Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

Škola vznikla v Českém Těšíně ke dni 1. 7. 2013 sloučením dvou středních škol: 

Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou.

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA

Moravskoslezský krajPříspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

  KAMPUS ODBORNOSTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ - NOVÁ ÉRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2014

Podrobné informace týkající se každého oboru jednotlivě najdete v sekcích

HOTELOVÁ - OBCHODNÍ - POLYGRAFICKÁ - ZEMĚDĚLSKÁ

Srdečně zveme ve středu dne 9. září 2015 od 16.00 h do hlavní budovy školy na ulici Frýdecké 32 (modrá) na informační schůzky. Parkování možné na asfaltovém hřišti u protější růžové budovy. Na setkání se těší vedení školy, grémium školy  a třídní učitelé.

04.09.2015

Informace o výuce od 7. 9. 2015 (denní i dálkové studium) naleznete v odkazu Info pro rodiče a žáky/Rozvrhy

04.09.2015

Z důvodu rekonstrukce školní budovy na ulici Tyršově ředitelka školy vyhlašuje tři dny volna (středa, čtvrtek, pátek) pro všechny žáky školy. Vyučování bude pokračovat od pondělí 7.září  ve všech budovách podle rozpisu umístění tříd do jednotlivých budov.

01.09.2015

Všechny 1. ročníky denního studia (hotelnictví, polygrafie, agropodnikání, ekologie a životní prostředí, kuchař-číšník, aranžér, cukrář, jezdec a chovatel koní, pekař, podnikání): v 8.00 hod. v učebnách na Frýdecké 32, (modrá), PARKOVÁNÍ PRO RODIČE NA ASFALTOVÉM HŘIŠTI U PROTĚJŠÍ RŮŽOVÉ BUDOVY

2. a 3. ročníky učebních oborů: v 8.00 hod. nástup v učebnách na Frýdecké 37 (růžová)

2.-4. ročníky maturitních oborů: Nástup v 10.00 hod. u víceúčelové haly na Frýdecké

Dálkové studium: v 10.00 hod. zahájení školního roku ve třídách na Frýdecké

01.09.2015

Sekretariát školy může vydávat potvrzení žákům na příští školní rok nejdříve v den nástupu do školy, tj. 1. září 2015. Potvrzení budou vydávána prostřednictvím třídních učitelů hromadně pro celou třídu.

 

01.09.2015

Přihlášky - se všemi náležitostmi jako v kole prvním - zasílejte nebo odevzdávejte do září 2015 na sekretariátě v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32 v pracovní dny od 7.30 do 14.30 h, kontakt -  telefon 558 425 111, mobil 739 204 582. Volná místa vznikla nově u vybraných oborů  zpětvzetím zápisových lístků. Další volná místa mohou ještě vznikat, informujte se na sekretariátě školy. Počet volných míst aktuálně dle oborů: agropodnikání /4 místa, ekologie a ŽP/2 místa, jezdec a chovatel koní/ 10 míst, kuchař-číšník/ 3 místa, kuchař-číšník zkráceně/ 2 místa, pekař/1 místo, hotelnictví/2 místa. Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají. Přijímací řízení jen na základě prospěchových výsledků v dosavadním vzdělávání a na základě doložených aktivit.  Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny dle zákona na těchto web stránkách a v budově školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně poštou. Rozhodujte se rychle! Ještě máte šanci se stát žákem naší školy!

30.08.2015
kdy: pátek 11. 9. 2015 v kolik: 8:00 - 9:00 hod. kde: Tyr. 2 uč. č. 27 a ŠJ Fr. 32 Příjď, nakup, prodej........ Zve Studentský parlament :)
29.08.2015

Přijetí uchazeči jsou povinni škole dodat do 10 pracovních dnů zápisové lístky. Nepřijatí uchazeči mají možnost po obdržení poštou rozhodnutí o nepřijetí odvolat se nebo přihlásit do dalšího kola. Bližší informace poskytne sekretariát školy telefon 558 425 111 nebo mobil 739 204 582 nebo e-mail: skola@albrechtovastredni.cz

28.08.2015

Drazí žáci! Připomínáme termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2014/2015. Zkoušky se uskuteční ve středu, případně ve čtvrtek dne 26. a 27. srpna 2015 od 8.00 h v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32. Budova na ulici Tyršově je v srpnu nepřístupná z důvodu stavební rekonstrukce.

23.08.2015

Aktuality minulého školního roku najdete zde.

01.08.2015

V době prázdnin je v provozu sekretariát školy v hlavní budově na ulici Frýdecké 32 v Českém Těšíně v pracovní dny od 7.30 do 14.30 h. telefon 558 425 111, mobil 739 204 582.  Jsme tu pro vás!

15.07.2015

Uchazeči 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do všech oborů s vyhlášenými volnými místy byli přijati. Upozorňujeme na povinnost doručit škole do 10 dnů zápisové lístky.

31.05.2015
28.04.2013