2017
OPĚT JSME OBSLUHOVALI „ANGLICKÉHO KRÁLE“

Naše sommeliérky zajišťovaly servis na slavnostní přímo gala předpremiéře hudební romance Muzzikanti, která proběhla 23. 2. 2017 v českotěšínském kině Central za účasti celebrit – režisér filmu Dušan Rapoš, autor scénáře a námětu Petr Šiška, producent, autor hudby Lešek Wronka, herci …Halina Mlynková…. a Jaromír Nohavica. Děvčata otevřela 60 lahví šampaňského a rozlila do 400 skleniček..... více v sekci hotelová.

TĚŠÍNSKÁ KARAFA POD ZÁŠTITOU NEJVYŠŠÍ. DĚKUJEME PANU NÁMĚSTKOVI!
Letošní 11. ročník juniorské sommelierské soutěže Těšínská karafa se koná pod záštitou náměstka hejtmana MSK pro oblast školství, mládeže a sportu pana Mgr.Stanislava Folwarczného. Děkujeme za jeho podporu a vstřícnost. Věříme, že to bude výjimečný ročník, jak do kvantity, tak kvality. Do soutěže je přihlášených už 12 středních škol a VOŠ. Mladí kadeti a mladí znalci vín přijedou tradičně z Opavy, Havířova, Ostravy-Hrabůvky, Znojma, Brna, Frenštátu ale také z Teplic, Žamberka, Havlíčkova Brodu
XIX. ROČNÍK KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE HOTELOVÝCH ŠKOL v CIZ. JAZYCÍCH

Srdečně zveme všechny hotelové školy k účasti na XIX. ročníku konverzační soutěže v cizích jazycích.

Pozvání, přihlášku a propozice najdete v odkaze HOTELOVÁ.

SEMINÁŘ

Učitelé Moravskoslezského kraje se sešli na semináři „Badatelská činnost žáků MŠ, ZŠ a SŠ “, který pořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně.

Naše škola má další úspěch. Pořádala vzdělávací seminář, který se konal 30. ledna 2017 ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, s odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který byl organizován v návaznosti na VIII. setkání koordinátorů EVVO v Moravskoslezském kraji. Sešlo se 38 učitelů, kteří podporují badatelskou činnost žáků. Účastníci si vyslechli prezentace a příklady z praxe zkušených učitelů MŠ, ZŠ, SŠ. Diskutovalo se, prezentovalo, předávali se zkušenosti z oblasti badatelské činnosti.  Ve zpětné vazbě vyjádřili učitelé velký zájem o pořádání semináře i v příštím roce.

12.09.2017
JÁ JSEM PEKAŘ, KDO JE VÍC? BEZ CHLEBA NEJDE ŽÍT... Mezinárodní úspěch našich děvčat pekařek na soutěži v Bratislavě ve dnech 26. - 28. 1. 2017. Máme hned dvě medaile! Bronzové! Děkujeme a blahopřejeme! O první medaili se postaraly pekařské talenty učitelky odborného výcviku paní Adriany Henslerové ze třídy JP3. a JP1. Adéla Pulkertová a Jaroslava Vlčková, o druhou paní Mgr. Milada Marcalíková, učitelka teoretického vzdělávání. Spolupráce přináší ovoce!
PROJEKT EDISON 2017 - STUDENTI Z CIZINY U NÁS VE ŠKOLE

Naše škola se zapojila do projektu EDISON 2017. V době od 20. 2. 2017 do 25.2. 2017 budou na naší škole probíhat prezentace studentů z různých koutů světa. Projekt EDISON nám zprostředkovává organizace AIESEC z Karviné. Více informací naleznete v odkaze - PODNIKÁNÍ.

NOVOROČNÍ RAUT PRO RODIČE A ŽÁKY

2 páteční odpoledne, 2 slavnostní rauty, 2 skupinky hotelováků, 2. A, 2 odborní učitelé a spousta spokojených rodičů a přátel školy! No není to skvělé?

Více v odkaze HOTELOVÁ

GASTRO JUNIOR BRNO 2017 BIDVEST CUP V Brně se setkala špička mladých gastronomů. 19. – 21. 1. 2017 na mezinárodním mistrovství České republiky v oborech kuchař, číšník a cukrář naši školu reprezentovali Kateřina Fujaková, Ondřej Byrtus a Anna Byrtusová. Jak se jim dařilo? Čtěte v sekci hotelová ….
NOVOROČNÍ ÚSPĚCH POLYGRAFŮ

Naše dvě studentky polygrafie Lucie Čerkovská z PG 2. a Lucie Siegelsteinová z PG 3. uspěly ve fotografické soutěži organizované Informačním centrem mládeže Český Těšín na téma Český Těšín, jak ho neznáme a obsadily krásné 2. a 3. místo.
Gratulujeme!!!

 

XI. ROČNÍ SOMMELIERSKÉ SOUTĚŽE TĚŠÍNSKÁ KARAFA 2017

7. 2. 2017 se koná v prostorách školy na ulici Frýdecké  sommelierská soutěž Těšínská karafa.

Propozice a přihlášku najdete v odkaze HOTELOVÁ

12.09.2017
VÁNOČNÍ KONCERTY 2016

 Jak už bývá u nás tradicí, i letos se konaly školní Vánoční koncerty. Opět byly tři, jeden 16. 12. a dva 22. 12. 2016. V hledišti naší víceúčelové haly se střídali žáci, učitelé i další pracovníci školy. Nechyběli ani hosté ze Slezské diakonie. Jeviště patřilo našim žákům. V roli moderátorů, zpěváků, tanečníků, sportovců i zvukových techniků se jich představilo 16.

Všem jim touto cestou děkuji za jejich práci, odvahu a snahu. Také chci poděkovat všem učitelům, kteří je v této jejich snaze podpořili.

Více v odkaze - podnikání.

Ing. Pavlína Drozdová

 
NÁVŠTĚVA POLSKÉ ŠKOLY

Dne 8. prosince jsme se vydali do polského Zespołu Szkół Ekonomicznych. Co nás tam čekalo?

více informací v sekci hotelnictví...

 
PŘIPRAVOVALI JSME CATERING PRO PREMIÉRY ČR a PL

V pondělí 12. prosince v naší školní kavárně AVION  jsme s žáky KČ2. A HT2.A měli tu čest a zhostili jsme se na výbornou cateringu pro výjimečné hosty, a to předsedy vlád ČR a Polska -Bohuslava Sobotku a Beatu Szydlo. Obsluha i pohoštění bylo na vynikající úrovni. Všichni reprezentovali naši Albrechtovu střední školu na jedničku!
Pan předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka našim žákům a pedagogům poděkoval za skvěle odvedenou práci a popřál mnoho štěstí! V sekci hotelová najdete fotografie -  zdroj: Úřad vlády ČR.

 
NÁŠ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM INTERSALON 2016
Proběhl tradičně s mezinárodní účastí v rámci prosincového Dne otevřených dveří. Letos se veletrhu zúčastnilo 10 fiktivních firem - dvě z Polska, jedna ze Slovenska, dvě ze sousedního Frýdku-Místku a pak pět našich školních firem. Úroveň prezentací rok od roku stoupá. Letos jsme mohli ochutnat ty nejzdravější ovocné nápoje, mohli jsme se dát ostříhat, mohli jsme si vyzkoušet cyklistickou helmu, atd. Děkujeme všem účastníkům! Děkujeme týmu organizátorů Ing. Heleně Foltynové a Ing. Alici Flachbartové a dalším, sponzorům, laické porotě, .....A už nyní zveme s radostí na Intersalon 2017  dne 5. 12. 2017, kdy se uskuteční jubilejní 20. ročník.... a ten bude velkolepý.

 

 
ZNAČKOVÝ ŠKOLNÍ MÍCHANÝ NÁPOJ JE TADY - ALBRECHTOVA LADY
Včera v rámci jubilejního 20. ročníku soutěže MLADÝ BARMAN spatřil světlo světa náš originální autorský školní míchaný nápoj. Naši barmani se opět předvedli. Nápoj je víc než chutný, podává se v dobových skleničkách a nese název Albrechtova Lady...inspirativně vznikají už i další pojmenování, např. Madam Albrecht, Albrechtova žena, choť, Kněžna, Hildegarda, apod. Děkujeme paní Mgr. Danutě Molendové, děkujeme studentovi oboru HT - Lukas Jurek za prezentační míchání.
 
20. ROČNÍK MLADÉHO BARMANA

Jubilejní 20. ročník proběhl ve slavnostní atmosféře s účastí všech, kteří se o soutěž od roku 1997 zasloužili. Rozdávaly se pamětní listy a ocenění. Přijela i televize. Je čas zahájit novou éru, dalších dvacet let "nového" Barmana - nealkoholického, in memoriam Jaroslava Šišky s cenou pana starosty a podporou generálního partnera pro oblast hotelnictví. Děkujeme hlavní organizátorce soutěže Bc. Heleně Šikulincové a jejímu týmu. Přejeme hodně zdaru v dalších ročnících.

12.09.2017
VÝROČNÍ KONFERENCE ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR S NAŠÍ ÚČASTÍ

Ve dnech 24. a 25. 11. 2016 proběhla v hotelu PUPP a hotelu Ambasador v Karlových Varech 11. Konference AHR ČR. Byli jsme u toho! Na konferenci vystoupily celebrity, vědci, stratégové od pana Zdeňka Pohlreicha po anglického experta přednášejícího o budoucnosti hotelového ubytování. Večer pak proběhl banket, na kterém byly vyhlašovány výroční nominace. Náš partner Ing. Radim Beneš, ředitel Congress Clarion Hotel Ostrava, získal titul Hoteliér roku, náš partner hotel Vitality Vendryně bodoval se svým šéfkuchařem. Naše škola se zařadila mezi deset the best hotelových škol !!! Severní Morava vyzněla nejvýrazněji....A navíc složitou obsluhu na banketu zajišťovali také naši úspěšní absolventi a naši studenti, kteří vykonávají v Puppu praxi. Byl to velký svátek hotelové větve naší školy.

 
MLADÝ BARMAN 20016 – „O CENU STAROSTY MĚSTA“

Jubilejní 20. ročník soutěže juniorů barmanů s mezinárodní  účasti se koná 6. 12. 2016.

Srdečně zveme. Přihlášky a propozice najdete v odkaze - HOTELOVÁ.

 
CERTIFIKÁT

Albrechtova střední škola získala Certifikát – „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/16 za Mezinárodní ekologické studentské sympozium „Feeding The Planet“, věnované mezinárodnímu roku luštěnin.

Získali jsme nejlepší ocenění mezi středními školami v Moravskoslezském kraji.

 
SOUTĚŽ „VODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“

která se konala 11. 11. 2016 v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava -  Institutu environmentálního inženýrství, zvládly Petra Opltová, Veronika Poloková a Natálie Čecháková, studentky oboru ekologie a životní prostředí, na jedničku. Více v sekci zemědělská.

12.09.2017
VOLLEY MIX CUP 2016

 

4. listopadu 2016 se konalo v Žilině druhé kolo třetího ročníku volejbalového turnaje žáků škol Česka, Polska a Slovenska. Bohužel, prohráli jsme.

Letošní poslední kolo bude v prosinci na škole v Polsku. vce v odkaze - ROK SPORTU.

 
CYKLOPUTOVÁNÍ 2016

 

Téměř dvacítka žáků školy s doprovodem v rámci oslav Dne stromu obdivovala na kolech krásu přírody v okolí Českého Těšína.

Jelo se v rámci projektu Greenway Kraków – Těšín - Vídeň. Více v odkaze - rok sportu.

 
WORKSHOP CBA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 Odborní učitelé se vzdělávají. Více v sekci hotelová. 

 
DÁRCOVSTVÍ KRVE

 

14. října jsme opět darovali krev v třinecké transfúzní stanici. Sešlo se nás 16, z toho bylo sedm prvodárců. Příští dárcovství bude v březnu 2017. Více v odkaze – podnikání.

 
PŘIPRAVUJEME KURZ SOMMELIER KADET

pro žáky oboru hotelnictví a kuchař-číšník více v sekci hotelová

 
SOUTĚŽ „ROZCVIČKA“

V rámci podpory sportu ve školním roce 2016/17 vyhlašuje PKTV pod patronátem zástupce ředitele Ing. Jany Matlochové soutěž pro všechny třídy Albrechtovy střední školy v nápadité rozvičce. Více info v záložce Aktivity podzáložce sport.

