Úvodní stránka » Aktivity » EVVO » Aktuality
  •  19. 3. 2019
Se ekotým naší školy vypravil do terénu, aby jako každé jaro posoudil množství pobytových znaků bobří populace v povodí řeky Olše. Zdá se, že bobři si náš kraj skutečně oblíbili. Množství okusů i skácených stromů svědčících o aktivní 
činnosti nadále stoupá. Na březích Stonávky rostou nové hráze i hrady. V jednom místě dokonce četnost vstupů do nor a skluzů do vody, dosáhla takové míry, že místo bylo téměř neprůchodné. Evidentně obtížně schůdný terén plný bahna, hustých porostů a slepých ramen vodního toku bobrům velmi vyhovuje. Méně už ekotýmu, který komplikované úseky zdolával velice krkolomně a někdy bylo dokonce nutné se vodou i brodit. Prostě bádání v terénu není žádná legrace.
      

20.03.2019

NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ„BADATELSKÁ ČINNOST ŽÁKŮ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL”

 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vás zvou na vzdělávací seminář, pro učitele, který je tradiční součástí konference „Setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji“.

 

Téma semináře:

„Badatelská činnost žáků mateřských, základních, středních a vysokých škol”

Termín semináře: čtvrtek 28. února 2019

místo konání: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace - konferenční sál

adresa: Tyršova 611/2, Český Těšín, 737 01

 

Pozvánka - přihláška - seminář

Pozvánka - badat. seminář

07.02.2019
  •  7. 1. 2019
se v prostorách Krajského úřadu MSK uskutečnil filmařský workshop "Jak svět vidí mladí lidés portugalským režisérem a scénáristou Antóniem Pedrem Nobre. Tato akce mohla proběhnout díky podpoře vzdělávací společnosti Education World, která je stálým spolupracovníkem Envofilmů organizovaných Albrechtovou střední školou. Mladí filmaři se pod odborným dohledem učili vytvářet správně scénáře, zvukové snímky, vkládat úpravy i speciální efekty. Své poznatky mohou účastníci v budoucnu  uplatnit při vytváření filmových snímků s environmentální tématikou pro IV. ročník Envofilmu 2019.
   

08.01.2019
  •  4.12.2018

Ku příležitosti Dne otevřených dveří na naší škole, se jako každoročně uskutečnila studentská konference zabývající se ekologickými záležitostmi současnosti. Zvoleným tématem se letos staly "Globální environmentální problémy světa".  Prezentující se navzájem seznámili se svými názory, navrhli možnosti nápravy či preventivní opatření, odhalili možnosti alternativních variant. Návštěvníci z řad veřejnosti i žáci jiných škol nejvíce ocenili informace o návratu velkých šelem do České republiky a záchranném programu dvourohých nosorožců v Africe.


04.12.2018
  •  20.11.2018 

V rámci osvětové činnosti EVVO navštívil ekotým Albrechtovy střední školy se svým workshopem "Problematika likvidace odpadů" ZŠ U Lesa v Karviné. Děti na prvním stupni se hravou formou učili správně třídit a minimalizovat odpad, vyrobili si z odpadového materiálu zvířátka a pochopili, jak je důležité neodhazovat odpadky do přírody, protože jejich rozklad je velice zdlouhavý a u některých prvků dokonce nemožný. Workshop zaujal nejen žáky,ale i jejich pedagogy,kteří se s chutí do některých aktivit také zapojili.

      


21.11.2018
  •  5. 11. 2018
Byly do tříd Albrechtovy střední školy, které nedisponovaly odpadkovými koši na tříděný odpad, distribuovány nádoby zakoupené díky dárkovému poukazu v hodnotě 35 000,- Kč. Finanční šek podporující environmentální osvětu a ekologizaci provozu byl naší škole předán v rámci udělení certifikátu "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji".
      

07.11.2018

 24. 10. 2018 slavila naše škola opět velký úspěch. Z jednapadesáti školských zařízení byla v rámci celokrajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ vybrána jako nejaktivnější v rámci střední škol. Obdrželi jsme ocenění za dlouhodobý kladný přístup k ochraně životního prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Bylo zdůrazněno, že škola působí jako jedno z významných center ekologických aktivit v regionu, která v uplynulém roce připravila celou řadu akcí s environmentálním zaměřením, jako je např. Filmový festival ENVOFILM 2018, či Mezinárodní ekologické studentské sympozium.

Nejaktuálnějším úspěchem naší školy je získaní titulu „Absolutního vítěze“ v rámci soutěže ENVOFILM 2018 (filmový snímek „Doba plastová“), který byl vyhodnocen minulý týden.

Odměnou nám bylo poskytnutí certifikátu „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ a věcný dar ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35. 000 Kč na nákup nádob na třídění odpadu ve třídách školy.

Ocenění z rukou náměstkyně hejtmana paní Jarmily Uvírové převzala školní koordinátorka EVVO paní Mgr. Pavla Tomisová.

          

31.10.2018
  •  23. 10. 2018
Den stromů oslavili ekotýmáci Albrechtovy SŠ opět prací. Údržba školní zahrady naši vedlejší budovy na Frýdecké ulici se nesmí zanedbávat. Obzvláště s podzimním napadaným listím je třeba udělat pořádek. Pravdou je, že čerstvý vítr práci zainteresovaných dosti ztěžoval, i přesto se podařilo úklid dokončit. Odměnou za dobře odvedenou činnost bylo pak putování přírodou v okolí Českého Těšína, kde byla hodnocena především biodiverzita. S největším nadšením se setkalo broukoviště v jednom z tamních parků.
 
      

24.10.2018
22.10.2018
  • 27. 9. 2018

Ani tentokrát neodolal ekotým vábení podzimních strání a vydal se na tradiční terénní praktikum do Beskyd. Kouzlo horských lesů a luk bylo však letos bohužel narušeno dlouhotrvajícím suchem. Hub bylo pramálo a mnohé stromy nevydržely nápor letních veder a uschly. I z toho důvodu se některé temné hvozdy proměnily v bezútěšné planiny, které lesáci museli z bezpečnostních i protikalamitních důvodů vysekat. Zato úroda místních obyvatel byla nepřehlédnutelná. Účastnici se mohli dosyta nacpat hruškami a jablky. A hodní domorodci je dokonce obdarovali nadzásobou dýní, které pak stateční ekotýmáci vlekli sebou několik kilometrů až k nádraží.

     


28.09.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1