Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Nástavba

Našim žákům a studentům, jejich rodičům, pedagogům teorie a praxe, našim provozním a ekonomickým zaměstnancům, podnikatelským partnerům, partnerům sociálním, zřizovateli MSK, Městu Český Těšín, všem, se kterými naše škola spolupracuje a také uchazečům o studium u nás, kteří bojují v přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 – našim budoucím žákům a studentům přejeme krásné, ale hlavně pohodové a slunečné Velikonoce! Děvčatům „mokrého šmirgustu“!

18.04.2019

Další informace k přijímacímu řízení obdržíte od nás dle zákona na konci března 2019.

Uchazečům o maturitní obor M zašleme informace o termínu a podmínkách přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se budou  konat - pro 1. místa v pátek 12. 4. 2019 – pro 2. místa v pondělí 15. 4. 2019 u nás v budově školy na ulici Tyršově 611/2 v Českém Těšíně.

Uchazečům o učební obor H – pekař, řezník-uzenář, jezdec a chovatel koní, tiskař, sladovník-pivovarník - zašleme informace o ústním pohovoru, který se bude konat dne 15./16. 4. 2019 u nás.

Nezapomeňte si vyzvednout na poště námi zaslaný dopis s modrým pruhem!

Výsledky přijímacího řízení  budou sdělovány dle zákona nejdříve v termínech po 22. dubnu 2019.

Přejeme vám hodně zdaru! Ať vám to vyjde! Těšíme se na vás!

10.04.2019

Během příštího školního roku 2019/2020 se naši žáci budou setkávat v hodinách anglického jazyka a také v odborných hodinách se slečnou Courtney Nicole Kobos, která díky Fulbrightově komisi bude působit na naší škole a jejím úkolem bude konverzovat s našimi žáky v anglickém jazyce, více v odkaze Info pro rodiče a žáky

08.04.2019

Naši žáci ve čtvrtek a v pátek 21. 3. - 22. 3. 2019 předvedli bravurní výkon v celostátní konverzaci v cizích jazycích v Poděbradech!!!

Míša Turanová z HT 2. A získala 1. místo v 1. kateg. v německém jazyce.

Ondřej Byrtus z HT 4. B získal 2. místo ve 2. kateg. v anglickém jazyce.

Čtěte více v odkaze HOTELOVÁ.

GRATULUJEME !!! COOL !!!

23.03.2019

Majáles studentů českotěšínských středních škol po roční pauze letos opět bude díky iniciativě paní starostky Gabriely Hřebačkové (děkujeme!!!) a naší školy. Na úvodním setkání zástupců města Český Těšín a zástupců všech středních škol bylo ustanoveno nové pojetí této tradiční akce. Majáles bude pro všechny ročníky  středních škol a navíc pro nejstarší žáky škol základních. Termín konání letos byl stanoven na pátek 31. května 2019 v dopoledních hodinách, měl by být i do budoucna s vazbou na městský svátek Den dětí. Průvod městem a symbolické předání klíče od bran města, včetně kulturního programu na náměstí, zůstává. Možná toho bude ještě víc! Záleží, s jakou iniciativou přijde letošní přípravný výbor majálesu, složený ze zástupců studentů a učitelů všech středních škol. Naše škola se ujala nemalého úkolu, stala se hlavním pořadatelem Majálesu 2019.

Těšíme se na společnou velkolepou oslavu mládí v našem městě!

Děkujeme Městu Český Těšín za velkou podporu.

 

15.03.2019
15.03.2019

Naše "přání" otevřít nový obor bylo "vyslyšeno"! Na základě rozhodnutí Ministerstva školství ČR otevíráme od září 2019 nový obor s vazbou na vysokou uplatnitelnost na trhu práce, a to obor Sladovník-pivovarník (v rámci oborové skupiny výrobce potravin). To tu ještě nebylo! V ČR jsme jedna ze dvou státních škol s nabídkou tohoto lukrativního oboru vzdělávání. Ojedinělost oboru je výjimečná! Výuka bude probíhat prioritně v denní formě vzdělávání, jsou možné i jiné formy dle požadavků a skladby uchazečů o studium. Posoudíme každého uchazeče individuálně, přijati mohou být i uchazeči, kteří dříve získali střední vzdělání v jiném oboru. Kontaktujte nás - telefon 558 425 201, 739 204 582 nebo navštivte naši školu,poradíme, vysvětlíme!

28.02.2019

 Dne 25. ledna vystoupením na Slavnostech odborného vzdělávání Albrechtovy SŠ -  SOVA 2019 – se rozloučila další generace členů školní skupiny drumline – našich skvělých bubeníků. Děkujeme všem dosavadním členům drumline  za vzornou reprezentaci naší školy. Každé vystoupení bylo vždy ojedinělé, obohacující, překvapivé, působivé…..Školní skupina drumline tímto nekončí. Nově bude ustanovená na začátku září 2019 tedy v příštím školní roce. Těšíme se na vás! Přihlásit se můžete již teď u „koučky“ paní Mgr. Agáty Sochorové.

18.02.2019

NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ„BADATELSKÁ ČINNOST ŽÁKŮ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL”

 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vás zvou na vzdělávací seminář, pro učitele, který je tradiční součástí konference „Setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji“. více v odkaze EVVO - aktuality.

07.02.2019

Už po sedmé se konala u nás soutěž – simulace výběrového řízení zn. „Hledám práci“, opět ve dvou kategoriích – obory učební a maturitní. Finále proběhlo před porotou, ve které zasedli výjimeční hosté jednatelé a ředitelé našich partnerských společnosti a firem – NETIS, a.s., Globus Havířov, tiskárna Finidr, Mitrenga, UNIHOST, Úřad práce. Vítězem první kategorie se stal Vojtěch Cmíral, druhé Viktorie Orámová. Blahopřejeme! …a konstatujeme, že simulace to tak úplně nebyla, protože porotu tvořili skuteční zaměstnavatelé. Děkujeme jim za to!

06.02.2019
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1