Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

Škola vznikla v Českém Těšíně ke dni 1. 7. 2013 sloučením dvou středních škol: 

Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou.

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA

  je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem     

  KAMPUS ODBORNOSTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ - NOVÁ ÉRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2014

Podrobné informace týkající se každého oboru jednotlivě najdete v sekcích

HOTELOVÁ - OBCHODNÍ - POLYGRAFICKÁ - ZEMĚDĚLSKÁ

Albrechtova střední škola pořádá dne 30. října 2014 cyklojízdu po trase greenway.

Sraz účastníků ve čtvrtek 30. října 2014 v 8,00 hodin před školou na ulici Tyršově.

Akci organizuje Ing. Zdeněk Mruzek. Srdečně zveme zájemce o cyklojízdu.

20.10.2014

Z technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny v hlavní budově na ulici Frýdecká 32 ) bude chod ekonomického úseku a sekretariátu  školy omezen. Kontakt možný pouze mobilní  na číslo 739 204 582 . Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Děkujeme za pochopení.

17.10.2014

„Jazykem gastronomie je  francouzština“  tato slova zazněla dnes v ředitelně z úst našeho absolventa Martina Kurowského, obor gastronomie,  rok ukončení 2005.  Martin působí na Azurovém pobřeží v jižní Francii ve městě Toulon a v Česku je jen jednou za rok maximálně  na tři týdny. Jsme rádi, že část tohoto drahocenného času věnoval nám a navštívil naši školu. Více v dopise, který napsal před časem paní třídní učitelce.

Dopis

 

16.10.2014

Srdečně zveme k oslavám Dne stromů, které se budou konat ve dnech 21. a 22. října 2014 v multimediální učebně Albrechtovy střední školy na ulici Tyršově.  

Akce je organizována pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost v Českém Těšíně.

16.10.2014

V tomto školním roce se naše škola opět účastní charitativní akce. Tentokrát se jedná o sbírku pod názvem - Pokojíček pro Ellen. Ellen je pětiletá holčička, která si už ve svém životě prožila spoustu bolesti a trápení. Sbírka je celoroční a jejím cílem je přinést do života Ellenky aspoň trochu radosti prostřednictvím nového bezbariérového pokojíčku.  Díky štědrosti návštěvníků  „Těšínského krmáše“ a Ekofilmu se již podařilo nasbírat 6.310 Kč. Za každý další dar budeme velice vděční.

10.10.2014

Naše škola už po druhé byla dějištěm Ekofilmu (vedle Ostravy a Karviné) ve dnech 2. - 5. 10. 2014. V prostorách "prozatímního kinosálu" ve více účelové hale na Frýdecké celkem 54 filmů  shlédlo 1 500 dětí, žáků a studentů ze zúčastněných 18 škol mateřských, základních a středních - více na http://www.ss-hop.cz/aktivity_2/evvo/aktuality_evvo.html

V sobotu 4. 10. 2014 na galavečeru s vyhlašováním vítězů festivalu v hotelu Mamaison v Ostravě s účastí ministra životního prostředí, hejtmana MSK, primátora a dalších převzali zástupci naší školy - paní ředitelka a paní koordinátorka EVVO - z rukou organizátorů "sošku anděla". Soška je projevem díku všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Ekofilmu. Děkujeme cca 200 našim studentům- pořadatelům, hosteskám, uváděčům, prezentérům,  dále kolegům pedagogům i nepedagogům, technické četě, panu promítači a hlavně školnímu ekotýmu a paní Mgr. Pavle Tomisové - koordinátorce EVVO na škole.  

     

03.10.2014

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu 22. ročníku Turnaje v netradičních sportovních disciplínách s mezinárodní účastí dne 24. 9. 2014 v naší škole. Poděkování patří hlavně celému organizačnímu týmu, všem našim reprezentantům a dalším účastníkům-sportovcům, všem kolegům u jednotlivých disciplín, servisním studentům, provozním zaměstnancům a dalším. Mimořádné ohodnocení a poděkování vyjadřujeme Mgr. Ivanu Makajovi, předsedovi PK TV a řediteli turnaje za atmosféru plnou zdravé soutěživosti a bojovnosti.

P.S. Turnaj měl nejen slavnostní zahájení, ale i slavnostní zakončení, a to se stejným počtem účastníkůJ.

 

Vedení školy

27.09.2014

Ve dnech 12. a 13. září 2014 pořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně již 11. ročník biojarmarku, který byl zaměřen na propagaci zdravé výživy, biopotravin a prezentaci ekologického zemědělství. Biojarmark byl organizován v rámci Těšínského krmáše.

24.09.2014

Z iniciativy studentů 3. ročníku třídy AGE3. (obor agropodnikání a ekologie) a za podpory studentského parlamentu se uskutečnila 16. 9. 2014 „Bažantka 2014“ pro letošní  první ročníky. Nejtěžší nejnáročnější zkoušku teoretickou i praktickou  J  absolvovali žáci a studenti oborů zemědělských,  obory hotelnictví to zase víc bolelo, polygrafové se nám pěkně zbarvili. No prostě stát se studentem naší střední školy není lehké. Bažanti, to nejhorší už máte za sebou, teď už stačí jen se učit! Odvetu si dáte za dva roky.

      

  

16.09.2014

V gastronomické soutěži střední škol s názvem „Z kuchyně paní Tetlové“  zvítězila dle odborné poroty Soukromá SOŠ Třinec, dle hodnocení návštěvníků pak naše škola. V soutěží zemědělských a technických středních škol s názvem „Traktorová etuda“ získali první místo reprezentanti SOŠ Frýdek-Místek. Blahopřejeme!

  

16.09.2014

Přes rok připravovaná akce na podporu přírodovědného a technického vzdělávání, na podporu regionální gastronomie „Těšínský krmáš“, jehož pořadateli byli: Rodinná farma Koňakov, naše škola a město Český Těšín, proběhla ve dnech 12. – 13. 9. 2014 v areálu KaSS Střelnice, podél hraniční řeky až do Parku A. Sikory. Akce splnila veškerá očekávání. Návštěvníci byli nadmíru spokojeni, plní nových poznatků a dojmů mile stráveného času.

  

16.09.2014

Výsledky Malé soutěže Velkého krmáše

Všechny třídy pod vedením pedagogů navštívily Těšínský krmáš a většina z nich se aktivně a svědomitě Malé soutěže zhostila.

Výsledky

1. místo / 65 bodů - G2/ŽI

2. místo / 61 bodů - KČZ/VL

3. místo / 60 bodů - PG1./LJ

Sladká odměna k vyzvednutí (pedagogický dozor nebo třídní učitel) u SI. 

14.09.2014

Přečtěte si v záložce „Info o škole“/“Reference“.

03.09.2014

ve dnech 12. – 13. 9. 2014 od 10.00 do 20.00 v areálu  Střelnice až po Park A. Sikory.

Plakát zde. Leták-program 

30.08.2014

Máte po maturitě nebo po vyučení (v jakémkoliv oboru) a do práce vás nic netáhne, můžete pokračovat ve studiu u nás a za pouhý jeden rok od září 2014 do června 2015  v denní formě získat další kvalifikaci – výhodný „zdvojený“ obor kuchař-číšník. Kvalitu odborné přípravy zaručujeme! No, to stojí určitě alespoň  za zamyšlení!

30.08.2014

PŘIHLÁŠKY podávejte poštou nebo na sekretariátě (vyjádření lékaře k přihlášce je nutné, přijímací zkoušky se nekonají). Neváhejte, využijte možnost a přihlaste se ještě na naši školu! Těšíme se na zahájení školního roku 2014/2015 s vámi. ZÁLEŽÍ VÁM NA VAŠEM VZDĚLÁNÍ, NÁM ANO!.

VOLNÁ MÍSTA dle oborů v podzáložce "Přijímací řízení" ZDE

30.08.2014
Písemná ZZ - 4. 9. 2014 v 8.00 hod. na Frýdecké 37
Praktická ZZ - 8. - 10. 9. na určeném pracovišti (informace obdržíte u písemné ZZ)

Ústní ZZ - 18. 9. 2014 v 8:00 hod. na Frýdecké 32

25.08.2014

Složitý školní rok 2013/2014, ve kterém probíhal u nás proces slučování, byl završen řadou významných úspěchů. Na konci „roku jedna“  jen v průběhu června 2014 naše „nová“ Albrechtova střední škola obhájila čestné místo mezi nejlepšími gastroškolami regionu, získala už podruhé v Praze mezinárodní titul „Eco-schools“, byla oceněna občanským sdružením Člověk v tísni titulem „Světová škola“, stala se na základě smlouvy o spolupráci  „Fakultní střední školou“ Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava.  Úspěchy školy byly dosaženy za významné podpory zřizovatele Moravskoslezského kraje. Děkujeme paní Mg. Věře Palkové, náměstkyni hejtmana pro oblast školství, panu PaedDr. Liboru Lenčovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu. Krásné prázdniny  – žáci a zaměstnanci školy

23.07.2014

Ministr školství pan Marcel Chládek, pan Richard Brabec ministr životního prostředí, ministr kulutry pan Daniel Herman a ministr zemědělství pan Marian Jurečka - všichni čtyři udělili (viz v příloze) záštitu "Těšínskému krmáši", který se uskuteční ve dnech 12. - 13. 9. 2014 podél hraniční řeky  od areálu Střelnice po areál Parku A. Sikory. Naše škola je spolupořadatelem této významné akce vedle Ekofarmy Koňakov a Města Český Těšín. Bude to velkolepá událost, kterou si určitě nenechejte ujít! Všichni jste srdečně zváni! Žáci ZŠ, SŠ, studenti VŠ, rodiče, přátelé, hosté, partneři, odborná i laická veřejnost, rodiny s dětmi, ...vše na podporu přírodovědného a technického vzdělávání, na podporu regionální gastronome, na podporu zemědělství a zpracovatelského průmyslu u nás, na podporu rozvoje našeho těšínského regionu!

Záštita ministra Chládka

21.07.2014

Rodiče a žáci 9. tříd ZŠ!  Uchazeči o studium u nás! Zápisový lístek jste nejspíše odevzdali na jinou školu, zvažte toto rozhodnutí. Ještě je čas! Není přece jen lepší studovat zajímavý obor, který vás bude bavit pro jeho zaměření a další uplatnění. Vyučované předměty vám budou přinášet  poznání z odborných oblastí, budou doplněná o praktická cvičení, exkurze, podnikové stáže, včetně zahraničních a s těsnou vazbou na vysoké školy těchto zaměření. Zvažte případný přestup na obor, o kterém jste uvažovali, na obor polygrafie či obor ekologie. Do konce září 2014 lze ještě přestup uskutečnit, umožňuje to školská legislativa i naše škola!

28.06.2014

Dne 19. 6. 2014 v Praze členové našeho školního ekotýmu s paní koordinátorkou EVVO  Mgr. Pavlou Tomisovou převzali certifikát o udělení titulu Eco-schools už po druhé na období 2014 – 2016.  Mezinárodní titul Ekoškola je oceněním škol, ve kterých žáci s učiteli snižují  ekologický dopad provozu školy a zlepšují její prostředí. Certifikát uděluje Sdružení TEREZA, MŠMT a MŽP s podpisem ministra školství PhDr. Marcela Chládka, MBA a ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a ředitele Sdružení Mgr. Petra Daniše.  Děkujeme!

24.06.2014

Naši studenti, hlavně oboru hotelnictví a oborů gastro, ale i dalších absolvují i letos odborné praxe a prázdninové stáže v excelentních turistických střediscích tuzemských (Luhačovice, Karlovy Vary přímo hotel Pupp, atd.) a také v zahraničních - v Německu, Řecku, Španělsku, Itálii. Ve slunné italské Calabrii jsme letos poprvé. Přejeme všem, ať praxe splní veškerá očekávání, ať se všichni vrátí v září v pohodě a plní nových poznatků, bohatých odborných i jiných zkušeností a krásných zážitků, dojmů.

