Úvodní stránka

Vítáme vás v prezentaci naší multioborové střední školy.

  Podrobné informace o aktivitách jednotlivých oborů najdete výše v sekcích

Hotelová - Polygrafická - Zemědělská - Podnikání

Motto: „Nadaných jedinců je právě tolik, kolik jich dokážeme identifikovat.“

14.05.2017

Výsledky přijímacího řízení  pro školní rok 2017/2018 a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v 1. kole 

U oborů nematuritních, které nekonaly přijímací zkoušky, proběhne přijímací řízení dle stanovených kritérií, Výsledky a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou zveřejněny pod registračními čísly na webu a v budově školy dne 22. 4. 2017. Rozhodnutí o nepřijetí bude navíc zasíláno poštou. Nahlížení do spisu je možné dne 21. 4. 2017 od 10.00 do 12.00 h. PŘIJATÍ UCHAZEČI odevzdají zápisový lístek na sekretariát školy do 10 dnů. V případě potřeby volejte, vysvětlíme, poradíme, pomůžeme!

U oborů maturitních budou výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zveřejněny pod registračními čísly na webu a v budově školy dne 2. 5. 2017 ve 12.00 h. Rozhodnutí o nepřijetí bude navíc zasíláno poštou. Nahlížení do spisu je možné dne 2. 5. 2017 od 10.00 do 12.00 h. PŘIJATÍ UCHAZEČI odevzdají zápisový lístek na sekretariát školy do 10 dnů. V případě potřeby volejte, vysvětlíme, poradíme, pomůžeme!

28.04.2017

Po úspěšném třídenním Těšínském krmáši v roce 2014 a dle ujednání po třech letech ve spolupráci s Rodinnou farmou Koňakov pořádáme akci  ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 2017 v Koňakově u Českého Těšína ve dnech 16. – 17. června 2017. Srdečně všechny zveme! více na přiloženém plakátě v záložce v sekci zemědělská.


  

27.04.2017

Ve středu 19. 4. 2017 ve sněhové vánici byl vysázen pamětní strom k jubilejnímu desátému ročníku Majálesu. Strom věnovalo město, přípravu výsadby a vše ostatní zajistila naše škola. Děkujeme panu starostovi za aktivní účast. Středoškolský Majáles v našem městě iniciovala naše škola, přesně paní ředitelka, která myšlenku navrhla panu starostovi a on souhlasil. Je krásné, že Majáles žije a rozvíjí se. Ten letošní byl nejzdařilejší.  Za deset let novodobé existence vděčí Majáles nejen naší škole, ale také Gymnáziu J. Božka, které se ujalo pořádání už v prvním ročníku, na organizaci se podílí také ostatní střední školy Českého Těšína. Koordinátorem za naši školu je pan Ing. Radomír Holý. Společně jde všechno líp.    

20.04.2017

I letos na Dnu vzdělávání byla udělována Studentským parlamentem cena „Albrecht 2017“ – ocenění pro „nejlepšího učitele roku“ dle výsledků ankety končících ročníků. Ocenění získal Ing. Dalibor ŠIGUT, odborný učitel zemědělských předmětů, předseda zemědělské komise a garant oborové větve zemědělství na naší škole. Blahopřejeme!

19.04.2017

VÍTĚZSTVÍ V JEZDECKÉM ZÁVODU, více čtěte v sekci zemědělská.

18.04.2017

U nás to je jednoduché(!). Absolvujete odborný předmět myslivost, přihlásíte se ke zkouškám, zaplatíte zvýhodněný na 50 % poplatek, před komisí šarmantních sedmi myslivců v uniformách pak 15 minut odpovídáte na otázky. Pokud uspějete, následuje slavnostní pasování s trubačem. Lovecký lístek vám vydá váš městský úřad. V letošním roce využilo tuto možnost a uspělo šest našich studentů oboru agropodnikání, které na zkoušky připravil tradičně Ing. Zdeněk Mruzek, náš odborný učitel. Markéta Sikorová prospěla dokonce s vyznamenáním.....uvidíte ji na fotce v sekci zemědělská.

10.04.2017

POZOR! Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků naší školy! Volby do Školské rady se uskuteční dne 26. 4. 2017. Více čtěte v záložce Info o škole/Školská rada.

10.04.2017
Na letošním Dnu vzdělávání dne 6. 4. 2017 vystoupila po prve naše školní skupina bubeníků. Byl to zážitek!  Ve stylu "drumline". Skupina vznikla v lednu. Koučem se stala paní Mgr. Agata Sochorová, uměleckým vedoucím pan Samuel Bocek, učitel ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně. Těšíme se na další vystoupení.
08.04.2017

Na prestižní celostátní znalostní a dovednostní soutěži zemědělských škol ČR náš student Marek HOLAJN, třída AGE4., obsadil 2.místo v hlavní disciplíně jízdě zručnosti traktorem a celkově pak 3. místo(!). BLAHOPŘEJEME! Děkujeme panu Ing.Daliboru Šigutovi za kvalitní přípravu našeho reprezentanta. Je to historický úspěch školy - naší zemědělské větve!

08.04.2017
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem