Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Podnikání

Motto: „Nadaných jedinců je právě tolik, kolik jich dokážeme identifikovat.“

30.06.2017

DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - přihlášky odevzdávejte na sekretariátě školy nebo zašlete poštou. Pro všechny obory - přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají.

DALŠÍ INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 739 204 582

01.06.2017

Albrechtova střední škola, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje z Českého Těšína pořádá 20. června 2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma:

„Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium je realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín. Nad sympoziem převzali záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Program je sestaven za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy, Klubu ekologické výchovy Praha, Mendelovy univerzity Brno, Agronomické fakulty, Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z. s. V rámci doprovodného programu se mohou účastnici těšit z výstavy výtvarných a fotografických prací od žáků škol. Jako bonus pro účastníky bude připravena ochutnávka zemědělských produktů z rodinných farem. Více v odkaze: Zemědělská

24.05.2017
Letošní maturitní zkoušky začaly celostátně už 11. dubna písemnými pracemi z ČJL, pokračovaly pak od 2. 5. 2017 didaktickými testy z ČJL, z cizího jazyka a z matematiky. Ty pak vystřídaly zkoušky praktické a ústní od 16. 5., které potrvají do konce měsíce května. Je to prostě maratón(!). Maturanti našich oborů v naší odborné škole přistupují celkem až k 11 (!) dílčím maturitním zkouškám. Kam se hrabou gymnázia....Slavnostní rozloučení abiturientů se školou se uskuteční v pátek 2. 6. 2017 v městském kině Central.
23.05.2017

v pátek 28. dubna  se konalo grilování s rodiči v prostorách Gastrocentra. Přišlo 45 rodičů, prarodičů a příbuzných žáků třídy HT2. A více v sekci HOTELOVÁ

03.05.2017

ve čtvrtek 27. dubna se konal nultý ročník gastronomické a zároveň kulinářské show  rodič x žák v prostorách Gastrocentra, více v sekci HOTELOVÁ

03.05.2017

V pátek 28. 4. 2017 se uskutečnila v polské Pszczyně závěrečná konference přeshraničního ekologického projektu polsko-česko-rakouského. Partnerem za CZ byla naše škola s koordinátorem Ing. Zdeňkem Mruzkem. Prezentaci bravurně  zvládly tři naše studentky Veronika Uhrová, Lucja Pawlas, Natálie Michálková ve třech jazykových verzích - češtině, polštině, němčině. Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k získání certifikátu. Děkujeme také Lukáši Procházkovi za zajištění média-servisu.

02.05.2017

Náš žák oboru cukrář je druhým nejlepším žákem ve svém oboru v Moravskoslezském kraji. Velký dík patří UOV Bc. Anně Čunderlové, která žáky na odborné soutěže připravuje. Více v sekci hotelová.


28.04.2017

Po úspěšném třídenním Těšínském krmáši v roce 2014 a dle ujednání po třech letech ve spolupráci s Rodinnou farmou Koňakov pořádáme akci  ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 2017 v Koňakově u Českého Těšína ve dnech 16. – 17. června 2017. Srdečně všechny zveme! více na přiloženém plakátě v záložce v sekci zemědělská.


  

27.04.2017

Dne 24. 4. 2017 se konala náborová akce firmy RegioJet, která takto chce získat mladé lidi na pozice hostesek ve svých vlacích a autobusech. Setkání s představiteli této firmy se zúčastnily třídy AGE 4., PG 4., HT 4. A, HT 4. B a PO 2.  Prezentace firmy byla vedena velmi zajímavým způsobem a není vyloučeno, že řada našich absolventů doplní řady zaměstnanců této firmy a budeme se moct s nimi potkat na svých cestách.

25.04.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem