Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

Škola vznikla v Českém Těšíně ke dni 1. 7. 2013 sloučením dvou středních škol: 

Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou.

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA

Moravskoslezský krajPříspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

  KAMPUS ODBORNOSTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ - NOVÁ ÉRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2014

Podrobné informace týkající se každého oboru jednotlivě najdete v sekcích

HOTELOVÁ - OBCHODNÍ - POLYGRAFICKÁ - ZEMĚDĚLSKÁ

Bližší informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 ZDE!

15.03.2016

Uchazeče o studium u nás – žáky 9. tříd ZŠ – zveme do naší Kavárny a čítárny Avion v Českém Těšíně u hraničního mostu vždy mezi 10.00 – 12.00 h.. První středa dne 3. 2. 2016 je věnována zemědělským oborům, druhá 10. 2. gastro oborům, třetí 17. 2. polygrafickým oborům. Pokaždé máte možnost absolvovat také zajímavou přednášku o historii kavárny, o jejím kouzlu, o osobnostech města a absolvovat prohlídku celého objektu včetně terasy. Připravili jsme i malé občerstvení, zážitkové aktivity, dobrou zábavu. To vše pro  vás.

14.03.2016

ENVOFILM-2016

ENVOFILM - I. ročník

soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravskoslezského kraje

aneb Jak svět vidí mladí lidé našeho kraje
Sdělte nám svůj názor,
vytvořte jedinečnou environmentální projekci,
ukažte potenciál a kreativitu,
nebuďte lhostejní k ochraně životního prostředí...

Pusťte se do toho!

05.02.2016
X. ročník juniorské sommelierské soutěže  
 
       
 
 

 

04.02.2016

první únorové úterý dne 2. 2. 2016 od 10.00 – 16.00 h. Věřili byste, že každoročně 30 % i více přihlášek ke studiu dostáváme nesprávně vyplněné (taková špatně vyplněná přihláška může být důvodem k vyřazení z přijímacího řízení). Přijďte v úterý 2. února 2016! Poradíme vám, jak přihlášku vyplnit nebo ji prostě vypíšeme spolu.. Rádi vás uvítáme i mimo DOD, a to každý vyučovací den ve všech třech našich školních budovách na ulici Frýdecké a Tyršově. Nakoukněte k nám! Určitě se vám bude u nás líbit! Jsme fajn škola a hlavně jsme férová škola! P.S. ve stejný den pořádáme Festival vína a sommelierskou juniorskou soutěž v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně. Neváhejte a zajděte se podívat i tam.

03.02.2016

O úspěchu soutěže Mladý průvodce 2016 čtete v odkaze HOTELOVÁ.

28.01.2016

7. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje” se uskuteční dne 21. 1. 2016 v sále zastupitelstva MSK v Ostravě...na téma: „Evaluace environmentální výchovy v oblasti vzdělávání". Akci pořádá Klub ekologické výchovy, KÚ MSK a naše škola. Každý ekologický počin v našem kraji je s naší účastí. 

Pozvánka

21.01.2016

V kategorii číšník - Marie Mašatová – se umístila ve zlatém pásmu a v konečném hodnocení získala bronzový pohár a zvláštní ocenění „Objev roku“!!!

V kategorii cukrář - Zuzana Sznapková – se umístila ve stříbrném pásmu.

22. ročník celostátní gastronomické soutěže s mezinárodní účasti se konal ve dnech 14. – 16. 1. 2016 v Brně na výstavišti. Do soutěže bylo nominováno 46 gastronomických škol.  Žáci soutěžili v kategorii kuchař, číšník, cukrář.

Reprezentanti naší školy

Kuchař – Nikola Bukovczanová  (KČ 2.) s trenérem Václavem Vojcikem

Číšník – Marie Mašatová ( HT 2. A) s trenérkou Bc. Ivetou Masopustovou

Cukrář – Zuzana Sznapková (KČZ) s trenérkou Bc. Annou Čunderlovou

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

17.01.2016

V úterý odpoledne 15.12. vybraní žáci prvního a druhého ročníku oboru cukrář v rámci spolupráce byli péct v Centru sociálních služeb v Českém Těšíně. Peče se vždy jednou měsíčně na akci narozeninový klub. 

Tentokrát jsme pekli piškotovou roládu s marmeládou, která měla být dohotovena šlehačkou a čokoládovým filigránkem. Celá akce probíhá formou spolupráci mezi studenty a uživatelkami domu sociálních služeb. Tentokrát uživatelky byly více pozorovatelky než pomocnice. Nicméně po celou dobu pečení probíhala vzájemná komunikace mezi studenty a uživatelkami, vzájemně jsme si měnili zkušenosti z pečení a na závěr jsme i upečený výrobek ochutnali. Pečení patří mezi velmi oblíbené vzájemné setkání, ve kterém bychom chtěli navázat i příští rok. Účastnící pečení: AC 1. Adriana Czyloková, Vladislav Hojstrič, AC 2. Anna Byrtusová, Soňa Bojková a Mgr. Kamila Foltynová.
18.12.2015

Ve středu 9. 12. 2015 jsme navštívili divadelní představení Těšínského divadla  v rámci předplatného, byla to hra „Dámský krejčí“. My jsme cukráři, ale i tak jsme si to užili.  Paní ředitelka nás pochválila za společenský oděv. Skoro všichni jsme byli v černém a bílém – v barvách pro slavnostní události. Zdraví třída AC1., třídní Mgr. Kamila Foltynová, skupina cukrářů.

09.12.2015

Bažanti, nic moc! :(  Letošní výsledky jsou jedny z nejhorších v historii vstupního testování na naší škole. Máte co dohánět! Přechod na střední není lehký, i žáci výborní na ZŠ zažívají šok hlavně v 1. pololetí a hlavně na odborné škole. Nevíte, jak na to?...Můžeme vám poradit. Prostě se začněte učit !!!, chodit řádně do školy a plnit úkoly zadané vyučujícím! Je to jednoduché! Tuto školu se udělat dá! Detailní výsledky testování budou zaslány třídními učiteli každému individuálně na e-mailovou adresu rodičů. Ještě informace.....Nejvyšší průměrné úspěšnosti 66 % dosáhla třída PG1. v testech AJ a ČJ, nejnižší úspěšnost na škole má třída HT1.A v testu z M.

03.12.2015

Sledujeme docházku podle tříd. Každý měsíc vyhodnocujeme procento neúčasti. To vše v rámci celoroční soutěže o titul EXTRATŔÍDA roku, kterou vyhlásil tým výchovných poradců a koordinátor autoevaluace naší školy. Průběžné výsledky zveřejňujeme  – info ve všech budovách školy. Každá třída  má možnost zvítězit!

01.12.2015

Ve smyslu nového občanského zákoníku k symbolickému datu 25. 11. 2015 - dnu konání poslední výroční schůze - došlo k ukončení dlouholetého působení a činnosti Sdružení rodičů a přátel školy. Sdružení se transformovalo na Spolek rodičů a přátel Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. "Úskalí" legislativní a administrativní byla zdolána díky nasazení pana Jindřicha Machů. Děkujeme! Výbor spolku tvoří členové dosavadního výboru sdružení pod vedením pana Jaroslava Šintaje - předsedy. Přejeme spolku hodně zdaru v nových organizačních podmínkách.

 

01.12.2015

V těchto dnech je dokončována akce – výměna oken a zateplení školní budovy na ulici Tyršově. Jedná se o investici za 30 mil. Kč z evropských zdrojů. Rekonstrukce budovy ale tímto vůbec nekončí. Celkově už bylo investováno do „ navrácení lesku“ naší palácové budově bez mála 50 mil. Kč, další úpravy ještě připravujeme a bude jich dost. Máme zájem na tom, aby budova co nejlépe sloužila potřebám naší víceoborové školy.

01.12.2015

V budově školy na ulici Frýdecké 37 byla odevzdána „do provozu“ nová moderně vybavená jazyková učebna. Škola získala tuto učebnu v rámci krajského projektu financovaného z EU. Správcem učebny je paní Mgr. Gabriela Tramplerová, proškolení k využití technického vybavení byli i další vyučující. Přejeme, ať učebna přispěje všem žákům i učitelům k zefektivnění výuky cizích jazyků.

01.12.2015

Postupně zavádíme v naší škole ICT do všech oblastí. Máme evidenci Bakaláři a stále více dalších modulů k využití. Máme školní webové stránky, které slouží jako hlavní zdroj informací. Kontaktujeme se pomocí e-mailové pošty. Máme elektronický objednávkový systém ve školní jídelně na Tyršově. Máme Moodle a jiné moderní výukové formy. Facebook nestíháme. Zavádíme elektronickou třídní knihu a v ní evidenci docházky  a průběžnou klasifikaci, atd. Od listopadového meziobdobního hodnocení budeme udělovat/zveřejňovat  pochvaly ředitelky také v elektronické podobě, a to v záložce Info pro rodiče a žáky/Pochvaly ředitelky. Tak záložku sledujte, možná se tam najdete! Záleží jen na vás! Přejeme vám to všem!

25.11.2015

Rozšiřujeme okruh partnerů školy. Dne 24. 11. 2015 byla slavnostně podepsána smlouva mezi korejskou firmou Donghee a naší školou v oblasti environmentální. Iniciátorkou a koordinátorkou spolupráce je Ing. Anna Hromková, odborná učitelka u oboru Ekologie a životní prostředí (na snímku vlevo, uprostřed zástupce partnera, vpravo ředitelka školy.

 

 

24.11.2015

13. 11. 2015 se konal  XXVI. ročník soutěže Miss Karkulka Mácha 2015 v ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově - Podlesí. 

Michaela Chýlová se umístila na 3. místě a získala také titul  Miss Karkulka foto 2015. 

Kristýna Vyvlečková  se stala Miss Karkulka Internet 2015

Blahopřejeme!

16.11.2015

Letošní Juvenálie 2015 – slavnostní ocenění  prospěchově nejlepších žáků naší školy za školní rok 2014/2015 k příležitosti Dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii se uskutečnily v pondělí dne 16. 11. 2015 od 9.00 hod. v sále Těšínského divadla za účasti významných hostů – zástupců: Školské rady - Ing. Jaroslav Drahoš, předseda ŠR a ředitel tiskárny Finidr, SRPŠ - pan Jaroslav Šintaj, předseda, města - Mgr. Stanislav Folwarczny, místostarosta, zástupců partnerů a letos také našich spolupracujících seniorů z Domova na ulici Sokolovské spolu s paní Mgr. Gabrielou Kuffovou, zástupkyni ředitele. Prezentováni byli nejen premianti, ale i úspěchy školy dosažené od začátku školního roku 2015/2016… a že jich  bylo dost se mohli přesvědčit všichni zúčastnění. Laureátkami a nositelkami nejvyššího ohodnocení byla letos děvčata - Adéla Kullová, AGE3., získala titul "Studentka roku" a Paula Siudová, JP2., získala titul "Učeňka roku". Kluci, tak zase příště. -

  

11.11.2015

V letošním roce je na škole 6 maturitních tříd. Pedagogové, třídní učitelé a vedení školy děkují všem za pozvání na stužkovací večírky a  hlavně za dodržování krásné studentské tradice v naší střední škole. Mějte nezapomenutelný zážitek natolik silný, že vás dovede k rozhodnutí započít intenzivní přípravu k maturitním zkouškám.  To byl a je a bude hlavní smysl stužkováků. Bavte se skvěle! Užijte si to!

11.11.2015

Žáci naší školy reprezentovali na Středoškolské ekologické konferenci v Praze.

Petr Poloczek a Jakub Paják ze třídy AGE3 prezentovali 11. 11. 2015 na Středoškolské ekologické konferenci v Praze badatelskou práci na téma „ Průzkum rekultivovaného území Karviná – Louky“. Popsali monitorování industriální krajiny a úspěšné rekultivační práce, které přispívají k revitalizaci území zasažené hlubinnou těžbou. Do Prahy přivezli vzorky karbonských zkamenělin, které rozdali žákům, vyučujícím a odborné porotě. Nešlo o soutěž, ale o vzájemnou motivaci žáků z celé republiky. Práce byla výborně hodnocena a vyvolala v diskusi zájem komise, učitelů i žáků.

Děkujeme za reprezentaci.

Ing. Anna Hromková

  

 

10.11.2015

se letos konala 31. 10.  v Chotěbuzi,  v pořádající stáji U LUKA.  
Hubertka se vydařila. Celkem se zúčastnilo kolem třiceti jezdců a koní. Počasí přálo. Jízdy se zúčastnilo 5 našich studentů.
UOV Ing. Petr Pilch
     

08.11.2015
Postoupili jsme opět o stupeň výš…ke hvězdám(!). „Per aspera ad astra.“

Dne 3. 11. 2015 naše škola s oborem polygrafie uspěla v náročném auditu a po dvou letech kandidatury se stala řádným členem školské komise Svazu polygrafických podnikatelů. Zařadila  se tak mezi elitní polygrafické školy, mezi  devět nejlepších polygrafických škol ČR. Je to zásluha našich studentů oboru polygrafie, našich odborných vyučujících, vedení školy, zřizovatele a podnikatelských partnerů. Děkujeme studentům - našim polygrafům a hlavně pedagogům Mgr. MgA. Michalu Popieluchovi, paní Markétě Březinové, a s velkou úctou panu Ing. Jaroslavu Drahošovi, řediteli tiskárny Finidr. Děkujeme za návštěvu u nás ředitelům středních polygrafických škol z Prahy, Brna, Olomouce, Velkého Poříčí, panu Ing. Janu Vališovi, PhD. z VŠCHT, fakulty polygrafie, v Pardubicích a přede vším zástupcům Svazu polygrafických podnikatelů v čele s předsedou panem Ing. Zdeňkem Sobotou a panem Ing. Radkem Blahákem.

 

05.11.2015

Slavíme polygrafické svátky! Ve dnech 3. a 4. listopadu hostíme v naší škole polygrafické celebrity z celé ČR. Přímo předsedu Svazu polygrafických podnikatelů, zástupce katedry polygrafie Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, zástupce Národního ústavu pro vzdělávání, ředitele  středních polygrafických škol z Prahy,  Brna, Olomouce, Zlína, Velkého Poříčí.  Cílem společného setkání je uvedení naší školy mezi členy školské polygrafické komise ve Svazu polygrafů. Akce má bohatý program odborný i společenský, včetně návštěvy tiskárny Finidr našeho generálního partnera.

03.11.2015
Dne 28. 10. 2015 se konala soutěž v Cieszyně. VI. ročník  - Beskidzki konkurs młodych kucharzy. 


Bukowczanová Nikola ze třídy KČ 2.  získala z 16 soutěžících bronzový pohár za III. místo a první místo za nejlepší regionální pokrm. Nikol na soutěže připravuje učitel odborného výcviku Václav Vojcik. 
Blahopřejeme!!!

     

01.11.2015

Dobré ráno je jen jedno – s Českou televizí. 

 Ranní dávka dobré nálady v podobě zajímavých hostů, informací, muziky i kulturních tipů se v pátek 30. 10. 2015 vysílala z NOIVY-AVIONU.

Naši žáci  a učitelé odborného výcviku vystupovali v přímém přenosu.
 
Podívejte se na videoarchiv
 

01.11.2015

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně získala ocenění

v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji.

  

28.10.2015

Zdravá snídaně s Kauflandem

     

  

28.10.2015

Podzimní prázdniny budou od středy v týdnu od 26. 11. 2015. U nás….. v tomto týdnu převezmeme titul „Ekologická škola MSK“ v Ostravě, zajedeme do Polska s naším repre gastro týmem na soutěž kuchařů, na Tyršově ulici budeme připravovat polygrafické dny, na školním cvičném pozemku Teofilově vale se bude intenzivně zazimovávat a dodělávat chodník,  na státní svátek půjdeme možná na DOD MSK,  v naší kavárně Noiva/ Avion v pátek 30. 10. 2015 od 5.00 h budeme – skupina cukrářů a číšníků naší školy - v přímém přenosu televizního programu ČT1 na dobré ráno……a pak, že máme prázdniny..??...u nás se prostě pořád něco děje(!).

23.10.2015

Srdečně zveme k oslavám Dne stromů, které se budou konat ve dnech 20 - 23. října 2015 v multimediální učebně Albrechtovy střední školy na ulici Tyršové.  

Akce je organizována pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost v Českém Těšíně.

09.10.2015
Pan prezident Miloš Zeman navštívil  23. září náš region. Studenti oboru hotelnictví 4. ročník Byrtusová Patricie, Kondziolková Karin, Srncová Aneta a Sebastian Klášterník  měli možnost pana prezidenta a jeho hosty obsluhovat během oběda v  restauraci Steelhouse v Třinci.
 
"Studenti byli velmi disciplinovaní, úslužní a jejich práce pod vedením paní učitelky odborného výcviku Bc. Jiřiny Szuscikové byla velice profesionální." Takto ocenila práci našich studentů paní Slávka Šamšulová, vedoucí obsluhy restaurace.
Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
 
06.10.2015

Naši studentí vyjeli díky Výzvě č. 56 na vzdělávací pobyt do zahraničí. Více v odkaze HOTELOVÁ.

06.10.2015

Letos opět paní učitelky Ing. Alice Flachbartová a Mgr, Gabriela Tramplerová připravily projekt Erasmus + pro naše polygrafy. Projekt byl schválen a tak 8 studentů oboru polygrafie vycestovalo v neděli 20. 9. 2015 na dva týdny do Berlína. O jejich pobytu čtěte v sekci POLYGRAFICKÁ.

24.09.2015

Ve dvou dnech 16. a 24. září 2015 dojde dle oznámení ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32. Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

24.09.2015

Možnost přípravných kurzů ke cambridgeským zkouškám PET, FCE, CAE, viz leták.

22.09.2015

15. - 20. 9. se konal XV. ročník Těšínské truhly. Rukodělné workshopy pro rodiny s dětmi připravili pedagogové a žáci naší školy.

     

21.09.2015
Tým naší školní jídelny pod vedení UOV Václava Vojcíka se z 90 přihlášených školních jídelen z celé ČR probojoval do finále, které se konalo v Praze dne 25. 8. 2015. 
Ve finálovém klání jsme se umístili jsme se na 4. místě.
 
Blahopřejeme a těšíme se na dobré obědy v naší školní jídelně.
     
 
 
17.09.2015
Zveme Vás na závody, které se konají v sobotu 19. 9. a v neděli 20. 9. 2015 v Chotěbuzi.
Budeme tam a budeme pomáhat s organizací závodů.
Zvou žáci oboru jezdec a chovatel koní a UOV pan Václav Drobisz a Ing. Petr Pilch
17.09.2015

Prodej učebnic do AJ 

15.9. Frý32, v hale u recepce 11:25- 12:15

16.9. Tyrš, v hale u recepce  11:25- 12:15

09.09.2015

Přihlášky - se všemi náležitostmi jako v kole prvním - zasílejte nebo odevzdávejte do září 2015 na sekretariátě v hlavní budově školy na ulici Frýdecké 32 v pracovní dny od 7.30 do 14.30 h, kontakt -  telefon 558 425 111, mobil 739 204 582. Volná místa vznikla nově u vybraných oborů  zpětvzetím zápisových lístků. Další volná místa mohou ještě vznikat, informujte se na sekretariátě školy. Počet volných míst aktuálně dle oborů: agropodnikání /4 místa, ekologie a ŽP/2 místa, jezdec a chovatel koní/ 10 míst, kuchař-číšník/ 3 místa, kuchař-číšník zkráceně/ 2 místa, pekař/1 místo, hotelnictví/2 místa. Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají. Přijímací řízení jen na základě prospěchových výsledků v dosavadním vzdělávání a na základě doložených aktivit.  Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny dle zákona na těchto web stránkách a v budově školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně poštou. Rozhodujte se rychle! Ještě máte šanci se stát žákem naší školy!

30.08.2015

Začátkem srpna 2015 se učitelka AJ zúčastnila zahraničního kurzu anglického jazyka a to díky výzvě MŠMT č.56. Mgr. Gabriela Tramplerová strávila 2 týdny na jazykové škole v Brightonu, která je akreditovaná institucí British Council. Jazykový kurz byl na úrovni C1 + až C2.

28.08.2015

Přijetí uchazeči jsou povinni škole dodat do 10 pracovních dnů zápisové lístky. Nepřijatí uchazeči mají možnost po obdržení poštou rozhodnutí o nepřijetí odvolat se nebo přihlásit do dalšího kola. Bližší informace poskytne sekretariát školy telefon 558 425 111 nebo mobil 739 204 582 nebo e-mail: skola@albrechtovastredni.cz

28.08.2015

Aktuality minulého školního roku najdete zde.

01.08.2015

Uchazeči 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do všech oborů s vyhlášenými volnými místy byli přijati. Upozorňujeme na povinnost doručit škole do 10 dnů zápisové lístky.

31.05.2015
28.04.2013