Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Nástavba

Provoz sekretariátu v těchto dnech omezen na dobu od 8.00 h do 14.00 h (zvoňte u vstupu do budovy).

POZOR! Ve středu 13. 2. 2019 z důvodu konání školení sekretariát uzavřen. Omlouváme se!

Všem přejeme krásný a pohodový týden!

01.03.2019

Naše "přání" otevřít nový obor bylo "vyslyšeno"! Na základě rozhodnutí Ministerstva školství ČR otevíráme od září 2019 nový obor s vazbou na vysokou uplatnitelnost na trhu práce, a to obor Sladovník-pivovarník (v rámci oborové skupiny výrobce potravin). To tu ještě nebylo! V ČR jsme jedna ze dvou státních škol s nabídkou tohoto lukrativního oboru vzdělávání. Ojedinělost oboru je výjimečná! Výuka bude probíhat prioritně v denní formě vzdělávání, jsou možné i jiné formy dle požadavků a skladby uchazečů o studium. Posoudíme každého uchazeče individuálně, přijati mohou být i uchazeči, kteří dříve získali střední vzdělání v jiném oboru. Kontaktujte nás - telefon 558 425 201, 739 204 582 nebo navštivte naši školu,poradíme, vysvětlíme!

28.02.2019

DOD 1 se uskutečnil v úterý 4. prosince 2018 od 10.00 - 16.00 h v hlavní budově školy na ulici Tyršově 611/2 jako obvykle včetně zajímavého doprovodného programu. Proběhl už 22. ročník odborné soutěže Mladý barman o cenu starostky města a 21. ročník soutěžního veletrhu fiktivních firem Intersalon 2018, to vše s mezinárodní účastí a s dalšími atrakcemi a aktivitami.

 

Dny otevřených dveří 2 a 3 se uskutečnili v sobotu dopoledne 26. 1. 2019 od 9.00 do 12.00 h a v úterý 29. 1. 2019 celý den od 10.00 do 16.00 h. V doprovodném programu juniorská sommelierská soutěž Těšínská karafa, soutěž Hledám práci a další prezentace všech oborů. Pokud jste nestihli, zveme vás na individuální DOD! Určitě se přijďte podívat! Rádi vás uvítáme!

 

Individuální DOD pro vás zajistíme v  každý vyučovací den

od 8.00 h – 15.00 h !!!

28.02.2019

NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ„BADATELSKÁ ČINNOST ŽÁKŮ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL”

 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vás zvou na vzdělávací seminář, pro učitele, který je tradiční součástí konference „Setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji“. více v odkaze EVVO - aktuality.

07.02.2019

Už po sedmé se konala u nás soutěž – simulace výběrového řízení zn. „Hledám práci“, opět ve dvou kategoriích – obory učební a maturitní. Finále proběhlo před porotou, ve které zasedli výjimeční hosté jednatelé a ředitelé našich partnerských společnosti a firem – NETIS, a.s., Globus Havířov, tiskárna Finidr, Mitrenga, UNIHOST, Úřad práce. Vítězem první kategorie se stal Vojtěch Cmíral, druhé Viktorie Orámová. Blahopřejeme! …a konstatujeme, že simulace to tak úplně nebyla, protože porotu tvořili skuteční zaměstnavatelé. Děkujeme jim za to!

06.02.2019

Těšínská karafa - prestižní juniorská sommelierská soutěž  se uskutečnila u nás 29. 1. 2019, a to  už 13. ročník. Její vysoká úroveň je konstantní. Hodnotu soutěže shledáváme nejen v šíření znalectví vína v našem regionu, ale i v tom, jak se nám daří dosahovat výjimečné kvality díky spolupráci s osobnostmi českého sommeliérství a díky účasti soutěžících z renomovaných hotelových škol nejen MSK ale celé ČR. V porotě od prvního ročníku zasedají top sommeliéři a vinaři pod vedením pana Libora Nazarčuka. Do soutěže se přihlásili opět letos reprezentanti mladí sommelireři kadeti a znalci takových hotelových škol jak Ostrava Hrabůvka, Opava, Brno Charbulova, Tišnov nad Lomnicí, Poděbrady a dokonce Nové Zámky ze Slovenska. Vítězství v kategorii znalec získala Anna Holčapková z HŠ Poděbrady, v kategorii kadet Lucie Ambrožová z HŠ Opava, domácí měli třetí místa v obou kategoriích – kadet Dominik Stenon, znalci sestry Babicovy. Blahopřejeme všem! Těšíme se na Karafu v roce 2020.

06.02.2019
 
U příležitosti 150. výročí odborného vzdělávání na Těšínsku, 200 let od narození knížete Albrechta zakladatele školy, 5 let novodobé historie naší školy a u příležitosti ukončení rekonstrukce hlavní školní budovy na ulici Tyršově se uskutečnil v pátek 25. 1. 2019 oslavný akt s prezentací školy za přítomnosti zástupců zřizovatele školy MSK, zástupců města Český Těšín, zástupců podnikatelských partnerů celého regionu, ředitelů spolupracujících ZŠ, SŠ, včetně zahraničních z PL a SK, zástupců VŠ, ředitelů stavebních firem, projekčních kanceláří, státních dozírajících orgánů a dalších hostů. Byl to Den "D" - den "díkůvzdání" školy za podporu v období proměn v letech 2013 - 2018. Poděkovali jsme všem! Zjevil se i kníže Albrecht. Největší poděkování a obdiv si určitě zaslouží naši žáci, kteří reprezentovali školu - vlajkonoši, recitátoři, tanečníci, uvaděči, průvodci, hostezky, bubeníci, kuchaři, hotelovácí, číšníci a další. Nejvíce ohromil všechny banketní způsob obsluhy. To tu ještě nebylo za posledních 5 let, co za 5 let za celých 150 let !!! Děkujeme!

 

27.01.2019

Opět po roce budou u nás hostovat studenti ze zahraničí. Díky projektu Edison přijede šest studentů z celého světa, kteří budou ubytování v rodinách našich žáků, kde budou se studenty komunikovat v anglickém jazyce. V hodinách cizích jazyků představí prezentace svých zemí v anglickém a ruském jazyce, což přispěje ke zlepšení poslechových a komunikačních dovedností, vice v odkaze Info pro rodiče.  

21.01.2019

29. 1. 2019 se koná v prostorách školy, v hlavní budově, na ulici Tyršově,  XIII. ročník Těšínské karafy. Přijďte soutěžit, povzbudit, naučit se servírovat víno ……

Propozice a přihlášku najdete v odkaze HOTELOVÁ.

10.12.2018

„O cenu starostky města“

Albrechtova střední škola pořádá 4. 12. 2018 soutěž barmanů juniorů

 

Výlsedková listina

Plakátek

05.12.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1