Úvodní stránka » Aktivity » EVVO » Aktuality
22.10.2018
  • 27. 9. 2018

Ani tentokrát neodolal ekotým vábení podzimních strání a vydal se na tradiční terénní praktikum do Beskyd. Kouzlo horských lesů a luk bylo však letos bohužel narušeno dlouhotrvajícím suchem. Hub bylo pramálo a mnohé stromy nevydržely nápor letních veder a uschly. I z toho důvodu se některé temné hvozdy proměnily v bezútěšné planiny, které lesáci museli z bezpečnostních i protikalamitních důvodů vysekat. Zato úroda místních obyvatel byla nepřehlédnutelná. Účastnici se mohli dosyta nacpat hruškami a jablky. A hodní domorodci je dokonce obdarovali nadzásobou dýní, které pak stateční ekotýmáci vlekli sebou několik kilometrů až k nádraží.

     


28.09.2018
02.09.2018
  •  31. 5. 2018
I přes neskutečnou vlnu veder, která v těchto dnech zasáhla celou Českou republiku, absolvovali někteří členové ekotýmu Albrechtovy střední školy, tradiční terénní cyklo-inline praktikum v povodí řeky Olše. Síť cyklostezek se v našem regionu neustále rozrůstá a umožňuje svým návštěvníkům stále pohodlnější přístup ke krásám zdejší přírody. V jejich okolí je možno pozorovat nejen migraci některých živočišných druhů, ale i biodiverzitu zástupců rostlinné říše, či monitoring neutěšeného stavu klesající hladiny povrchové vody, která je nejlépe patrná při pozorování vegetací zarůstajícího koryta řeky.
     

01.06.2018

  • 26. 4. 2018

Den Země oslavil ekotým stylově – údržbou školní zahrady. Po zimě bylo nutné odklidit polámané větve, zprovoznit sportoviště, uklidit krb a přilehlé posezení, zbavit přístupové chodníky nežádoucího plevele, zkontrolovat obnovu porostů. Posléze se členové vypravili hodnotit biodiverzitu a kvalitu povrchové vody v neudržovaných lesních porostech Českého Těšína.

     


30.04.2018
19.04.2018
  • 27. 3. 2018
Prozkoumal ekotým Albrechtovy střední školy část úseku povodí řeky Olše, konkrétně oblast Stonávky a Karvinského moře. Jako každý rok studenti hledali pobytové znaky bobrů. I letos jich našli skutečně nemalé množství. Počet únikových nor se navýšil, hráze se zvětšili a skluzy se objevovaly v pravidelných intervalech. Na doporučení přírodovědců se vydali i do oblasti Karvinského moře, kde skutečně narazili na značné množství bobry pokácených stromů. Nutno podotknout, že aktivita bobrů v této oblasti již začíná hraničit s devastací. Zdá se, že se populace nekontrolovatelně rozrůstá a šíří. Bez přirozených predátorů pravděpodobně hrozí likvidace stromových porostů v celé oblasti.

     


31.03.2018

Na Gymnáziu v Karviné se dne 21. 3. 2018 konal již 10. ročník konference prezentace žákovských badatelských projektů, které byly zaměřeny na environmentální problematiku a udržitelný rozvoj. Hlavní organizátor Martin Duda z Gymnázia Karviná, který je krajským předsedou Klubu ekologické výchovy, nám prozradil: „Úroveň prezentací je rok, co rok vyšší,“ dále dodal: „Nepojímáme akci jako soutěž, která by žáky rozdělovala podle pozice na stupnici, celá naše idea je postavena na představení rozdílných prací, které směřují ke společenské odpovědnosti.“ A na závěr dodal: „Cílem konference je motivovat mladé lidi, aby nalézali kreativní řešení, která jsou příznivá k ochraně životního prostředí, nabádají ke zlepšení životního stylu a vedou k zamyšlení nad problematikou udržitelnosti a společenské odpovědnosti, která bez společného přispění všech není možná.“

27.03.2018
19.03.2018
  • 5. 12. 2017
U příležitosti Dne otevřených dveří se opět uskutečnila v naší škole žákovská konference, kterou měli možnost shlédnout i hosté z řad veřejnosti. Tématem letošního zkoumání členů badatelského kroužku byla "Zajímavá místa cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji a jejich slučitelnost s udržitelným rozvojem". Studenti představili své prezentace, kde vyzdvihli především případnou ekologizaci provozu jednotlivých ubytovacích zařízení, či naopak jejich neekologičnost. Také nabídli řadu míst vhodných pro uplatnění i rozvoj cestovního ruchu.


07.12.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1