17.05.2018
29.05.2017
24.04.2017
03.04.2017
31.05.2016

Dne 4. 5. 2016 proběhla na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity Studentská vědecká konference věnovaná studentům středních škol a bakalářských oborů. Studentské práce byly oborech: chemie a příbuzné obory, biologie a ekologie, a didaktika přírodních věd. Především šlo o výzkumy prováděné v rámci středoškolských odborných činností a bakalářských prací. Petra Opltová z třídy AGE 2 přednesla prezentaci o svém projektu na téma fytoterapie - výroba aspirinu z kůry salix alba, který vytváří v rámci SOČ.

  

10.05.2016

Žáci naší školy se již tradičně zapojují do středoškolské odborné činnosti.

15. 3. 2016 se konalo školní kolo a 12. 4. 2016 okresní kolo SOČ.

Do kola krajského postupují žáci:

Petra Opltová - Fytoterapie – výroba aspirinu z kůry salix alba,

Jan Kovalovský, Jan Michejda - Teofilův val,

Eduard Včelka  - Bludné balvany v parčíku Komenského sady v Českém Těšíně, Natálie Čecháková, Ondřej Rakovski, Kristýna Bilková  - Invazní slunéčka, Sandra Siostrzonková, Kamila Kobieluszová - Potravinové alergie.

 

Krajské kolo se bude konat 12. 5. 2016 na VŠB-TU Ostrava.

Držíme palce a přejeme postup na celostátní přehlídku SOČ v Hradci Králové.

03.05.2016

Dne 12. 4. 2016 se uskutečnilo okresní kolo v oblasti přírodovědné Středoškolské odborné činnosti. Hostili jsme u nás v konferenčním sále na Tyršově ulici mladé přírodovědce celého regionu. V porotě zasedali mezi jinými i naši učitelé Ing. Anna Hromková, Mgr. Martin Maryniok. A jak to dopadlo? Výsledky najdete v příloze. Blahopřejeme postupujícím do krajského kola!

Výsledky

15.04.2016

Dne 15.3 se na naší škole uskutečnilo školní kolo SOČ. Letošní 38. ročník je opět vyhlašován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Od ledna 2014 působí v této oblasti jako garant Národní institut pro další vzdělávání. Cílem SOČ je vedení talentovaných žáků k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které studenti osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

08.04.2016
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1