 
SPOLUPRÁCE S KAUFLANDEM POKRAČUJE I LETOS Stalo se tradicí rozvíjet zajímavou spolupráci s řetězcem Kaufland. Aktivity jsou z oblasti zdravé výživy a správné životosprávy. Můžete se podívat na průběh "snídaně" ve třídě PO1. viz fota v sekci "podnikání".  
VYTRVALOSTNÍ JEZDECKÉ ZÁVODY ČJF

Paula Siudová ze třídy JP 3. se zúčastnila vytrvalostních jezdeckých závodů České jezdecké federace (oblastní mistrovství juniorů a seniorů severní Moravy) a získala

2. místo….více v sekci zemědělská

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FINIDRU GENERÁLNÍHO PARTNERA ŠKOLY

Pozvali jsme vás všechny na DOD v sobotu dne 5. 11. 2016 do tiskárny FINIDR našeho generálního partnera. Zajímavý program s účastí našich studentů a odborných pedagogů oboru polygrafie........Pokud jste využili pozvání a DOD navštívili, mohli jste se přesvědčit o zdařilosti této akce. Naši polygrafové se vyjímali díky žlutým kloboučkům, poskytovali zajímavé odborné informace např. o typech knih z hlediska technologie výroby, nabízeli návštěvníkům ( a bylo jich 1200) zážitky - kroužkování notesu, placka vlastní výroby nebo focení v budce, poskytovali informace, doprovázeli, pomáhali u cateringu. Zaslouží si všichni pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.

Studenti na DOD Finidr

12.09.2017
ŘIPRAVUJEME SE NA SOČ 2017

Nadaných žáků máme dost!

SOČ – středoškolská odborná činnost – postupová soutěž žáků středních škol, kteří nejprve pod vedením pedagogů vytvoří odborné práce na téma dle vyhlášených oblastí a pak je prezentují a  obhajují. Školní kolo proběhne na začátku března 2017.  Je čas se přihlásit! Všichni zapojení žáci se stanou rázem studenty s velkým „S“ a jejich odborné práce se promění v hodnotný vědecký materiál. Ti nejlepší postoupí do okresního kola. Těm nejlepším bude nabídnuto členství v elitním společenství naší školy.

 
PODĚKOVÁNÍ PRO VĚTEV HOTELNICTVÍ-GASTRO NAŠÍ ŠKOLY

Přečtěte si děkovný dopis od generální ředitelky a provozního náměstka Grandhotelu PUPP Karlovy Vary, a.s., pro našeho pana Mgr. Pavla Cieslara – odborného učitele gastro a odvětvového garanta hotelnictví. Dopis zde.

 
NAŠE SPOLUPRÁCE S CENTREM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POKRAČUJE

Dle rámcové smlouvy o spolupráci s CCS v Českém Těšíně  se každým rokem koná celá řada společných aktivit, kdy naši žáci navštěvují Domov pro seniory. Tentokrát to byly naše aranžérky, které pomáhaly seniorům s výrobou svícnů. Jak to vypadalo si prohlédněte v záložce Studentský parlament.

 
OCEŇOVÁNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ŠKOLY „JUVENÁLIE 2016“ a 5 VÝJIMEČNÝCH OCENĚNÍ PRO ŠKOLU

Juvenálie letos proběhnou tradičně u příležitosti Dne studentstva v sále Těšínského divadla 15.listopadu 2016. Bude oceněno celkem 33 prospěchově nejlepších žáků a studentů naší školy všech ročníků, oborů a forem studia  dle výsledků dosažených v červnu 2016, tradičně také bude udělen titul „Student roku“ a „Učeň roku“. Ocenění budou předávat významní hosté, partneři školy, odvětvoví garanti všech našich zaměření. Kromě úspěchů dosažených našimi žáky jednotlivě je letošní rok „úrodný“ na řadu dalších úspěchů celé naši školy. A tak na Juvenáliích 2016 se budou předávat naší škole certifikáty – mezinárodní titul „Eco-schools“, Ekoškola MSK, titul „Světová škola“, nominace AHR na titul „Škola roku“ a k tomu ocenění Studentskému parlamentu od Potravinářské banky Ostrava za sbírku potravin. Navíc budou zdůrazněny úspěchy dosažené od začátku školního roku  v odborných soutěžích, např. jezdeckých, kuchařských, atd. Takže se máme na co těšit. Seznam nejlepších žáků školy k ocenění zde.

 
1. ROČNÍK FESTIVALU ENVOFILM BYL DOKONALE ÚSPĚŠNÝ

Slavnostní vyhodnocení 1. ročníku soutěžní přehlídky žákovských filmů proběhlo dne 20. října 2016 v sále Kulturního a společenského střediska Střelnice v Českém Těšíně - více zde.

Živé vysílání z vyhodnocení ENVOFILMU

 

12.09.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1