»

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Podnikání

Jen jednou za tři roky pořádá naše škola ve spolupráci s partnery a s přispěním zřizovatele velkolepou akci na podporu přírodovědného vzdělávání a zemědělství. Letos 16. – 17. 6. 2017 na farmě Koňakov u Českého Těšína. Účast přislíbil i pan ministr zemědělství(!). Přijďte se podívat, nebudete litovat! Pozvěte známé a sousedy a jejich děti.

15.06.2017

Vynikajícího výsledku dosáhli studenti třídy PO1 Jakub Kubina a Lukáš Grbal, kteří se pod vedením Ing. Drozdové pustili do soutěže ve tvorbě odborného časopisu. Nejednoduché téma, kterého se měl časopis týkat - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - zvládli bravurně a obsadili v celorepublikové konkurenci nádherné 2. místo. Více v sekci PODNIKÁNÍ.

13.06.2017
Tradiční soutěž ve zpěvu anglických písní se konala 9. 6. 2017 v klubu Alfa v Ostravě. Naše barvy zde hájili Jakub Raszka z HT2. A a Gabriela Janků z HT2. B. Více v sekci Podnikání.
12.06.2017

Naše studentky Tereza Cibová a Karolína Dejová, obor agropodnikání 1. ročník, se umístily na neuvěřitelném 3. místě (!!!) v celostátní soutěži, ve které bylo osloveno celkem 65 zemědělských středních škol ČR. Ve čtvrtek 8. června 2017 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže na téma „Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti“, kterou vyhlásila Česká společnost rostlinolékařská, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a ORL ČAZV, to vše  ve velkém sále Ministerstva zemědělství v Praze Těšnově za účastí zemědělských celebrit. Konzultantem našich reprezentantek při přípravě na soutěž byl Ing. Zdeněk Mruzek, učitel odborných předmětů zemědělských. Děvčatům a panu učiteli děkujeme a blahopřejeme!

10.06.2017

V pátek 2. června sál městského kina Central byl naplněn až po okraj. Rodiče, prarodiče, přátelé, hosté, vedení školy, třídní, vyučující, maturanti – abiturienti,….slavnostní šaty, vůně květin a parfémů, foťáky, kamery, hudba, …emoce…..na podiu se střídaly všechny naše obory a maturitní třídy 2016/2017 a třídní – HT4.A Bc.Helena Šikulincová, HT4.B Mgr. Milada Marcalíková, PG4. RNDr. Alena Recmanová, AGE4. Mgr. Ivana Huťková, PO2. Ing. Helena Foltynová, DP3. Mgr. Jana Klusková. Předány byly pamětní složky, pamětní cedulky, diplomy, poprvé bylo uděleno členství ESSA v kategorii prospěch, v kategorii odborné dovednosti, v kategorii reprezentace školy. Abiturientům popřála Mgr. Danuta Siderková za Školskou radu a pan Jaroslav Šintaj za Spolek rodičů a přátel školy, maturanti pak škole a paní ředitelce. Po oficiálním ceremoniálu následoval na Střelnici abiturientský ples. Zahájení se zúčastnil i kníže Albrecht, dokonce tančil úvodní polonézu. Zábavu zpestřil náš školní kouzelník, taneční skupina, DJ-em byl náš absolvent, královnou a králem se stali Karolína Gromková, HT4.A a Jakub Legierski, AGE4., hlavní cenu – půlku selete si opět odnesla vegetariánka tentokrát z HT4.B….. Děkujeme organizačním týmům za přípravu a průběh, za fantastickou atmosféru….. Věříme, že pro abiturienty a jejich blízké to byl jeden velký nezapomenutelný zážitek. Přejeme všem jen to nejlepší!

05.06.2017

V těchto dnech nás navštívil předseda zemědělského družstva Kokory u Přerova. S družstvem spolupracujeme už dlouhodobě s plnou spokojeností na obou stranách. Naši žáci oborů zemědělských byli i tentokrát nesmírně chválení za odpovědný přístup k práci. Kladného ohodnocení se dostalo pedagogům pod vedením  Ing. Dalibora Šiguta. Děkujeme všem za naplňování cílů výchovy ze světa práce. A těšíme se zase za rok.

31.05.2017

Naše cukrářky opět bodovaly na soutěži v Polsku. Více v sekci hotelová.

31.05.2017

Albrechtova střední škola, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje z Českého Těšína pořádá 20. června 2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma:

„Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín. Nad sympoziem převzali záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Program je sestaven za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy, Klubu ekologické výchovy Praha, Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty, Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z. s. V rámci doprovodného programu se mohou účastnici těšit z výstavy výtvarných a fotografických prací od žáků škol. Jako bonus pro účastníky bude připravena ochutnávka zemědělských produktů z rodinných farem. Více v odkaze: Zemědělská

24.05.2017
Letošní maturitní zkoušky začaly celostátně už 11. dubna písemnými pracemi z ČJL, pokračovaly pak od 2. 5. 2017 didaktickými testy z ČJL, z cizího jazyka a z matematiky. Ty pak vystřídaly zkoušky praktické a ústní od 16. 5., které potrvají do konce měsíce května. Je to prostě maratón(!). Maturanti našich oborů v naší odborné škole přistupují celkem až k 11 (!) dílčím maturitním zkouškám. Kam se hrabou gymnázia....Slavnostní rozloučení abiturientů se školou se uskuteční v pátek 2. 6. 2017 v městském kině Central.
23.05.2017

v pátek 28. dubna  se konalo grilování s rodiči v prostorách Gastrocentra. Přišlo 45 rodičů, prarodičů a příbuzných žáků třídy HT2. A více v sekci HOTELOVÁ

03.05.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem