Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

Škola vznikla v Českém Těšíně ke dni 1. 7. 2013 sloučením dvou středních škol: 

Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou.

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA

Moravskoslezský krajPříspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

  KAMPUS ODBORNOSTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ - NOVÁ ÉRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2014

Podrobné informace týkající se každého oboru jednotlivě najdete v sekcích

HOTELOVÁ - OBCHODNÍ - POLYGRAFICKÁ - ZEMĚDĚLSKÁ

V době prázdnin je v provozu sekretariát školy v hlavní budově na ulici Frýdecké 32 v Českém Těšíně v pracovní dny od 7.30 do 14.30 h. telefon 558 425 111, mobil 739 204 582.  Jsme tu pro vás!

15.07.2015

Na dny 29. a 30. června 2015 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školní budovy. Krásné slunečné prázdniny! Těšíme se na vás v novém školním roce!

01.07.2015

Přihlášky - se všemi náležitostmi jako v kole prvním - zasílejte nebo odevzdávejte do konce srpna 2015 na sekretariátě v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32 v pracovní dny od 7.30 do 14.30 h, kontakt -  telefon 558 425 111, mobil 739 204 582. Volná místa vznikla nově u vybraných oborů  zpětvzetím zápisových lístků. Další volná místa mohou ještě vznikat, informujte se na sekretariátě školy. Počet volných míst aktuálně dle oborů: agropodnikání /4 místa, ekologie a ŽP/2 místa, jezdec a chovatel koní/ 10 míst, kuchař-číšník/ 3 místa, kuchař-číšník zkráceně/ 2 místa, pekař/1 místo, hotelnictví/2 místa. Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají. Přijímací řízení jen na základě prospěchových výsledků v dosavadním vzdělávání a na základě doložených aktivit.  Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny dle zákona na těchto web stránkách a v budově školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně poštou. Rozhodujte se rychle! Ještě máte šanci se stát žákem naší školy!

30.06.2015

Dne 5. června 2015 se konalo v Ostravě krajské kolo soutěže ve zpěvu anglických písní pro střední školy a vyšší gymnázia „Anglický slavík“. Letos poprvé se zúčastnili i zástupci naší školy. V kategorii sólisté nás reprezentovala Natálie Bartlová z JP2 a Petr Zakrzewski z HT1.B. Oba sklidili u diváků i poroty velký ohlas a dlouho to vypadalo, že by mohli zaujmout i nějaká oceněná místa. Ovšem mezi posledními soutěžícími se objevily 3 zástupkyně havířovské školy, které již tak velmi vysokou úroveň posunuly na ještě vyšší stupeň. Nakonec jsme neodcházeli úplně bez ocenění. V konkurenci 27 skvělých zpěváků získala Natálie za svůj výkon oficiální pochvalu poroty.

  

 

22.06.2015

Ekologická konference v Českém Těšíně 2015

Dne 16. června 2015 se konala Ekologická konference pod záštitou starosty Města Český Těšín Ing. Víta Slováčka a ředitelky Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, ve spolupráci s Odborem výstavby a životního prostředí v Českém Těšíně.

Ekologická konference byla pořádána pod výzvou OSN pro výživu a zemědělství FAO pro rok 2015 „ Mezinárodní rok půdy a světla“.

22.06.2015

Navštívili jsme Evropský parlament ve Štrasburku

Každoročně se naši žáci účastní soutěže ve tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Výherce získává zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo Bruselu. První místo jsme zatím ještě nevyhráli, ale za dlouholetou účast jsme obdrželi od paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové pozvánku na čtyřdenní zájezd do EP ve Štrasburku, který se konal 6. – 9. 6. 2015. Vzhledem k tomu, že bývalí účastníci soutěže jsou již našimi absolventy, zájezdu se zúčastnili ti, kteří časopis dělali letos. Byly to studentky oboru Hotelnictví – Soňa Balejová, Vladěna Sachová, Tereza Maczurková a koordinátorka z řad učitelů Ing. Pavlína Drozdová.

19.06.2015

V pátek dne 19. června 2015 vyřadíme slavnostně v městském kině Central  žáky našich tříletých oborů po zdařilých jednotných závěrečných zkouškách, které probíhaly u nás od 1. června ve formě písemné zkoušky, praktické a ústní, a to za účastí pánů inspektorů ČŠI.  Přijďte se podívat! Srdečně zveme od 10.00 hodin do kina naše drahé rodiče, příbuzné, přátele, spolužáky, pedagogy, partnery školy. Nenechte si ujít tuto jedinečnou událost.

 

11.06.2015

U příležitosti pátého výročí vzniku novodobého Avionu – kavárny a čítárny – našeho školního pracoviště se přesně na den 10. června uskutečnila příležitostní snídaně pro všechny ty, kteří přispěli ke znovuzrození kavárny a k jejímu dalšímu rozvoji. Podávaly se vybrané pokrmy, vybraným způsobem. Naši studenti gastro oborů a pedagogové měli možnost prokázat, že patří mezi špičku ve svém oboru. Byla to skvělá kulinářská etuda.

11.06.2015

Dne 8. 6. 2015 proběhlo vyřazení maturantů tříd HT 4. A, HT 4. B, OB 4., PG 4., AG 4., E 4., G 2., DGO 3. V rámci programu vystoupilo "znovuzrozené" školní divadlo.

      

       

 

  

10.06.2015

Slavnostní rozloučení se školou 182 maturantů z 8 tříd denního, nástavbového a dálkového studia proběhne letos v kině Central dne 8. června 2015 od 15.00 h a od 17.00 h. Předcházet budou třídnické hodiny ve škole – poslední společné chvíle ve školních lavicích,  s třídním L. NeplačteJ. Proběhnou nutné administrativní práce, vypořádání s třídním, přihlašování na termín MZ podzim, apod., po té nastane společný přesun do kina. Pozvěte své rodiče, blízké, přátele, kteří budou rádi s vámi sdílet jedinečnost chvíle. Těší se organizátoři akce – vaši mladší spolužáci a s nimi pedagogové, zástupci rodičů a SRPŠ, zástupci Školské rady, zástupci partnerů, vedení školy. Něco končí, něco začíná….takže jedině důstojně!

08.06.2015

Pod záštitou starosty města Český Těšín Víta Slováčka a ředitelky Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně Ing. Vandy Palowské, ve spolupráci s Odborem výstavby a životního prostředí v Českém Těšíně.

Srdečně zveme na Ekologickou konferenci v Českém Těšíně, která se bude konat 16. června 2015 v multimediální učebně Albrechtovy střední školy od 8,00 – 15,00 hod. na ulici Tyršově.

Generální shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem půdy a světla. Ekologickou konferencí reflektujeme na vyhlášení témat pro rok 2015.

Akce je určena pro učitele přírodovědných předmětů, koordinátory EVVO, žáky ZŠ, SŠ a širokou veřejnost v Českém Těšíně. Přivítáme krátké prezentace žáků na vyhlášená témata Půda a Světlo.

Přihlášení na konferenci potvrďte zasláním přihlášky do 12. 6. 2015.

e-mail: ekokonference@seznam.cz

Projekt finančně podpořilo Město Český Těšín.

Více informací na: WWW.ALBRECHTOVASTREDNI.CZ

Ing. Vanda Palowská                                                               Ing. Anna Hromková          

Ředitelka školy                                                                        Koordinátorka

Přihláška

Program

04.06.2015

Přijetí uchazeči jsou povinni škole dodat do 10 pracovních dnů zápisové lístky. Nepřijatí uchazeči mají možnost po obdržení poštou rozhodnutí o nepřijetí odvolat se nebo přihlásit do dalšího kola. Bližší informace poskytne sekretariát školy telefon 558 425 111 nebo mobil 739 204 582 nebo e-mail: skola@albrechtovastredni.cz

01.06.2015

Uchazeči 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do všech oborů s vyhlášenými volnými místy byli přijati. Upozorňujeme na povinnost doručit škole do 10 dnů zápisové lístky.

31.05.2015

Poděkování se dostalo našim studentkám – Denisa Bielanová, Markéta Suchánková, Tereza Pixová a třem dalším za pomoc při mezinárodní sbírce „Český den proti rakovině“ dne 13. 5. 2015. Na konto „Ligy proti rakovině“ byla odeslána částka 128 582,- Kč. Děkuje Klub Marie Třinec

29.05.2015

Děkujeme firmě Kamenictví Petr Byrtus, Český Těšín, za sponzoring. Jako projev velkého díku uvedeme našeho významného partnera v kronice školy a ve výroční zprávě. Přejeme úspěšnou prosperitu. Děkujeme!

26.05.2015

Každoroční soutěž „Prezentace v PowerPointu“, kterou vyhlašuje komise ICT, v letošním školním roce proběhla ve čtvrtek 21. května 2015. V odborné komisi tentokrát zasedly zodpovědné studentky oboru aranžér ze třídy A 2. a paní učitelky odborného výcviku oboru aranžér paní Mgr. Kamila Liberdová a paní Lenka Jokielová, které zhodnotily 21 soutěžních prací. Nutno podotknout, že prezentace vytvářeli všichni studenti maturitních oborů při výuce ICT.

 

Byla vyhlášena tato čtyři témata: 

1. Virtuální obchod – „e- shop“

2. Učební pomůcka do libovolného odborného předmětu (interaktivní výuka)

3. Místo, kde se cítím dobře

4. Receptář

Výsledková listina

21.05.2015

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, Institut geologického inženýrství pořádal 30. dubna 5. ročník soutěže s geovědní tematikou pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol Geologické kladívko 2015.

Podmínkou přihlášení do soutěže bylo splnění prvního úkolu - navštívit a popsat zajímavou geologickou lokalitu, přinést vzorky hornin a nerostů, lokalizovat naleziště pomocí GPS a vytvořit mapu naleziště. Adéla Kullová a Jakub Legierski ze třídy AGE2 splnili úspěšně první úkol a postoupili do soutěže.

Další úkoly geovědního charakteru plnila Adélka na VŠB v Ostravě již sama.

Obsadila 4. místo. Adélko, děkujeme za reprezentaci školy.

  

 

04.05.2015

Smlouva byla slavnostně podepsaná v Kavárně a čítárně Avion  mezi školou a Centrem sociálních služeb Český Těšín v oblasti uskutečňování společných aktivit ředitelkou školy Ing. Vandou Palowskou a ředitelem centra Ing. Januszem Foltynem. Aktu se zúčastnil i pan starosta Ing. Vít Slováček. Dodatek ke smlouvě, který obsahuje konkrétní aktivity pro rok 2015 má dvě strany A4, je toho hodně – společná setkání studentů a seniorů,  catering, výpomoc při akcích, pečení beránků, cukroví, aranžérské workshopy, výstavy fotografii, tvorba kalendáře, prezentace barmanské, sommeliérské, apod. Senioři a studenti se navzájem budou obohacovat. A o to nám jde!

 

04.05.2015

V úterý, 28. 4. 2015 v literární kavárně Avion předvedl tým „Světové školy“, že odpady mohou být i krásné a užitečné. Nadšení návštěvníci, včetně pana starosty Ing. Víta Slováčka, se přesvědčili i o tom, že obyvatelé Českého Těšína odpad třídit umí a že svému městu nedělají ostudu. Za odměnu se naučili vyrábět drobnosti z odpadových materiálů, odnesli si tašky na třídění odpadu a krásné výrobky studentů oboru aranžér.

Za tým Světové školy Mgr. Jana Klusková

       

01.05.2015

Dne 22. dubna 2015 se žáci Albrechtovy střední školy zapojili do oslav Dne Země v Českém Těšíně.

Akce byla organizována ve spolupráci DDM v Českém Těšíně, HNUTÍ DUHA a ZO ČSOP Cieszynianka. Návštěvníci mohli shlédnout filmy o přírodě, poznávat flóru a faunu, stopy zvířat, pro nejmenší byly připraveny výtvarné aktivity. Nechyběla ochutnávka bylinných čajů a řada dalších aktivit, které si připravili naši žáci. Oslavy Dne Země se konaly od 9:00 do 14:00 hodin v prostorách DDM v Českém Těšíně.

Děkujeme všem žákům ze třídy AGE2.

Leták

  

 

 

29.04.2015

Kontrola slovníků do AJ proběhne v den, kdy studenti konají PP, tedy v pondělí 4.5. od 12.00 do 12.45, v kabinetě cizích jazyků, Frýdecká 32, 2.patro.

Pokud slovník obsahuje nepovolené přílohy (například návod, jak psát různé slohové útvary, příklady dopisů, fráze používané v obchodní korespondenci atd), je každý student povinen tyto stránky zajistit předem tak, aby se k nim nedalo dostat.

Kontrola slovníků do NJ proběhne v den, kdy studenti konají PP, tedy ve čtvrtek 7.5. od 11.30 do 12.00, v kabinetě cizích jazyků, Frýdecká 32, 2.patro, nebo dle individuální domluvy s příslušnými vyučujícími. Lze využít pauzu mezi DT a PP.
 

27.04.2015

Důležitá zpráva pro maturanty z matematiky:

kontrola kalkulaček a tabulek bude 4.5.2015 v 7.15 na hlavní budově na Frýdecké 32 - 1.patro (skleník). V tabulkách nesmí být žádné písemné poznámky (ani tužkou), kalkulačka nesmí být programovatelná (sama řeší rovnice, prokresluje grafy funkcí...). Přineste si obálku, do které budou tabulky i kalkulačka po kontrole zalepeny (musí se to tam vejít a musí to jít zalepit). Nezapomeňte dvě dobře píšící průpisky a rýsovací pomůcky. Tyto pokyny dodržte, tím přispějete ke klidnému zahájení didaktického testu. Přeji všem štěstí a úspěšné zdolání všech příkladů. RNDr. Alena Recmanová

26.04.2015

Dobrý den pane Mgr. Cieslare! Děti byli perfektní! Můžete je pochválit ….S pozdravem

PETR JOKL, FB MANAGER, DIPLOMAT HOTEL PRAGUE ****

Evropská 15  |  160 41 Prague 6  |  Czech Republic

24.04.2015

Dne 14.4. 2015 se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Českém Těšíně okresní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ). Tohoto okresního kola se zúčastnilo šest studentských prací naší školy. Do krajského kola, které se uskuteční 12.5. 2015 na VŠB – TU v Ostravě, postoupily tyto práce. Využití půdy pro malofarmy (Pavlína Gomolová, Lucie Klimszová, AGE1.); Tradiční česká zabíjačka (Pavla Siudová, Petra Nováková, JP1.); Hodnocení kvality vody (Luciwe Syrová, Andrea Kubaczková, AGE3.);  Rekultivované území Karviná – Louky (Petr Poloczek, Jakub Paják, AGE2.). BLAHOPŘEJEME! Přejeme hodně štěstí! Postupujte dál!!!

23.04.2015

Rodiče našich žáků 3. ročníku oboru kuchař-číšník měli možnost zúčastnit se zajímavé akce přímo ve škole. V rámci přípravy na závěrečné zkoušky, ale nejen.   žáci  pod vedením Mgr. Anny Vavříkové (učitelky odborných předmětů) vytvořili v učebně stolničení slavnostní tabule na určité téma  (např. téma Velká Pardubická, Velikonoce, Olympiáda, zahraniční spolupráce,  apod.) a pak připravili v gastrocentru prezentaci svých dovedností barmanských sommeliérských, baristických, dovedností ve složité obsluze, v přípravě salátů…“cvičné“ hosty jim dělali vlastní rodiče a rodinní příslušnici. Tak co? Mají třeťáci kuchaři-číšníci na to, aby  uspěli u závěrečných zkoušek v červnu? Rodiče potvrdili, že ano! Tak uvidíme!

22.04.2015

V naší škole se může realizovat každý! Naším cílem je -  vedle hlavního VZDĚLÁVÁNÍ - tvorba podmínek pro rozvoj každého talentu, pro růst každého žáka nadaného či opačně "problémového"... dle jeho předpokladů a možností, říkáme tomu tzv. individuální přístup k žákům. A tak není divu, že podporujeme Petra CIESLAWSKÉHO, obor hotelnictví, třída HT2.A. Petr má možnost jet na tři měsíce do Číny. Proto už teď se snaží splnit své veškeré povinnosti, ukončuje ročníkovou klasifikaci, stíhá i zapojení do nadstandardního vzdělávacího projektu Asociace hotelů a restaurací, to vše se mu daří hlavně díky podpoře a koordinaci výuky paní třídní - Bc. Helena Šikulincová. Tak to vypadá, že Petr bude moci  už na začátku května odcestovat  do Guangzhou - čínského Milána – města módy, kde bude působit v modelingu.  více také na http://www.jaromanagement.com/muzi/. V reálu je ještě zajímavější než na fotce podle paních učitelek. Petře, drž se!

20.04.2015

V naší škole není akce, na které by se nepodíleli studenti oboru polygrafie. Za poslední měsíc např. zpracovali návrh a vytiskli plakát pro středoškolský Majáles 2015, vizuál pro celostátní soutěž hotelových škol, jsou autory fotografické putovní výstavy, kterou můžete vidět třeba na horské chatě Ostrý, podílejí se na výrobě propagačních materiálů pro externí klienty, např. regionální sportovní akce, začali s přípravou kalendáře  2016 ve spolupráci s Domovem pro seniory. Tvoří materiály také pro interní potřeby školy, v březnu to byly originální účastnické lístky a plakáty pro abiturientský ples. Autorkou prvotního námětu vizuálu plesu je Kateřina Slavíková, studentka 3. ročníku. Návrh pak dopracovávala skupina pod vedením paní Mgr. Barbary Kowalczykové, odborné učitelky typografie a grafiky. DĚKUJEME!

 

20.04.2015

Náš letošní školní  tým „Světové školy“ složený z žáků oboru aranžér pod vedením Mgr. Jany Kluskové, Mgr. Drahoslavy Žilkové ve spolupráci s Mgr. Zdeňkou Jandovou zve všechny dne 28. 4. 2015 od 10.00 do 15.00 h do Avionu na výstavu a pracovní dílny. EKOART  nebo „Krásný odpady“  to je akce o uměleckém využití odpadového materiálu. Např. výroba náušnic z PET lahví. V duchu hesla „Nakládáme s odpady s rozumem a fantazií“. O významu akce svědčí podpora sponzorů a partnerů, včetně osobní účastí pana starosty. Neváhejte a přijďte se podívat!

 

20.04.2015

se konala 15. dubna 2015 v prostorách hotelu Vitality ve Vendryni, pod záštitou paní Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje a za podpory pana Ing.Zdeňka Blinky, předsedy Unihostu. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Fujaková Kateřina, Bukowczanová Nikola - kuchařky, Sille Csaba - barista, Tereza Machů a Veronika Klárová - obor číšník.

Naše družstvo se umístilo na 3. místě.

       

17.04.2015
Už po druhé se uskuteční v naší Albrechtově střední abiturientský ples. Letos to bude v pátek 5. června 2015 od 18.00 h v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně pro všechny maturanty denního, nástavbového, dálkového studia. Přípravný výbor pracuje už od února. Byly zpracovány graficky zajímavé účastnické  lístky a pamětní plakáty (autorkou prvotního grafického návrhu je studentka 3. ročníku oboru polygrafie Kateřina Slavíková). V programu se budou prezentovat umělci školní i profesionálové. Catering bude náš i z kuchyně Těšínské restaurace paní Banczyk. Hudební produkce bude "in", ale určitě začneme důstojnou tradiční polonézou. Organizačně zastřešuje ples paní Mgr. Ivana Huťková, předsedkyně komise třídních učitelů na škole, paní Mgr. Věra Hošková, koordinátorka pro taneční. Maturanti! Vypadá to na prestižní akci naší školy, na které nemůžete chybět! Kdo nebude na plese, jakoby u nás čtyři roky nestudoval.
16.04.2015

Slavnostní shromáždění všech studentů školy u příležitosti Dne vzdělávání proběhlo letos tradičně ve dvou edicích 10. a 13. dubna ve víceúčelové hale. „Svátek jsme převzali z EU po té, co se ČR stala jejím členským státem, o to víc jsme si začali uvědomovat národní identitu“ – řekla v úvodu paní ředitelka. Zopakovali jsme si státní symboly a pokračovali se symboly naší školy. Program měl tradiční osnovu – úspěchy teorie, praxe, VIP hosté, vystoupení studentského parlamentu, udělování ocenění, apod.  Závěr patřil maturantům a učňům 3. ročníků. Vystoupili na jeviště – pomyslný stupínek dosažení středního vzdělání a rozloučili se s nimi mladší spolužáci. Teď už mají před sebou   „jen“ maturitu , „jen“ závěrečnou zkoušku.  Zlomte vaz!

16.04.2015

Na léta 2015 -2017 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Titul dovezla z Prahy naše koordinátorka EVVO paní Mgr. Pavla Tomisová. Titul nám byl propůjčen Klubem ekologické výchovy paní předsedkyní Doc. PaedDr. RNDr. Miladou Švecovou, CSc. a vedoucím tajemníkem České komise pro UNESCO JUDr. Karlem Komárkem. Děkujeme!

14.04.2015

Zveme všechny uchazeče, kteří se hlásí na maturitní obory (agropodnikání, ekologie a životní prostředí, hotelnictví, polygrafie) k přijímacím zkouškám dne 15. dubna 2015 od 8.00 h. do hlavní budovy školy na ulici Frýdecké 32 v Českém Těšíně. Test z matematiky bude zahájen v 8.30 h, test z ČJL v 10.20 h. Pozvánky s dalšími informacemi byly zaslány  všem uchazečům také poštou. Více k průběhu a k testům najdete v záložce INFO PRO UCHAZEČE/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a na webových stránkách společnosti CERMAT. Pro rodiče nabízíme možnost parkování v areálu u protější růžové školní budovy (asfaltová hřiště) na ulici Frýdecké 37 a možnost využít školní bar.  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v budově školy  dne 22. 4. 2015 po 13.00 h. VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDARU!

14.04.2015

Nejlepší recepční

Ve středu 8. dubna probíhal ve školním baru 2. ročník soutěže Nejlepší recepční Albrechtovy střední školy. Všichni soutěžící - žáci oborů hotelnictví a gastronomie - působili jako recepční v průběhu školního roku jako recepční naší školy a nyní měli možnost vyzkoušet si nejen znalosti řešení problémových situací v recepcích, ale také komunikaci v cizím jazyce, která je pro recepčního velmi důležitá. A kdo byl nejlepší?

1. místo obsadil Adam Švaňa z HT 3. A,  2. místo patří Dominiku Hermanovi z HT 3. A a na 3. místě skončil Sebastian Klášterník z HT 3. B.

Blahopřejeme

  

12.04.2015

Srdečně zveme všechny příznivce na přehlídku vítězných snímků 40. ročníku Ekofilmu, Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí a kulturním dědictví. Projekce filmů se bude konat ve dnech 21. – 22. dubna 2015 od 8,00 do 15,00 hod. v multimediální učebně Albrechtovy střední školy na ulici Tyršové.

Programem provázejí a s diváky debatují odborníci z oblasti ochrany přírody, životního prostředí, ekologie a geografie. Akce je určena pro ZŠ, SŠ a širokou veřejnost.

Objednejte se dle rozpisu filmových snímků na e-mailové adrese:

ozveny.ekofilmu@seznam.cz

Rozpis filmů

 

11.04.2015

Paní Alena Surgeon, absolventka školy z roku 1984 a autorka kulinářského bestseleru, žijící v zámoří, ze svého pobytu v ČR nám věnovala celý týden. Uspořádala ve spolupráci s kolegy Mgr. Miladou Marcalíkovou a Mgr. Pavlem Cieslarem workshop pro naše studenty, setkala se se svými bývalými učiteli i paní třídní, zapojila se do soutěže hotelových škol v cizích jazycích a besedovala se studenty. Skoro dvouhodinová talk show, kterou moderoval náš další úspěšný absolvent Jirka,  stála za to. Paní Aleno, zdravíme do Bostonu! S Jirkou se uvidíme na Abiturientském plese.

  

 

01.04.2015

Tentokrát úspěch v oblasti až kuriózní.  Ve stolním fotbálku (foosball) se probojovaly dokonce hned dvě dvojice našich studentů z oblastního kola do celorepublikového finále.  Děkujeme a blahopřejeme studentům:  Jakub Jochymek  - Samuel Bocek, oba PG1.,   a  Timotheus Koukol  - Jakub Kostka, oba PG3. Přejeme hodně zdaru na Mistrovství ČR dne 5. června 2015 v Praze.

27.03.2015

Žáci naší školy reprezentovali naší školu na Středoškolské ekologické konferenci v Ostravě.

Dne 25. 3. 2015 se konal na Krajském úřadě v Ostravě již 7. ročník prezentace žákovských projektů EVVO. Jakub Paják ze třídy AGE 2 prezentoval práci „ Rekultivované území v Karviné“ a žačky Soňa Balejová a Karin Kondziolková s prací „Budiž světlo“. Děkujeme prezentujícím za vzornou přípravu projektů a reprezentaci  naší školy.

Program

¨ 

 

27.03.2015

VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:

 

        


Sponzoři a partneři soutěže:

 • Město Český Těšín
 • Pygmalion, Český Těšín  
 • Blackcomb, RM Corporation s.r.o., Třinec 
 • Koeximpo, Český Těšín 
 • Lékárna na Ostravské 
 • The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 
 • Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity Karviná,
 • CK Charis
 • Hotel Iberia Opava
 • Penzion a restaurace Nová Polana Dolní Lomná
 • Hotel Vitality Vendryně
 • Hotel Bauer Bílá
27.03.2015

Stolní fotbálek – probojovali jsme se do Prahy!!! 

Dne 10. března 2015 proběhlo oblastní kolo Mistrovství středních škol ve stolním fotbale, které se uskutečnilo ve spolupráci se SPŠ Karviná.

Turnaje se zúčastnilo 7 škol s celkovým počtem 72 studentů. Naší školu reprezentovaly 4 týmy.

1. Erik Reindl, Tomáš Rozsypal

2. Dominik Pastorek, Patrik Matuszek

3. Samuel Bocek, Jakub Jochymek

4. Koukol Timotheus, Kostka Jakub

Samuel Bocek a Jakub Jochymek ze třídy PG 1 získali skvělé druhé místo a Timotheus Koukol a Jakub Kostka ze třídy PG 3 se umístili na čtvrtém místě!!!!

Kluci postupují do FINÁLE do Prahy!!!

  

16.03.2015

Slunečný pozdrav ze zasněžených sjezdovek skiareálu v Bílé posílají účastníci kurzu. SKOL!

  

11.03.2015

Zveme plnoleté žáky a zaměstnance naší školy k dárcovství krve.

Transfuzní oddělení Nemocnice Třinec.

Pátek  27. 3. 2015  v 8,00 h

Plánovaná velikost skupiny je 20 dárců.

Zájemci, přihlaste se do pátku 20. 3. 2015, Tyršova, kabinet č. 63, 2. poschodí osobně nebo zdenek.mruzek@albrechtovastredni.cz

Ing. Zdeněk Mruzek, organizátor dárcovství krve

06.03.2015

Dne 5. 3. 2015 se konala pro všechny maturující třídy beseda o nezaměstnanosti a možnostech umístění absolventů na trhu práce. Lektorka seznámila žáky i s právy a povinnostmi, vyplývajícími z evidence uchazečů o zaměstnání a podmínkách zaměstnání v cizině. Beseda probíhala ve dvou cyklech,  prvního cyklu se zúčastnily třídy HT 4. A, HT 4. B a OB 4 v učebně č. 83 na Frýdecké 32 a besedu vedla ředitelka těšínské pobočky Úřadu práce p. Ing. Věra Drastichová a druhý cyklus vedla p. Helena Lisztwanová z ÚP Český Těšín pro třídy PG 4, AG 4, E 4 v budově na ulici Tyršově. Závěrem probíhala i diskuze, kdy lektorky odpovídaly na dotazy žáků.

Beseda byla pro všechny žáky velmi poučná a byla i doplňkem do učiva ekonomiky.

06.03.2015

26. 2. 2015 pořádala Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek regionální soutěž pro obor cukrář POBESKYDSKÝ JEŠTĚR.

 

Naši školu reprezentovala a na druhém místě se umístila Lucie Adámková ze třídy AC 3. Vytvořila dort, který se podával u příležitosti "Dne válečných veteránů". Další soutěžící byli ze škol z Olomouce, Karviné, Frenštátu pod Radhoštěm a Frýdku-Místku.Lucku na soutěž připravila UOV Bc. Anna Čunderlová

     

04.03.2015

Reprezentační tým volejbalistů naší školy, který se skládá ze studentů čtyř našich maturitních a učebních  oborů,  si umístil na „deskách ke slávě“ ve školní palácové  budově na Tyršově ulici svou pamětní cedulku. Cedulka  zaznamenává mezinárodní úspěch v dlouhodobém turnaji CZ-PL-SK, kdy získali pro naši školu putovní pohár – jsou to:  Jana Kaszperová, AGE 1, kapitánka, Markéta Siudová, A 2, Tomáš Huczala, KČ 2, Viola Melicherová, AG 4, Jakub Šupol, AG 4,Tomáš Turek, AG 4, Veronika Hamroziová, HT 4. A.

04.03.2015

Rádi vás uvítáme, rádi vám poradíme denně od 7.30 h do 15.30 h v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32 v Českém Těšíně nebo po telefonu 558 425 100 (739 204 582). 

Další „slavnostní“ DOD s bohatým doprovodným programem, včetně 9. ročníku sommelierské soutěže "Těšínská karafa",  připravujeme na první únorové úterý  dne 3. 2. 2015 od 10.00 do 16.00 hod. v budově školy a víceúčelové hale na ulici Frýdecké 32. Provedeme vás i druhou školní budovou "růžovou" na ulici Frýdecké 37 a třetí "palácovou" budovou na ulici Tyršově v Českém Těšíně. Udělejte si čas a přijďte!

Pokud vám nevyjde úterý, přijďte ve středu do Kavárny a čítárny AVION - školního pracoviště u hraničního mostu v Českém Těšíně, a to dne 4. 2. 2015 na "Fotografický salon" oboru polygrafie a aranžér, dne 11. 2. 2015 na "Kulinářskou exhibici" oboru hotelnictví, kuchař, číšník, cukrář, pekař, dne 18. 2. 2015 na "Zemědělskou revue" oboru agropodnikání, ekologie,  jezdec a chovatel koní - vždy od 10.00 do 16.00 hod. Rádi vás uvítáme!

01.03.2015

O projektu AHR se dozvíte více v odkaze - HOTELOVÁ - PROJEKTY.

31.01.2015

V celostátní soutěži s mezinárodní účastí Mladý průvodce 2015 vybojovali naši studenti Izabela Polzerová a Patrik Pelech svým přesvědčivým výkonem krásné 3. místo.

  

28.01.2015

Den 19. leden 2015 můžeme označit jako historický mezník na naší Albrechtově střední. Tento den byla slavnostně předána  školní "palácová" budova na ulici Tyršově (největší a nejhonosnější ve městě) stavební firmě INTOZA, která zvítězila ve výběrovém řízení a bude provádět rozsáhlou rekonstrukci - výměna oken, zateplení budovy - v hodnotě 30 mil. Kč. Můžeme se těšit na říjen 2015, kdy podle harmonogramu prací bude celá akce ukončena.

27.01.2015

Uzavření provizorního přechodu přes kolejiště a dočasného přechodu pro chodce v ulici Jablunkovské. 

Dnes během pravidelné porady investor a firmy provádějící práce v rámci Optimalizace tratě oznámili zástupcům města nutnost uzavřít provizorní trať, kterou využívají občané a cestující během rekonstrukce podchodu v oblasti železničního nádraží.

Občané nebudou moci vstupovat do kolejiště a využívat navazující „zebru“ v období od neděle 17. do středy 20. května včetně, pouze v odpoledních hodinách od 16 do 19 hodiny. V těchto třech hodinách během čtyř dnů budou lidé muset používat sousední podchod Demelloch.

Výsledná uzavírka je důsledkem kompromisu. Zástupci města vyjednali udržení provizorního podchodu v době, kdy je zde největší frekvence pěších. Současně vychází vstříc stavebníkům, kteří budou s pomocí těžké techniky pokládat kolejnicové pásy a měnit trakční vedení. Vstup cizích osob na staveniště je v této době z důvodu bezpečnosti nemožný.

Informaci o uzavírce obdrží dnes všechny školy. V době uzavření přechodu budou v oblasti nástupišť a silnice Jablunkovská hlídkovat zástupce železnice a městské policie tak, aby směrovali cestující k sousednímu podchodu a neumožnili jim vstup na staveniště.

Železniční stavitelé a zástupci města Český Těšín děkují všem za pochopení a trpělivost.

Dorota Havlíková
šéfredaktorka Těšínských listů a mluvčí města Český Těšín

22.01.2015

Učíme moderně s využitím ICT technologií odborný výcvik oboru kuchař-číšník

Zábavná, moderní a dostupná forma výuky  prostřednictvím projektu Kulinářské umění.
Poutavé videoukázky jednotlivých gastronomických celků.
VIDĚT, PRAKTICKY VYZKOUŠET, LÉPE SI ZAPAMATOVAT, UMĚT A VYUŽÍT V PRAXI .

Bližší info: www.kulinarskeumeni.cz , stačí se zdarma zaregistrovat a pak si můžete přehrát jednotlivé ukázky.
Ukázky je taky možno shlédnout na facebooku.

Učitel odborného výcviku  Václav Vojcik

 

22.01.2015

Agropodnikání: přijati, pořadí

Ekologie a životní prostředí: přijati, pořadí

Polygrafie: přijati, pořadí

Hotelnictví: přijati, pořadí

Pekař: přijati, pořadí

Kuchař-číšník: přijati, pořadí

Aranžér: přijati, pořadí

Cukrář: přijati, pořadí

Jezdec a chovatel koní, Kuchař číšník, Podnikání dálkové studium - zkrácené studium: byli přijati všichni uchazeči

Podnikání: přijati, pořadí

13.01.2015

Natočili jsme reklamní rozhlasový spot a několik PR rozhovorů ke Dni otevřených dveří (DOD uskuteční se u nás v úterý dne 3. února 2015). Naši studenti, zástupci všech zaměření a oborů školy, odpovídali na zvídavé otázky redaktora. Děkujeme za dobrou reprezentaci, odvahu a odhodlání studentům - Hana Hrabcová, Lucie Janečková, Karel Michejda, Michal Niemiec. Byli jste fakt dobří!

13.01.2015

3. 2. 2015 se koná "Těšínská karafa" - regionální, juniorská, sommelierská soutěž.

Propozice

Přihláška

09.01.2015

Všem našim žákům a studentům, jejich váženým rodičům, pedagogům teorie a praxe, zaměstnancům ekonomického a provozního úseku školy, všem partnerům podnikatelským, sociálním, zřizovateli, všem dalším spolupracujícím institucím přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví, úspěchů v novém roce 2015

Vaše Albrechtova střední škola v Českém Těšíně

 

31.12.2014
Ve středu 17. prosince družstvo volejbalistů naší školy se zúčastnilo Vánočního volejbalového turnaje v Karviné, který pořádala Slezská univerzita v Karviné. Naši sportovci bojovali s velkým nasazením a byli nelehkým soupeřem pro ostatní družstva. Děkujeme.
 
 
18.12.2014

Proces rekonstrukce školní budovy na Tyršově ulici je složitý, kostrbatý, má trochu skluz, který škola nemůže nijak ovlivnit L……proto nás těší, že se nám podařil udělat další alespoň malý krůček ke zlepšení. Od února budou opět zavedeny ve školní jídelně na Tyršově ulici čipové karty pro výběr jídel. Věříme, že tento počin zlepší provoz školní jídelny a uspokojí strávníky. Další podrobnosti u paní vedoucí školní jídelny.

16.12.2014

Přehlídka talentů naší školy „Doteky Vánoc 2014“ se uskutečnila díky paní Mgr. Ivě Baranové dne 12. 12. 2014. Umělecká úroveň přehlídky byla neuvěřitelně vysoká. Přispěli k tomu také „hostující talenti“ ze spřátelených středních škol (Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego,  Český Těšín, Stredná odborná škola polnohospodárská a služieb na vidieku, Žilina) a také skupina  z DDM Třinec. Na jevišti v naší školní hale se hlavně zpívalo a dobře.  No, hold jsme tady na rázovitém trojmezí a talentů máme přehršle. Druhá a třetí  částečně upravená edice přehlídky bude zase v pátek -  pro třídy lichého týdne a pozvané hosty -  dne 19. 12. 2014 od 8.00 h a od 10.00 h.  Tak už se můžeme zase těšit!

12.12.2014

Po bezmála ročním boji ve volejbale v mezinárodním projektu CZ-PL-SK se nám podařilo zvítězit !!! Dali jsme dohromady reprezentační tým ze všech oborů a z těch nejlepších studentů-sportovců a z těch s velkým zaujetím pro vítězství a pod dohledem zkušených pedagogů Ing. Zdeňka Mruzka a Mgr. Dagmar Szturcové..... a ono to vyšlo!

DĚKUJEME A BLAHOPŘEJEME! Albrechtova střední boduje!

  

 

Volley MixCup 2014 seznam 3. kolo 4. 12. 2014

Seznam zasloužených hráčů

Volley MixCup 2014 Vítěz 4. 12. 2014

10.12.2014

Dne 5. prosince jsme opět  byli na ulici Sokolovské v Českém Těšíně v Domově pro seniory (Centrum sociálních služeb). Tentokrát jsme se podíleli hned na několika počinech. Pomohli jsme připravit vánoční výstavu, podíleli jsme se na zpracování a výrobě kalendáře a připravili jsme slavnostní raut. Poděkování si zaslouží hlavně polygrafové za foto kalendář  2015 a cateringová  skupina pod vedením Mgr. Pavla Cieslara, která realizovala v domově také projekt Active Citizens….…níže referenční děkovný e-mail….

"Ahoj Pavel,

chtěla bych Tobě a Tvým studentům ještě jednou moc poděkovat za perfektní přípravu a realizaci rautu na naší předvánoční výstavě. Naši hosté na Vás pěli samou chválu a velice Vás nám "záviděli". Je s Vámi opravdu radost spolupracovat:-)." 

Mgr. Gabriela Kuffová

vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace

08.12.2014

Britský vědec Michael Londesborogh předvede u nás vědeckou show 9. a 10. prosince.

Kdo je Michael Londesborough?

Plakát

06.12.2014

Dne 2. 12. 2014 proběhla v rámci DOD mezinárodní soutěž Mladý barman 2014. Zúčastnilo se 31 soutěžících nejen od nás, ale také z Polska, Třince a Jablunkova. Na 3. místě se umístila Zuzana Hrabinská ze třídy HT 2.B, na místě druhém Patricie Byrtusová z HT 3.A a vítězkou se stala Nikol Turoňová ze SOŠ TŽ. Všem zúčastněným přejeme chuť do dalších soutěží a vítězkám blahopřejeme.

      

 

Intersalon 2014

04.12.2014

Získali jsme zlaté poháry!!!

Ostrava  27. – 28. 11. 2014

Soutěž GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014/2015 a UNIHOST CUP – Memoriál Zdeňka Kopky

Studenti Albrechtovy střední školy byli úspěšní!!!

Máme zlatého baristu – Sebastiána Klášterníka -  HT 3.B, zlatého sommeliera – Michala Niemce -  HT 4.B, stříbrnou cukrářku – Zuzanu Sznapkovou -  AC 3.,  stříbrného kuchaře – Michala Mrázka -  KČ  3.B, bronzovou číšnici – Anetu Srncovou -  HT 3.B.

A další skvělé umístění v první desítce patří baristovi Csaba Sille – HT 3. B a sommelierkám  Pavle Sikorové a Petře Bajtkové z HT 4.B

Děkujeme  našim reprezentantům  a jejich trenérům za šíření dobrého jména Albrechtovy střední školy. 

Soutěžící oboru kuchař, cukrář a číšník postupují do celostátního kola soutěže GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014/2015 do Brna.

     


01.12.2014

I v letošním roce Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné připravila pro naše studenty zajímavé přednášky.

Dne 26. 11. 2014 Dr. Buryová přednášela témata z oblasti personální směřovanou na tvorbu životopisu, výběrového řízení a dalších náležitostí, které poradí studentům, jak uspět na trhu práce.

27.11.2014

Naše paní učitelky gastro oborů Bc. Zdeňka Poštulková a Bc. Iveta Masopustová školily pracovníky celorepublikové sítě "Dobrá čajovna". Odborný seminář na téma "Etika a profesionalita obsluhy" měl velký úspěch. Škole se dostalo velmi kladného ohodnocení. Byla navázána nová spolupráce školy a podnikatelské sféry v celoživotním vzdělávání.

27.11.2014
VÍTKOVICE TOURS s.r.o.
Naše cestovní kancelář hledá do svého týmu animátory v cestovním ruchu, delegáty a průvodce pro sezónu 2015.
Je to výborná příležitost právě pro Vaše studenty, kteří mohou své poznatky využít v praxi a zároveň se mnoho nového naučit.
Posíláme letáček (pro jistotu i v polštině - hledáme také polsky mluvící - ideálně studenty s aktivním polským i českým jazykem), který jsme pro tento nábor vytvořili.
 
Více informací můžou studenti najít také na: http://www.ckvt.cz/menu-nabidka-zamestnani/
 

Animátor - CZ

Animator - PL

24.11.2014

Dne 7. 11. 2014 se konala pro všechny maturující třídy přednáška o nelegálním zaměstnávání a pracovních podmínkách zaměstnanců, vyplývajících ze zákoníku práce. Žáci se seznámili s povinnostmi zaměstnance i zaměstnavatele, druhy pracovních poměrů, výši minimální mzdy, nelegální prací apod.  Beseda probíhala ve dvou cyklech,  prvního cyklu se účastnily třídy HT 4. A, HT 4. B a OB 4, druhého cyklu E 4., AG 4. a PG 4. Přednáška i PC prezentací trvala cca 45 minut a pořádal ji pro nás Oblastní inspektorát práce v Ostravě - p. Bělíková, Ručková.

Beseda byla pro všechny žáky velmi poučná a byla i doplňkem do učiva ekonomiky a právní nauky.

20.11.2014

Dne 18. listopadu u příležitosti Dne studentstva se uskutečnily už tradičně v Těšínském divadle  Juvelánie 2014 – oceňování prospěchově nejlepších studentů v naší škole.  Letos bylo těch nejlepších celkem 46 ze všech oborů. Titul „Studentka roku 2014“ získala Marie Juroszová, obor polygrafie, 3. ročník, titul „Učenka roku 2014“ Lucie Adámková, obor aranžér, 3. ročník. Blahopřejeme!

20.11.2014

Dne 12. 11. 2014 z iniciativy Klubu ekologické výchovy se uskutečnila v Praze 11. Středoškolská ekologická konference. Naše „barvy“ reprezentovaly hned dva týmy:  děvčata - Soňa Balejová, Karin Kondziolková a Sára Stiborová, kluci – Petr Poloczek, Jakub Paják, studenty doprovázely koordinátorky EVVO na škole – Ing. Anna Hromková a Mgr. Pavla Tomisová, více v záložce AKTIVITY/EVVO.

  

15.11.2014

Od loňského roku mohou naši pedagogové využívat služeb mentoringu. Profesionálním mentorem u nás  je paní Ing. Alena Lacková – jinak zástupkyně pro praktické vyučování.  Kvalitu jejich služeb zaručuje její několikaleté studium pod vedením paní Saši Dobrovolné zakladatelky České asociace mentoringu ve vzdělávání. „Mentor nedoporučuje, ale podporuje.“

14.11.2014

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 pořádala hotelová škola Vincenze Priessnitze v Jeseníku soutěž baristů a barmanů.  Naší školu reprezentovali dva studenti v soutěži baristů. Jmenovitě Sebastián Klášterník a Csaba Sille ze třídy HT 3B. Umístění v kategorii „ Junior mistr kávy“ -  Sebastián Klášterník 3. místo a Csaba Sille 10. místo z 15 soutěžících.

10.11.2014

Studenti z Českého Těšína předvedou své gastronomické umění v celostátní soutěži Svačina roku s RIO MARE.

Tisková zpráva

10.11.2014

Letošní ročník oslav Dne stromů se opět vydařil.

12. ročník oslav Dnes stromů jsme zahájili 21. 10. 2014 slvanostní vernisáží, na které byla vyhodnocena fotografická soutěž na téma les, strom, lesní ekosystém.

Zpráva

     

10.11.2014

Od 18.11.u nás bude slečna z Číny, která u nás po 3 měsíce bude učit anglický jazyk nebo jiné předměty v anglickém jazyce.

 

09.11.2014
Krásné podzimní počasí, mnoho nádherných koní, připravení  a natěšeni jezdci, diváci, dobrá nálada, tak by se dala stručně charakterizovat letošní  HUBERTOVA JÍZDA, která se konala 1. 11. 2014 v Chotěbuzi v pořádající stáji U LUKA.   

Hubertova jízda je nazvaná podle patrona lovců a jezdců, svatého Huberta. Touto jízdou se každoročně uzavírá jezdecká sezóna.

06.11.2014

Tak atraktivní nabídku se nedá odmítnout či nevyužít! V rámci odborné praxe oboru hotelnictví a gastronomie nabízíme (po Francii, Řecku, Německu, Anglii, Španělsku, Itálii) po prve destinaci - výjimečnou -  Švýcarsko -  patří mezi světovou špičku jak v gastronomii, tak v hotelnictví a turismu vůbec. S certifikátem o absolvování takové praxe si naši studenti zajistí hvězdnou kariéru, uplatní se po celém světě.

06.11.2014

Dnes 4. listopadu roku 2014 přesně ve 12.00 hod. byl slavnostně v naší škole vysázen buk lesní, a to v botanické zahradě na rohu ulice Tyršově a Komenského za účastí starosty města Český Těšín pana Ing. Víta Slováčka, vedoucího oddělení životního prostředí pana Ing. Petra Nestrašila a dalších zástupců městského úřadu, za velké pozornosti všech medií (tisk, rozhlas i televize) a  včetně našich vybraných studentů -  zástupců všech oborů školy. Buk jsme získali darem v rámci oslav Dne stromů a zajistila nám ho paní Lada Večeřová – referent městské zeleně odboru místního hospodářství. Buk lesní byl vysázen vedle už rostoucího buku zeleného. Ten první symbolizuje součást  hotelovou, obchodní a polygrafickou,  ten druhý symbolizuje součást zemědělskou naší vzniklé sloučením Albrechtovy střední školy.

04.11.2014

V neděli 2. 11. 2014 se konala v prostorech naší školy už po páté „Taneční liga moravskoslezské divize Českého svazu tanečního sportu 2014 o cenu starosty města“. Na parketu v naší víceúčelové hale se postupně střídaly páry tanečníků ve společenských i latinskoamerických tancích v kategorii děti, junioři, dospělí, od nejnižší až po nejvyšší taneční třídu. Byla to úchvatná podívaná. Mezinárodní porota to neměla vůbec lehké. Vyhráli nejlepší.

04.11.2014

Jak nás informovala kolegyně, učitelka, předsedkyně předmětové komise cizích jazyků na škole paní Mgr. Libuše Kohutová,  byla zvolena na následující dva roky do funkce předsedkyně Asociace učitelů angličtiny v ČR. Blahopřejeme! Teď budeme mít vše z „první ruky“J. Věříme, že úroveň jazykového vzdělávání tímto u nás  získá.

03.11.2014
03.11.2014

Dne 29. 10. 2014 se konala soutěž v Cieszyně. VI. ročník  - Beskidzki konkurs młodych kucharzy. 

Michal Mrázek ze třídy KČ 3. B obsadil v silné mezinárodní konkurenci páté místo. Michala na soutěže připravuje učitel odborného výcviku Václav Vojcik. 

Blahopřejeme!!!

       

03.11.2014

Zástupci školního ekotýmu (6 studentek oboru hotelnictví a 4 oboru polygrafie) s koordinátorkou EVVO paní Mgr. Pavlou Tomisovou  a paní ředitelkou převzali ocenění za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezského kraje. Vše proběhlo na slavnostním gala odpoledni v Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

31.10.2014

Naše škola, vedle několika dalších vybraných hotelových škol v ČR, dostala nabídku spolupráce od SEYCHELLES TOURISM ACADEMY, kterou nám zprostředkoval pan velvyslanec České republiky v Addis Ababě v Etiopii. Víte, kde jsou Seychelles? Jsou to ostrovy v Indickém oceánu. více na http://www.seychellestourismacademy.edu.sc. Spolupráce se týká oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Tak takového partnera jsme tu ještě neměli.

29.10.2014

Z iniciativy Studentského parlamentu se ve čtvrtek 23. 10. 2014 uskutečnilo první setkání zástupců studentů a ředitelky naší školy. Na stole v ředitelně od 7.30 h vonělo čerstvé pečivo a ovocný čaj, vše připravil pan Pavel. Prostor k mluvení dostali hlavně studenti. Přišli se zajímavými názory, i kritickými, s řadou podnětných návrhů, od paní ředitelky se jim dostalo vysvětlení k problémům větším i menším, dostavilo se pochopení i vzájemné porozumění, zazněla i pochvalná hodnocení. Z plánované půlhodiny tu byla celá hodina a příslib, že setkání budou pokračovat. Organizačně zajišťuje koordinátor SP pan Mgr. Pavel Cieslar.

29.10.2014

Na jaře ředitelka školy a děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy. Ve středu 22. 10. 2014 se konala už třetí schůzka zástupců obou stran. Ve škole jsme hostili pět vědeckých pracovníků. Cílem bylo stanovení společných aktivit na letošní školní a akademický rok. Určitě se máme na co těšit. Na programu budou zajímavé zážitkové prezentace, výjezdy, návštěvy, exkurze, workshopy. Spolupracovat budeme i na přípravě prací v rámci SOČ.

29.10.2014

SOMMELIER ČR 2014 - Kategorie „TALENT“ 15.října 2014 probíhal v Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí již 17.ročník soutěže TROPHÉE BOHEMIA SEKT, SOMMELIER ČR 2014.

Cílem soutěže „TROPHÉE BOHEMIA SEKT – SOMMELIER ČR “ o nejlepšího sommeliera České republiky, je rozvíjet a propagovat profesi sommeliera, znalost vín a přátelství mezi odborníky v oboru sommelierství.

21.10.2014