Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Nástavba

Jednotné přijímací zkoušky a pohovory máme za sebou! Věřme, že úspěšně!  Teď čekáme na výsledky! Dle zákona budou zveřejněny pod registračními a evidenčními čísly na webových stránkách a v budově školy u oborů učebních tříletých dne 23. 4. 2018, u oborů maturitních čtyřletých dne 30. 4. 2018 vždy ve 12.00 h. Přijatí uchazeči pak do 10 dnů odevzdají na školu nebo zašlou poštou zápisový lístek (vyplněný a podepsaný rodičem uvedeným v přihlášce).

Upozorňujeme ještě na možnost případného přihlášení do druhého kola přijímacího řízení 2018/2019, které proběhne na začátku května 2018. Pro informace volejte sekretariát školy 558 425 201 nebo 739 204 582.

Přejeme vám hodně zdaru! Věříme, že se dostanete a nastoupíte na svůj vysněný obor. Vaše budoucnost právě začíná!

30.04.2018

V dnešním pořadu „Dobré ráno“ na ČT2 z ostravského studia jste mohli dvě a půl hodiny v přímém přenosu sledovat úpravu masa v podání našeho žáka Romana Janika, KČ3.. Roman si radil stejně dobře jako profesionál kuchař. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

20.04.2018
18.04.2018
09.04.2018

Náš žák, který studuje třetím rokem obor kuchař-číšník,  umí nejlépe načepovat pivo. Čtěte v sekci hotelová.


02.04.2018

14. 4. 2018 pořádá MERIDIAN TEAM z.s., Chotěbuz MH0279 Jarní jezdecké závody. Spolupořadatelem je naše škola. Závody se konají od 9.00 hod. v areálu MERIDIAN TEAM, Zemědělská 421, 735 61 Chotěbuz.

Jste zváni!

01.04.2018

23. března 2018  sommelierka Natálie Babicová zvítězila na soutěži s mezinárodní účastí Gastro Kroměříž 2018.  

Soutěže sommeliérů se zúčastnily Natálie Babicová a Nela Babicová. Konkurence byla velká, soutěžilo 16 studentů, včetně sommelierů z Itálie. Naše Natálie byla první. Nela skončila na 8 místě. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

25.03.2018

Dne 22. 3. 2018 se konalo už školní kolo 40. ročníku SOČ tradičně u nás s  účastí hostů ze zahraničí z Polska (Miedzyświeć) a Slovenka (Žilina). Úroveň byla víc než vysoká. Mladí badatelé, výzkumníci a vědátoři prezentovali zajímavá témata z oblasti přírodních věd. Za nás to byli Vít Palowski, Viktor Mlynček, Petra Opltová, Natálie Bartlová, Nela Ladadyiová, Natále Čecháková, Tomáš Dzik, Patrik Maryniok ze tříd AGE1., AGE2., AGE3. Okresní kolo bude také organizovat u nás  dne 4. dubna 2018.

23.03.2018

Dne 23. 3. 2018 se uskutečnila vernisáž výstavy v naší nové galerii výtvarného umění „Na balkoně“ v budově školy na ulici Tyršově, kterou zorganizovalo středisko praktického vyučování oboru aranžér ve spolupráci s oborem polygrafie a paní metodičkou prevence. První vernisáž po dlouhé době v naší škole zahájila Mgr. Martina Damková, o významu hovořila Mgr. Kamila Foltynová – školní metodička prevence a pak také učitelka odborných grafických předmětů polygrafie paní Mgr. Barbara Kowalczyková. Ve výstavních prostorech se soustředilo několik desítek žáků hlavně autorů vystavovaných plakátů, kteří se kochali šumivým nápojem a kvalifikovaně si prohlíželi umělecká díla svoje i svých spolužáků. Výstava je soutěžní. Padesát vystavených plakátů bude hodnotit odborná porota a také návštěvníci. Nejlepší práce budou reprezentovat naši školu na soutěži v Bratislavě.

23.03.2018
19.03.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem