EVVO - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

"Buď v souladu s přírodou"

 

V březnu 2012 jsme získali

mezinárodní titul EKOŠKOLA
jehož koordinátorem v ČR je sdružení Tereza


V říjnu 2012 jsme získali titul

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“


V únoru 2013 jsme získali titul

„Škola udržitelného rozvoje prvního stupně“

 

V červnu 2014 jsme obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA 
jehož koordinátorem v ČR je sdružení Tereza

 

V říjnu 2014 jsme získali titul

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“

 

V dubnu 2015 jsme obhájili titul

„Škola udržitelného rozvoje prvního stupně“

 

 V říjnu 2015 jsme získali titul

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“

 

V červnu 2016 jsme opět obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA 
jehož koordinátorem v ČR je sdružení Tereza

 

V listopadu 2016 jsme získali titul

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ 

 

V roce 2018 jsme obhájili titul

„Škola udržitelného rozvoje prvního stupně“

 

V říjnu 2018 jsme získali titul

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ 

 

Červen – prosinec 2009 - realizovali jsme projekt, podpořený MŠMT v rámci rozvojového programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“

 Škola získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
“Zelená výuka“ pro školní rok 2010/2011

Březen-červen 2013 byl za podpory nadace školy, občanského sdružení TIMUR a MŠMT realizován žákovský projekt "Na kole do školy".

Září 2013 - srpen 2014 - realizace projektu "Učíme se navzájem"

  • tento projekt je podporován Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014
  • dotační prioritou je podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO

 

Září 2013 - prosinec 2014 byl ve spolupráci s Ostravskou univerzitou realizován projekt zaměřený na badatelskou činnost žáků středních škol s názvem

"Podpora inovativnívch metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách " 

 

Září 2016 – červen 2017

 realizace projektu

„Vliv cestovního ruchu na životní prostředí“ 

podporovaného Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

Říjen 2017 – červen 2018

 realizace projektu

 

„Zajímavá místa cestovního ruchu MSK a jejich slučitelnost s udržitelným rozvojem“ 

 

podporovaného Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.


01.09.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1