22.06.2014

Tip na prázdninovou sobotu! Na jezdecké aréně v centru podhorské turistické obce Dolní Lomná se uskuteční vozatajské závody na celorepublikové úrovni s mezinárodní účastí. Žáci našeho oboru jezdec a chovatel koní (obor ojedinělý v celém MSK) budou plnit čestné funkce při organizaci závodů za iniciativního vedení pedagogů -  Ing. Zdeněk Mruzek, Ing. Dalibor Šigut a Ing. Roman Tomáš. Přijďte se podívat v sobotu dne 19. července 2014 do Dolní Lomné na jedinečnou událost. Zve ředitel závodu pan Holešovský, starostka obce Dolní Lomná a ředitelka naší školy.

22.06.2014

Žáci a studenti oborů gastro pod vedením paní Ing. Pavlíny Zuzčákové zajišťovali cateringové služby na akci "Finidrácký den" k 20. výročí  tiskárny FINIDR. Akce se uskutečnila v první letní den v sobotu 21. 6. 2014 v Dolní Lomné. Děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

22.06.2014

Ano, je to tak! Naše škola se stala k 19. 6. 2014 "Fakultní střední školou"  na základě smlouvy podepsané mezi naší školou a Vysokou školou báňskou - Technickou Univerzitou Ostrava, hornicko-geologickou fakultou. Smlouvu podepsal děkan fakulty pan Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., http://www.hgf.vsb.cz/cs/o-fakulte/ridici-a-spravni-organy/vedeni-fakulty/  a  naše paní ředitelka. Hornicko-geologická fakulta je nejstarší na VŠB, byla založena v roce 1716. Spolupráce naší školy s fakultou bude v oblasti environmentální. Vypukne to po prázdninách a vy se dozvíte více.

22.06.2014

Už víme, co je Fair Trade
Ve čtvrtek 12.6,2014 se studenti některých tříd naší školy zůčastnili přednášky slečny Nicolety Ursescu na téma Fair Trade. Nicoleta nám formou prezentace v anglickém jazyce a názorných video nahrávek osvětlila, o co jde a jaké jsou principy Fair Trade.

15.06.2014

Naše škola splnila podmínky pro získání prestižního titulu „Světová škola“. Dne 12. června 2014 v Praze byl náš projekt ohodnocen jako nejlepší mezi školami v celé ČR. Děkujeme pedagogů i žákům realizačního týmu. Velké poděkování patří také zástupkyni pro ekonomiku na naší škole paní Ing. Halině Twardzikové. Všem blahopřejeme!

11.06.2014

V soutěži o nejlepší návrh plakátu pro „Těšínský krmáš“ vyhrála naše žákyně Iveta Mikulová, obor aranžér 3. ročník. Grafika plakátu  bude základem pro celý vizuál velkolepé akce připravované na 12. – 13. 9. 2014 v našem městě…. a naše škola bude u toho jako spolupořadatel vedle Ekofarmy Koňakov, vedle Města Český Těšín, vedle Ministerstva zemědělství, Hospodářské komory, atd.  „Krmáš“ se uskuteční pro řádově tisíce účastníků  (děti, mládež, školy základní i střední,  veřejnost odborná i laická, VIP hosté), a to  v areálu od Kulturního  a společenského střediska „Střelnice“  podél hraniční řeky až do parku A. Sikory. Akce bude zaměřená na podporu zemědělství, přírodovědného vzdělávání, na pobavení, apod. Určitě se přijďte podívat! Další bude až za tři roky!

10.06.2014

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 v Černinském paláci (sídle Ministerstva zahraničí ČR) převezme Lenka Czudková, studentka oboru ekologie třídy E4., v doprovodu paní Ing. Anny Hromkové ocenění za úspěšnou výtvarnou práci  z celkem 146 zaslaných do 17. ročníku  soutěže Klubu ekologické výchovy, vše za účasti VIP hostů z České komise UNESCO, Českého Zeleného kříže,  MŠMT a dalších organizací. To, na kterém přesně předním místě se Lenka umístila, se dozví až přímo na místě. Bude to místo třetí, druhé nebo první???? Už teď blahopřejeme!

03.06.2014

Naši studenti postoupili do celostátního kola SOČ(!) – středoškolská odborná činnost.  Pak už je jen mezinárodní kolo(!!!). Petr POLOCZEK a Jakub PAJAK, oba 1. ročník třída AGE1.,  pod vedením Ing. Anny Hromkové, uspěli s odbornou  prací „Těšinit“. Regionální patriotismus zapůsobil! BLAHOPŘEJEME A DRŽÍME PALCE na finále dne 13. – 14. 6. 2014 v Plzni.

23.05.2014

V našem školním pracovišti praktického vyučování - v kavárně AVION - se konala oslava 10. výročí uvedení představení "Těšínské nebe- CIeszyńskie niebo" autorů: Renata Putzlacher, Jaromír Nohavica-, Radovan Lipus, Tomáš Kočko. Všichni byli u toho a všichni si pochutnali na narozeninovém dortu našich cukrářů. Chcete důkaz, je zde. Na fotu vpravo paní učitelka Bc. Jiřina Králová.

Foto

23.05.2014

„Velká řeka malých věcí…z Těšína až do Afriky“ – slogan  velkolepé akce naší školy, která se uskutečnila  dne 7. 5. 2014  od 10.00 – 15.00 hod. na náměstí v Českém Těšíně na podporu Afriky za účastí široké veřejnosti, sponzorů a partnerů. Víte, že v Africe se chodí pro vodu několik hodin denně. Víte, že průměrná vzdálenost, kterou musí ženy a děti urazit, je 6 km. Děkujeme celému projektovému týmu žáků a učitelů za zajištění a uspořádání tak významné akce a hlavně pedagogům společenských věd – Mgr. Ivo Doseděl, Mgr. Jana Klusková, Mgr. Drahoslava Žilková. Věříme, že s takovými aktivitami si titul „Světová škola“  v červnu v Praze vybojujeme.

13.05.2014

Letošní třída G2.  nástavbového maturitního oboru gastronomie s panem třídním Ing. Lumírem Havrlantem a některými kolegy učiteli  natočila pro paní ředitelku maturitní  klip. Chcete se na něj podívat? Je zde.

Být a zůstat „HAPPY“  v každé situaci je důležité. Hodně zdaru všem u maturitních a závěrečných zkoušek! Vaše Ř

05.05.2014

Žáci oboru aranžér pod vedením paní Mgr. Kamily Liberdové  se podíleli na přípravě první výstavy výtvarných děl Galerie MOST v sídle Euroregionu Těšínské Slezsko (naproti Avionu u hraničního mostu) ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění Českého Těšína. Výstava prezentuje dílo regionálního výtvarníka, malíře, kreslíře, grafika a aranžéra Hanse Jana Mrogaly (1914 – 1975) u příležitosti  výročí 100 let od jeho narození. Dcera umělce paní Brigita navštívila naší školu a dokonce nám věnovala pár autorských originálních děl. Zrodila se myšlenka pojmenovat školní ateliér oboru aranžér na růžové budově čestným jménem H. J. Mrogaly.

 

25.04.2014

Do poslední aktivity se zapojil tým cca 30 žáků hlavně z oboru cukrář a hotelnictví pod vedením Bc. Pavla Cieslara a Ing. Radomíra Holého. Více najdete na níže uvedené adrese. Fotografie pořídila Lenka Czudková, obor ekologie, třída E4.

http://www.activecitizens.cz/2014/04/v-ceskem-tesine-meli-generalku-na-velikonoce/

16.04.2014

Z šesti přihlášených prací postupuje dále pět!!! O úspěch v krajském kole bude dále bojovat práce na téma: „Těšinit“, „Těšíňka“, „Historie části obce Bystřice Paseky“, „Čistota vody“, „Bioplynové stanice“. Barvy Albrechtovy střední školy budou hájit:  Petr Poloczek (u dvou pracích), Jakub Paják oba AGE1., Jan Ondroušek, Václav Zahraj oba AG3., Veronika Tillová, Eva Martynková obě E3., Lucie Syrová AGE2.  Krajské kolo se uskutečni už 13. 5. 2014 na VŠB – TU Ostrava.

Držíme palce i tentokrát!

15.04.2014

Z iniciativy letošních maturantů se připravuje maturitní ples pro všechny obory denního i dálkového studia školního roku 2013/2014, a to v termínu – pátek 30. 5. 2014! Je nutno projevit zájem zakoupením vstupenky v ceně 200,- Kč do středy 23.. 4. 2014 do 10.00 hod. u Barbory Gavendové, třída HT4.A, e-mail: barca.gawe@seznam.cz  nebo u Zuzany Crhové, třída AG4., e-mail: zuzana.crhova@gmail.com.

10.04.2014

Výsledky soutěže -  10 nejlepších řešitelů

1.  Aneta Srncová                HT2B               43 bodů

2.  Timotheus Koukol          PG2                 36 bodŮ

3.  Jakub Heczko                 HT2A               31 bodů

31.03.2014

Naše studentka Marcela Michalčíková, obor hotelnictví, třída HT4.A, se přihlásila do „exotické“ soutěže z korejské literatury, kterou pořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav Dálného východu FF ve spolupráci s LIterature Translation Institute of Korea. Marcela byla jediná středoškolačka mezi soutěžícími a umístila se na krásném 11. místě. Tak to jsme tu ještě neměli!....autorku úspěšné eseje z korejské literatury. Přejeme hodně zdaru v dalším studiu na UK v Praze na koreanistice.

26.03.2014

Student Jiří Ciupa, 1. ročník oboru hotelnictví, třída HT1.A, dorostenecký brankář MFK OKD se zařadil mezi nejlepší sportovce a  "Talenty roku 2013" a převzal si krásnou trofej v Karviné. Tento gólman je oporou karvinského dorostu, vloni se dostal do reprezentačního kádru, úspěšně zvládl stáž a testování v liverpoolském fotbalovém týmu FC Everton. "Chtěl bych se posunout dále ...taky musím zabrat ....s angličtinou..." prohlásil Jirka v médiích. Držíme palce! Ať všechno vyjde!

23.03.2014

Ve tvaru nového loga školy vytvořily žákyně 1. ročníku oboru cukrář  Skyvová Lucie a Petrášová Marie pod vedením  paní učitelky odborného výcviku Bc. Anny Čunderlové  značkový školní dezert, tzv. „Albrechtka“ či „Albrechtova roláda“ či  „Albrechtův dezert“ . Chutná výborně! Prvními degustátory se stali dne 12. 3. 2014 hosté na slavnostním otevření nového školního  gastrocentra – multifunkční odborné učebny v „růžové“ školní budově.

21.03.2014

Stáhli jsme pro Vás zprávu tiskové mluvčí Nemocnice Třinec zde.

       

21.03.2014

Projekt je realizován v letech 2013 – 2015 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Naši školu reprezentují v projektu pedagogové – Ing. Alice Flachbartová, Mgr. Agáta Sochorová. více…

10.02.2014

Dnes ráno přišel paní ředitelce e-mail od bývalého žáka. Ráda Vám obsah postoupí, drazí současní žáci. Můžete si přečíst zde.

07.02.2014

V budově KÚ  MSK v sále krajského zastupitelstva  jsme dne 29. 1. 2014 pořádali Krajskou konferenci EVVO pod záštitou Mgr. Věry Palkové náměstkyně hejtmana MSK,  s účastí významných osobností v čele s náměstkem hejtmana MSK panem Mgr. Danielem Havlíkem a paní Doc. Dr. Miladou Švecovou, CSc., předsedkyní KEV a garantkou setkání. Děkujeme našemu organizačnímu štábu a hlavně paní Mgr. Pavle Tomisové – koordinátorce EVVO naší školy, dále také paní Ing. Anně Hromkové, vyučující oboru ekologie, studentce 4. ročníku oboru hotelnictví Karolíně Púpalové a také cateringovému týmu naší školy – žákům a kolegům Bc. Pavlovi Cieslarovi, Mgr. Miladě Marcalíkové, Bc. Ivetě Martiníkové. více v médiích.

 

30.01.2014

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NASTARTUJE TVÉ PODNIKÁNÍ

Studenti se zájmem o podnikání získejte pomocnou ruku zde.

Ing. Vanda Palowská

31.05.2013
28.04.2013

 "Tempora mutantur, nos et mutamur in illis."

Čas se mění a my se měníme s ním.

(Publius Ovidius Naso)


31.01.2013